סיכום מפגש צירי ועידה-8 - מחוז הקיבוצים 10.5.09
סיכום מפגש צירי ועידה-8 - מחוז הקיבוצים 10.5.09

במפגש השתתפו כ-50 חברים

 

סדר היום:

בהתאם להחלטת המוסד לבירור עתירות של המפלגה:

  1. אישור צירוף חברים לרשימה המרכזית לועידה ה-8:

חניק מסרה אינפורמציה:

כפי שהוחלט בוועדת הצירופים של המפלגה, אשר הוסמכה לכך ע"י הלשכה ותקנון הבחירות לועידה ה-8. (המחוז הגיש לאישור עוד 33 שמות של חברים/ות, עפ"י הקריטריונים בתקנון ועפ"י החלטת ועדת הצירופים על תוספת של 15% לכל מחוז עפ"י הבסיס המקורי שהוקצה בתקנון). נמסר דו"ח ע"י חניק על עבודת הוועדה ותהליך קבלת ההחלטות והקשיים שנבעו בשל לו"ז (רק שבוע לעבודת הוועדה).

2.      הסדרת בחירת המרכז

3.      הסדרת בחירת הלשכה וועדותיה

4.      הסדרת תקנון לועידה ה-8

 

בסעיפים 2 עד 4 חניק מסרה אינפורמציה:

המוסד לבירור עתירות של המפלגה פסק שעל הוועידה לקבל החלטה בנושאת בחירת מרכז (פג תוקפו מזמן). דורש שינוי חוקת המפלגה. לוועידה יובא לאישור הגוף שיכין את השינויים בתקנון (ו. חוקה). מספר אופציות למרכז:

א.      להשאיר את המרכז, אך חברי הוועידה יהיו גם חברי המרכז ויתכנסו פעם כוועידה ופעם כמרכז.

ב.      לאחד את הוועידה והמרכז לגוף אחד, המשמעות ביטול המרכז, חברי הוועידה הם חברי המרכז.

ג.       להשאיר המצב הקיים - 2 גופים נפרדים ולקיים בחירות למרכז.

ד.      בניגוד למרכז, הלשכה יכולה להתקיים עד לבחירה מחודשת, אך גם תוקפה פג. גם כאן על ו. החוקה מוטל יהיה להביא תקנון ושינוי חוקה בהתאם.

5.      ביטול זמני של תפקיד המזכ"ל למפלגה ומינוי מנכ"ל

 

חניק מסרה אינפורמציה:

א.      עפ"י החלטת ועדת חוקה, יש להעביר תיקון בהוראת שעה של סעיף 16 לחוקה על השינוי המוצע, בתוקף ל-6 חודשים. הסמכות להוראת שעה בידי הוועידה. מוצע שירי וייצמן כמנכ"ל זמני.

ב.      חשוב לציין שהמחוז לפני מספר שנים העביר החלטה התומכת בביטול כהונת ח"כ בתפקיד המזכ"ל (בהתמודדות של צחור מול פינס על תפקיד המזכ"ל) - "תחת הסיסמה "מזכ"ל במשרה מלאה".

ג.       בתפקיד המזכ"ל חלק ניהולי וארגוני וחלק פוליטי-מפלגתי. יש להחליט כך, שלא כל הסמכויות, בשינוי המוצע, תעבורנה לידי יו"ר המפלגה בלבד, על-מנת לשמר את החיים הדמוקרטיים של המפלגה.

ד.      חניק התייחסה גם להליך קבלת ההחלטות, והמצב שנוצר בין המורדים ליו"ר, אשר עליו לקבל החלטה, כראשון בין שווים, לפעול לאיחוד, שיתוף, ליכוד ויישוב כל חילוקי הדעות וכל הזרמים והדעות במפלגה ולמנוע פילוג.

 

סגנית השר ח"כ אורית נוקד:

יש לכבד את ההחלטה הדמוקרטית שהתקבלה בוועידה על כניסה לממשלה. יוצאת נגד התנהלות ח"כ "המורדים". הנסיבות שנוצרו מחייבות ביטול תפקיד מזכ"ל ל- ½ שנה. יש לתת גיבוי ליו"ר, אשר סופג ביקורת קשה מעבר למה שמגיע לו. אם תושג עסקת חבילה, במסגרת הדיונים על תקציב המדינה, יצומצם חוק ההסדרים וכל זה לא היה קורה אם העבודה לא הייתה בממשלה.

 

זאב (ולוולה) שור:

יש לקבל ההכרעה הדמוקרטית בוועידה על כניסה לממשלה, גם אם היה בין המתנגדים. קורא ל-4 הח"כ "המורדים" לחזור ולהצטרף ולא להחרים את המוסדות והיו"ר. על יו"ר המפלגה לפעול לאיחוד השורות וליצירת מערכת משותפת, כמו גם לדעת לקבל ביקורת ודעות שונות. יוצא נגד פילוג מרגע שהתקבלה החלטה.

לאור הגזרות כפי שהובאו בתקציב המדינה פועל מול השר ברק והשר שמחון לביטול הגזרות הקשורות להתיישבות (ממ"י, חקלאות, מים, תשתיות, חינוך התיישבותי ועוד).

 

סיכום סבב דברי החברים:

§         העבודה היא הבית שלנו, על אף שלאחרונה החריבו עלינו את ביתנו ועלינו לשקם את ההריסות. דאגה מכך שחלק מהנבחרים ("מורדים") והצירים מחרימים את הוועידה בשל הקונפליקט שנוצר בינם לבין היו"ר. דאגה מפני קיום הליך לא דמוקרטי במפלגה.

§         העבודה משמשת כעלה תאנה לממשלה. כל עוד נהיה בממשלה לא נגדל ונתרסק. הפסקנו להיות אלטרנטיבה שלטונית.

§         המפלגה ספגה מפלה בבחירות לכנסת בעיקר בשל הריבים הפנימיים בה. בעד אחדות אך לא בכל מחיר, גם אם יהיה פילוג והמפלגה תקטן לטווח הקצר. עדיף מפלגה מלוכדת וקטנה.

§         משבח את המחוז שעל אף המאבקים שהיו בו טרם הכניסה לממשלה מקיים הליך חשיבה ודיבור. כחבר מפלגה מרגיש "שק חבטות" בביתו. חשש מהקושי לפקוד חברים בעת הזו.

§         כל מחוז היה צריך להחליט מי יהיו נציגיו לרשימה המרכזית בוועידה, דרך ועדת הצירופים, ולא להשאיר זאת רק לראש המחוז שהיה הנציג בוועדה.

§         מיו"ר ה מפלגה כמנהיג, נדרשת סמכותיות, לחימה על דעת הקהל להנחלת עמדותיו - מחד, אך גם לפיוס מאידך. על אף הקרע בינו לבין המזכ"ל היוצא כבל (אשר כמזכ"ל צריך היה לקבל את המרות של יו"ר המפלגה ואת ההחלטה הדמוקרטית של מוסדותיה). חוכמת העיתוי היא החוכמה המדינית והפוליטית.

§         דמוקרטיה פרושה גם לקבל את דעת המיעוט ולא רק את דעת הרוב.

§         התנגדות להליך שהביא להתפטרות מזכ"ל המפלגה כבל.

§         תמיכה בהצעה לביטול תפקיד המזכ"ל, בהוראת שעה זמנית, לחצי-שנה ומינוי מנכ"ל זמני.

§         הדיון הוא לא על פיטורי המזכ"ל, אלא צריך להיות על התהליך שליווה את ההחלטות על כניסה לממשלה. דרישה לקיים במחוז דיון רעיוני על הישיבה בממשלה.

§         אכזבה מראשי המחוז אשר אינם מובילים תהליך של איחוד השורות, פיוס ומניעת פילוג בין ראשי המפלגה וחלק מהנבחרים. המחוז הוא מחוז ערכי, גדול ומשמעותי ועליו לקרוא לכולם לשבת עד שייצא "עשן לבן".

§         המבחן הדמוקרטי כאשר אתה במיעוט ולא ברוב. מבחן זה עומד בפני "המורדים", אשר אינם עומדים בו לעת עתה. אין לנו לוקסוס לפילוג. אנו רוצים גם אותם במפלגה.

§         "המורדים" למדו משמעון פרס את דרך הפלגנות, אשר הפסיד ופרש למפלגה אחרת. זו לא צריכה להיות דרכה של מפלגת העבודה. המפלגה שהיא בית זקוקה לבדק-בית ארגוני וערכי.

§         עלינו לעסוק בטיפול בבעיות של התנועה הקיבוצית לנוכח הגזרות בתקציב המדינה ולא אם יהיה מזכ"ל או מנכ"ל. המלחמה לא על ברק אלא על מי שיהיה אחריו.

§         הדמוקרטיה הפנימית במפלגה היא הלב והדרך ואל לנו להפוך להיות כמו הליכוד ולהפוך להיות אומרי הן אחרי ברק. מותר לקיים סיעתיות וחלוקי דעות.

 
סיכמה: חניק

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית