סיכום ישיבת המחוז בנושא הרפורמה בקרקעות, מ-31/7 ומצגת
סיכום ישיבת המחוז בנושא הרפורמה בקרקעות, מ-31/7

9.8.2009

 

על סדר היום: חוק הרפורמה בקרקעות

 

במפגש השתתפו כ-150 חברי המוסדות ותנועות הנוער

 

השתתף במפגש: השר אהוד ברק - יו"ר מפלגת העבודה

 

חניק מרשק - מזכירת המחוז: אנו עדים לתקופה סוערת אשר ביטוייה בדיון אשר נע בתפר שבין יעילות התפקיד ודאגה להתפתחות הקיבוצים וצרכי החברים בקיבוצים, לבין הדרך האידיאולוגית של תנועת העבודה, מצע המפלגה והתנועה הקיבוצית.

מעריכה את הלהט האידיאולוגי והמאבק של תנועות הנוער "הכחולות" המובילות, בשבועות האחרונים, מאבק כנגד הפרטת קרקעות המדינה במסגרת הרפורמה, והעברת בעלות עליהן לידיים פרטיות, אך מנגד קשובה גם לחברים אשר תומכים בשינוי המוצע ומקווה שמאבק זה לא יביא לקרע במחוז ובקיבוצים.

 

עו"ד מיכי דרורי - יועץ משפטי לצוות קרקעות תנועתי (מצגת מצ"ב):

הציג את מתווה הצעת החוק, שמטרתו בין היתר הוא הקטנת חיכוך בין האזרח לממ"י. ביחס למגזר הקיבוצי מתנהל בעשור האחרון תהליך של מזעור זכויות והגדלת חיכוך, כמו: הזכות לעבד את הקרקע, קושי בקבלת מתן להיתרי בנייה, משכנתאות, אין אפשרות מלאה לשיוך דירות, אסור להשכיר דירות, אין הרחבות, פגיעה ביכולת ליזמות, לא לקליטת ילדים בחינוך ועוד. ברפורמה המתוכננת התכוון נתניהו להדיר את המגזר החקלאי מקביעת זכויות בדירת המגורים, בשטחי התעסוקה והיזמויות, תוך המשך אפליה בנושא תשלום דמי היוון לעומת המגזר העירוני. יישוב האידיאולוגיה עם צורכי החיים. המלחמה שלנו על שוויון וצדק חלוקתי.

 

בארי הולצמן - מרכז קש"ת בתנועה הקיבוצית: מטרת הצוות הייתה למזער נזקים ולדאוג להכנסת ההתיישבות לרפורמה. אנו לא הולכים אחרי "עגלי זהב", נאבקים על חוזי חכירה לדורות בקיבוצים. דורשים מברק שנציגי התנועה יהיו שותפים בשלבי העיצוב וההשפעה בהמשך הטיפול ברפורמה, כמו בועדה אשר תגדיר שינויים בחוק הרישוי והבנייה, ועדת חכירה ועוד. עד כה מהלך הטיפול היה מנותק מראשי המפלגה וללא תאום, זהו מקור הבעיה. אם לא נפעל בשיתוף פעולה תהיינה בעיות ואיבוד האמונה לעבודה משותפת עם המערכת הפוליטית והמפלגתית, כולל החלטה של המחוז לגבי עתיד הקיבוצים במפלגת העבודה.

 

ולוולה- מזכיר התנועה הקיבוצית: בירך את מדריכי תנועות הנוער שישבו באולם. מאבקם בשבועות האחרונים הוא נחוש, ערכי ומעיד על אכפתיות וכאב מהמתרחש בחברה הישראלית. אנו לא בגדנו בערכים הקיבוציים. בהצעת החוק המקורית לא נכלל המגזר הקיבוצי. נאבקנו והצלחנו להביא לכך שברפורמה תהיה התייחסות שחוזי חכירה במגזר החקלאי יחולו על שטחי מגורים ותעסוקה. הכנסנו רגל, אבל המאבק עוד ארוך- יש עדיין אפליה קשה בנושא תשלום דמי-היוון בקיבוץ לעומת העיר. המתקפה עלינו לא מוצדקת- מאבקנו לזכויות לקיבוצניקים לא פחות ערכי וצודק מהמאבק נגד הפרטת קרקע הלאום. כמוכם, גם אני מעדיף רפורמה שמתבססת על חוזי חכירה לדורות ולא העברת בעלות מהמדינה לפרט, אך כמזכיר תנועה אני מחויב לקיבוצים, ליכולתם להתפתח, לקלוט חברים חדשים ובתנאי תשלום סבירים על בנייה ושיוך בקיבוץ. הדבר קיומי עבורנו.

 

אמרי רון: תקף את התנהלות צוות הקרקעות התנועתי. כאשר אנחנו מתנהלים במסגרת תפקידנו- שמירה על קרקעות הלאום- היחס אלינו בממ"י הוא הוגן וראוי. כשאינטרס נדל"ני- מכירת אדמות מול עינינו- הולכים נגדנו. את הקרקעות קבלנו מהמדינה לפיקדון ועלינו בציווי ציוני לשמור על כך. השינוי הנדרש בממ"י אינו מצריך רפורמה בקרקעות. אסור לערבב בין המאבק ברפורמה למאבק של מגורי החברים. מפלגת העבודה יכולה לנצל את הויכוח, להתנגד לרפורמה ולהיבנות מחדש בציבור.

סגנית השר ח"כ אורית נוקד : נקרעת בדילמה בין ערכים. היה עלינו לקיים דיון מעמיק בנושא טרם הכניסה לממשלה. ישיבת העבודה בקואליציה מאפשרת מאבק והשגת הישגים בתחומי חברה וכלכלה ע"פ ערכי תנועת העבודה והמפלגה. נמנעה בהצבעה בקריאה ראשונה בכנסת כי פעלה על פי צו-מצפונה. הדילמה קשה, תקבל החלטה כיצד להצביע לאחר שתשמע מה סוכם בפגישת ברק-נתניהו באשר לשינויים בהצעת החוק.

 

אהרון ידלין : לא יתכן אישור לרפורמה בה מוצע מכירת אדמות לאום. קורא לדחות את מהלך החקיקה בכנסת עד למידת הנושא לעומק. אנו מפסידים את המדינה, תנועת העבודה ואת הרעיון הקיבוצי. הקמנו קיבוצים ואנו רוצים בהמשך קיומם, על אף המחלוקת הערכית. נדרש רה-ארגון, שלילת הפרטת קרקעות ומניעת אפליית המגזר ההתיישבותי- על זה צריך לעשות מלחמה. יש לו משיח אחר- האמונה בקרקע של העם והמדינה, זוהי דמותו של היהודי האמיתי. הארץ לא תימכר לצמיתות ואהבת לרעך כמוך.

 

איציק באדר - יו"ר מפעלים אזוריים גרנות: אנחנו נמצאים ב'סרט' של החיים, בו משולבים גם היבטים אידיאולוגיים וגם מציאות החיים- מאבק להמשך יכולתם של קיבוצים להתקיים. זכויות בקרקע ובדירת המגורים הוא לא פחות ערכי, אידיאולוגי וציוני ממאבקים אחרים, וזה גם מקור משיכת צעירים לקיבוץ. חברי הקיבוצים הפכו להיות אריסים של המנהל, בניגוד ליישובים אחרים שפעלו שונה והצליחו להשיג זכויות ואפשרו קליטת בנים ופיתוח היישוב- עלינו ללמוד מן ההיסטוריה כי תפקידנו להבטיח את הטוב ביותר לעתיד הבנים וליכולת הקיבוצים לשרוד ולהתקיים. השגנו פריצת דרך ואסור לנו לוותר ולהישאר מחוץ לרפורמה, אשר תעבור גם אם נפרוש מהקואליציה, על אף ההסכם הקואליציוני בנושא זה בין העבודה לרוה"מ נתניהו.

 

פסח האוספטר - מזכ"ל תנועת דרור-ישראל, בוגרי הנוער העובד והלומד: מכירת אדמות לאום מהווה קו פרשת מים, התמודדות ערכית אמיתית. תמיכה ברפורמה כפי שהיא מוצגת כיום תהווה פגיעה בנפשה של תנועת העבודה, בנפשה של התנועה הקיבוצית ובחברה הישראלית. בידי התנועה הקיבוצית להכריע בנקודת זמן זו בנושא שהוא בנפשה של החברה הציונית. מתי הפכנו מאלה שנלחמים בעבור שוויון בתשלום דמי-היוון לנלחמים עבור בעלות על קרקע? אם תאושר הרפורמה- נחתום על תעודת הפטירה של מפלגת ותנועת העבודה והתנועה הקיבוצית תהפוך למי שחתומה על הפרטת קרקע הלאום. איזה מסר אנו מעבירים לתנועות הנוער הנלחמות על ערכים וציונות.

 

עדנה סולודר - מאבק על ערכים קודם למאבק על צרכים. מתנגדת לאיום נתניהו על פיטורי שרים שיתמכו ברפורמה. כמו כן צריך לקיים דיון מעמיק במוסדות המפלגה ובסיעה טרם קבלת הכרעה בנושא. יש להיאבק על השגת חוזי חכירה לדורות, ולא על העברת בעלות לידיים פרטיות. פונה לברק להקשיב לדברי החברים ולעמדתם בנושא זה.

 

יוסי ורדי - ראש מועצת עמק הירדן: כאיש ציבור וחבר קיבוץ הוא מבקש זכות יזמות בתעסוקה ובמגורים, כדי להבטיח את עתידם של קיבוצים רבים. נפלה בידינו הזדמנות בחסות הרפורמה לקבל כלים להתפתחות קיבוצים, לא יעלה על הדעת שהרכבת תצא מהתחנה ואנחנו לא עליה. הרפורמה תעבור גם ללא מפלגת העבודה.

 

אלישע שפירא: יש לשלול את הרפורמה כל עוד כלולה בה הפרטה והעברת בעלות על קרקע מדינה לידיים פרטיות. ערכינו היא התנגדות לרפורמה, תנועה שנפרדת מערכיה- לא 'סופרים' אותה יותר והיא תיחלש. מעמדה של מפלגת העבודה בקיבוצים, לאחר ההחלטות האחרונות בירידה מסוכנת. אל למחוז לבוא בניגוד להחלטת מועצת התנועה הקיבוצית.

 

יעקב בכר: אין פער גדול בין הצדדים, המשותף הוא העדפת חוזי חכירה לדורות על פני מכירת קרקע לאום ובעלות פרטית. התקפה עלינו לא מוצדקת ועושה חטא כלפי אנשים שפועלים לטובת אינטרס הקיבוצים. תנועות הנוער היו עדים בעשור האחרון למעשה הונדליזם שמבצע ממ"י בהתיישבות. מסע הלוויה של הקיבוצים החל עוד מימי "הסדר הקיבוצים" ואנו נשארנו בחוץ לאחר עשרות שנים ורכבות רפורמה שעברו ולא נותר לנו אלא להגיע להסדר. ההיסטוריה למדה אותנו שיש לעלות על רכבת הרפורמה למען עתידם של הקיבוצים והחברים, ולא להישאר רק צודקים במאבק האידיאולוגי. קורא למחוז לתת גט כריתות למפלגה עם לא יתקבל נושא דמי ההיוון.

 

אילן גזית - מזכ"ל מחנות העולים: אנחנו לא רוצים להיות כמו "כולם", הספסרות אוכלת אותנו כמו עש. התנועה הקיבוצית איבדה את הבושה ומשמשת עלה תאנה למפלגת העבודה בשביל לתמוך ברפורמה, המנוגדת להצהרות ברק והמפלגה ולמצעה בנושאי חברה וכלכלה טרם הבחירות לכנסת. במפלגה לא התקיים דיון רציני כמו בתנועה הקיבוצית ועל כן מתנגד להכרעה טרם דיון מעמיק.

 

השר אהוד ברק - יו"ר מפלגת העבודה: יש פה "ריב-אחים" שעלה לעוצמה גבוהה מדי. ברמה האידיאולוגית יש בינינו הסכמה רחבה, אך לא הכל נשאר במישור זה. יש גם ממד מעשי ועמו אנחנו מתמודדים. אפעל נגד קיפוח המגזר הקיבוצי במסגרת הרפורמה, למניעת קיפוח ואפליה לרעה בגובה דמי היוון. יש לשלב בין אידיאולוגיה למעשה, ולקבל החלטות. אנו כבולים להסכמים קואליציוניים. נכנסנו לממשלה כדי שבמשבר הכלכלי יורחב תקציב המדינה, שלא יעמידו צרכי ביטחון מול חינוך ורווחה, וכדי לתת רוח גבית לתהליך מדיני, על מנת שלא נחמיץ הזדמנות לשלום אזורי. אולם, יש לכך מחיר- אנו נאלצים להתפשר בדברים אחרים, לשקול ולהכריע במציאות הקיימת. אם לא נהיה בממשלה לא יתאפשר לנו בכלל להשפיע על קבלת החלטות. אני קורא למתנגדי הרפורמה להשקיע להט ואנרגיות גם במאבק אידיאולוגי מול יריבינו האידיאולוגיים האמיתיים מהימין.

 

השר אהוד ברק - יו"ר מפלגת העבודה: יש פה "ריב-אחים" שעלה לעוצמה גבוהה מדי. ברמה האידיאולוגית יש בינינו הסכמה רחבה, אך לא הכל נשאר במישור זה. יש גם ממד מעשי על-פני זמן ויש לבחון את ההשפעה במשולש: שוויון - מניעת קיפוח בוטה ודורסני וקיום דיאלקט תוך קבלת החלטות מעשיות ועם זה אנחנו מתמודדים. מודע לצורך על הבעלות הקולקטיבית מול אלה שרוצים בעולם משתנה להיות יכולים לקבל בעלות מעשית - עלינו להיות קשובים לאלה ולאלה. התנועה הקיבוצית כמו האבולוציה כולה עשויים מחוש כיוון, מצפן, עולם ערכים והסתגלות לשינויים - לשניהם יש תפקיד. בעד חרות מחשבה וחופש ומחלוקת לגופם של עניינים ולא לגופם של אנשים. עלינו לשמור על מסגרת ושלא נמצא עצמנו נכנעים בריב פנימי וסופני. בעשייה יש פשרות. אפעל נגד קיפוח המגזר הקיבוצי במסגרת הרפורמה, למניעת קיפוח ואפליה לרעה בגובה דמי היוון. יש לשלב בין אידיאולוגיה למעשה, ולקבל החלטות. מנע מהצורך לחקיקה ראשית לטובת הקיבוצים ברפורמה. אנו כבולים להסכמים קואליציוניים. נכנסנו לממשלה כדי שבמשבר הכלכלי יורחב תקציב המדינה, שלא יעמידו צרכי ביטחון מול חינוך ורווחה, וכדי לתת רוח גבית לתהליך מדיני, על מנת שלא נחמיץ הזדמנות לשלום אזורי. אולם, יש לכך מחיר- אנו נאלצים להתפשר בדברים אחרים, לשקול ולהכריע במציאות הקיימת. אם לא נהיה בממשלה לא יתאפשר לנו בכלל להשפיע על קבלת החלטות. אני קורא למתנגדי הרפורמה להשקיע להט ואנרגיות גם במאבק אידיאולוגי מול יריבינו האידיאולוגיים האמיתיים מהימין.

 

סוכם:

מחוז הקיבוצים רשם לפניו את דברי החברים, ופונה לשר אהוד ברק- יו"ר העבודה, בין אם הרפורמה תאושר ובין אם לאו, להמשיך ולהיאבק על הנושאים הבאים:

1.      לפעול לחכירה לדורות

2.      צמצום או ביטול המהלך של העברת קרקע לבעלות פרטית

3.      השוואת דמי היוון במגזר החקלאי לאלה של המגזר העירוני

4.      לפעול לשיפור מעמד החוזים החקלאיים בשטחי מגורים ותעסוקה

5.      שינוי נורמות ודרכי פעילות ממ"י

6.      שיפור דרך המאבק בחוק, תוך שיתוף פעולה עם התנועה הקיבוצית

7.      הפניית עיקרי מאבק ברפורמה "החוצה" ולא "פנימה בתוכנו"

8.      לרכז את הכוח ולא לפזרו להשגת הישגים ברפורמה

 

מצגת הרפורמה בממ"י, הוכנה ע"י עו"ד מיכי דרורי

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית