סיכום ישיבת מחוז הקיבוצים בנושא חוקה למפלגת העבודה מ-5/8
סיכום ישיבת המחוז בנושא חוקה למפלגת העבודה מ-5.8.09

9.8.29

במפגש השתתפו כ-80 חברים.

 

על סדר היום:    

חוקת מפלגת העבודה - לקראת הועידה שתתקיים ב-5.8.09

 

חניק מרשק - מזכירת המחוז:

תודות לכל החברים והחברות שהגישו הסתייגויות וסייעו בידי לבנות את ההצעה לחוקה על ההסתייגויות של המחוז.

בחודשים האחרונים עברנו תהליך ארוך ואפשר לומר גם מייגע בקביעת חוקה חדשה למפלגה. הגשנו מעל 70 הסתייגויות ורבות מהן התקבלו. הסתייגויות הקשורות למבנה ארגוני כולל שמירה על קיום מחוזות, איזון בתהליך קבלת החלטות בין היו"ר למוסדות, שמירה על כוחם של המוסדות, אתיקה ועוד.

 

אני רוצה לומר כי ראוי היה לא להמציא חוקה חדשה, אלא להביא לידי שינוי ותיקון רק את הסעיפים הרלבנטיים והתאמתם למציאות המשתנה. שום חוקה לא משנים מהיסוד. אך משהוחלט בוועידה על קיום הליך של קביעת חוקה חדשה למפלגה ראוי היה כי כולם יטו שכם לקידום מהלך זה. לא לעמוד מנגד, לירות פנימה מחוץ לגדר ולנסות לעשות כמעשה שמשון ולהחריב את הבית פנימה.

 

המפלגה שהיא גוף פוליטי צריכה להיות מבוססת על ידיעה, מוסר וצדק אמיתי, על קיום דיון ושיח ציבורי ולא ניצחון "העליונים" על "התחתונים". ההחלטה נקבעת על ידי הרוב.

 

החוקה היא אמנה חברתית שנקבעת בין אנשים. אין צדק מוחלט, אלא שילוב רעיונות הנקבעים על ידי חברה המורכבת מאנשים שונים ככל שיהיו. נכון, רבים מדי "החורים" בחוקה המוצעת, וטוב היה אילו ניתן היה לקיים הליך חשיבה ארוך יותר תוך שיתוף החברים בכל מדרג בקבלת ההחלטות. חסרים תקנונים וסעיפים אשר צריכים להוות נדבך ובסיס לסעיפים רבים בחוקה המוצעת. ואת זה צריך יהיה להשלים. השלמתם יהיו ביטוי לנוהל ולצדק שנארגו ונכתבו על ידי החברים, כי ראוי שהם גם ייכתבו ולא רק יישמעו - זוהי הפוליטיקה האמיתית, כי המערכת החוקתית מספקת איזון למערכת הפוליטית.

 

המפלגה כמו השלטון אינם טובים או רעים בפני עצמם, אין כאן "טובים" ו"רעים", מה שמפריד הוא השאלה האם המפלגה שומרת על חוקה, שתאפשר קיום חיים תקינים ומאוזנים. אין מידה אחת של דיוק ולא ניתן גם לחתור אליה, אך יש לגבש דעות רב-גוניות ולהכלילם.

 

הסדר החברתי שברירי, החוקה אמורה לתת סדר חברתי. אם לא יתקיים יהיה תוהו ובוהו ופילוג. אני מרגישה לא נוח בכך, שחלק מהנבחרים והחברים לקחו לעצמם את הזכות לא להיות מעורבים בתהליך קבלת ההחלטות, בהגשת הסתייגויות, במעורבות בישיבות, בהתמודדות על ערכים ודרך ושמירה על זכויות המוסדות והחברים. וזאת על אף שיש לי ביקורת על מה שהתרחש בישיבות הועדה. לא כך מפקירים חברים לדרך. המוסדות על חבריהם ונבחריהם באים לשרת חלק מצורכי החברים, והמפלגה מהווה מוסד גג לחבריה. למען שמירה זו כולנו קיימים. ראוי כי כולם ישמרו על הדמוקרטיה ולא יגררו לאנרכיה.

 

ראוי שיהיה כוח של אחווה וסולידריות בקרב המפלגה וחבריה, זהו הדבר הטוב ביותר, זה ימלא את החסר ויאפשר התמודדות עם מציאות משתנה.

 

חניק:

1.      נתנה הסבר על עיקרי החוקה, עיקרי ההסתייגויות של המחוז ואחרים כפי שמובאים בחוקה המוצעת לועידה שתתקיים היום. על מעט מהסעיפים מתקיים עדיין מו"מ והם יוגשו לאישור הועדה לענייני מפלגה אשר מתכנסת שעה לפני כינוס הועידה היום.

2.      מבקשת הצבעה על סעיף 6ב' בחוקה - התפקדות חברי קיבוצים. בישיבת הועדה לענייני מפלגה שהתקיימה בתאריך 2.8.09 התקבלה הסתייגות המחוז: ...חברי קיבוצים יהיו רשאים לשלם את דמי החבר בצורה מרוכזת, ע"י גזברות הקיבוץ ובכפוף לגביית תשלום דמי החבר מהחברים. בפועל קרתה תקלה ברישום הפרוטוקול והסעיף מובא בנוסח הבא: ....חברי קיבוצים יהיו רשאים לשלם את דמי החבר בצורה מרוכזת, ע"י גזברות הקיבוץ ובלבד שחברים אלו הגישו הצהרה אישית בחתימת ידם על הצטרפות למפלגה. חניק סיכמה עם שמחון - יו"ר הועדה שייתקן טעות זו אך מבקשת בכל זאת את אישור המחוז לסעיף זה.

3.      מבקשת הצבעה על החוקה כולה כמקשה אחת.

4.      כמו-כן מבקשת את תמיכת החברים בעד החלטת הועדה לענייני מפלגה על תקופת הכשרה של 10 חודשים, מול הסתייגות השר יצחק הרצוג על תקופת הכשרה של 14 חודשים. (בו. לענייני מפלגה הוחלט להביא רק הסתייגות זו להכרעת הועידה).

 

יהודה טל: מבקש לא לקבל היום במחוז החלטה על החוקה., על אף המלחמה והעבודה שהושקעה ע"י חניק והחברים בנושא ההסתייגויות. בעד להשאיר את החוקה הקיימת, נוכל לתמוך בהצעה משופרת רק לאחר שתתקבל.

 

דוד דרומלביץ: בקורת על תהליך קבלת ההחלטות בועדה לענייני מפלגה בה הוא חבר. בושה לדיקטטורה שמוביל יו"ר המפלגה אהוד ברק ויו"ר הועדה – שלום שמחון, רמיסת זכויות החברים והמוסדות. לא צריך היה לשנות את החוקה, מתכוון להצביע נגדה למען עתיד המפלגה.

 

סגנית השר ח"כ אורית נוקד: נעשו ניסיונות לגשר בין הפערים וחובה עלינו לקבל היום את החוקה המוצעת, על אף שלכל אחד יש את האינטרסים שלו בחוקה. הויכוחים והעימותים בתקופה האחרונה, גם בנושא החוקה גומרים את המפלגה. לדעתה ישנם בסיעה ובמפלגה חברים שאינם מקבלים את החלטות המפלגה והכניסה לממשלה ובכל פעם יעלו נושא אחר תחת הכותרת של מלחמה על האידיאולוגיה. מודה לחניק על העבודה העצומה וההישגים של המחוז.

 

ולוולה - מזכיר התנועה הקיבוצית: צריך להגיע לועידה עם מירב הסכמות, אך מנסים להעצים את הויכוחים ולהגיע לועידה ללא הסכמות, נבחרים מרכזיים מחרימים את הועידה ומנסים להשפיע גם על חברים. הסיעה מרוסקת. יש לגלות אחריות, לאפשר ליו"ר המפלגה ברק להמשיך להוביל את המדינה והמפלגה. להזכירכם, המחוז החליט בישיבתו הקודמת על קיום בחירות ליו"ר המפלגה חצי-שנה לפני מועד הבחירות לכנסת ע"פ המוצע בחוקה. על המחוז, שהוא הגדול והחזק במפלגה, לפעול נגד פילוג מול כל המחנות במפלגה ולהוביל מהלך לאיחוד.

 

אהרון ידלין - ברק כיו"ר המפלגה חייב לגלות מנהיגות ולמנוע בועידה היום קרע.

 

הוחלט:

 

הצעת חניק (לאור פניית יהודה טל): לקבל היום החלטה על חוקת המפלגה

בעד - רוב קולות.

נגד - 4.

 

סעיף 6 ב' לחוקה - התפקדות והצטרפות למפלגה:

אפשרות 1: ...חברי קיבוצים יהיו רשאים לשלם את דמי החבר בצורה מרוכזת, ע"י גזברות הקיבוץ ובכפוף לגביית תשלום דמי החבר מהחברים.

אפשרות 2: ...חברי קיבוצים יהיו רשאים לשלם את דמי החבר בצורה מרוכזת, ע"י גזברות הקיבוץ ובלבד שחברים אלו הגישו הצהרה אישית בחתימת ידם על הצטרפות למפלגה.

בעד אפשרות 1 - רוב קולות.

נגד- 0.

 

בעד החוקה כפי שמוגשת לועידה היום

בעד - רוב קולות.

נגד - 4.

 

הסתייגויות השר יצחק הרצוג - תקופת הכשרה 14 חודש, מול החלטת הועדה לענייני מפלגה - 10 חודשים:

בעד תקופת הכשרה של 10 חודשים - רוב קולות.

נגד - 1 מתנגד.

 

סיכמה: חניק.


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית