סיכום ישיבת מועצת מחוז הקיבוצים - 26.10.2008
סכום ישיבת מועצת מחוז הקיבוצים – 26.10.2008

בישיבה השתתפו 120 חברים.

 

סדר היום:

 

  1. טקס אזכרה לחברנו אסף כרמי ז"ל שנפטר.

 

  1. אשרור בחירת חניק מרשק לתפקיד מזכיר מחוז.

             יו"ר הועדה אסף כרמי נפטר. את מקומו מילא מ"מ היו"ר נבות ציזלינג.

מלבד חניק מרשק לא הוצגה מועמדות נוספת. ועדת הבחירות של המחוז אישרה את מועמדותה.

מועצת המחוז נדרשת לאשרר את בחירתה של חניק, בהצבעה גלויה (ע"פ תקנון הבחירות של המפלגה).

בעד- כל קולות המשתתפים. נגד- 0, נמנע- 0.

 

  1. התמודדות של מועמד/ת מחוז הקיבוצים בפריימריס, לקראת הבחירות לכנסת ה- 18, במשבצת הארצית, בנוסף למשבצת של מחוז הקיבוצים. ודיון ראשוני לגבי פריימריס במפלגת העבודה:

        חניק:

לא ניתן כרגע לדעת מה ילד יום ומתי, על אף שריח הבחירות נישא באוויר. לגבי שיטת הבחירה בפריימריס: האם שיטת הפריימריס תשתנה. במפלגה הונחו מספר הצעות לדיון לגבי שינוי שיטת הבחירה ותצטרכנה להתקבל החלטות כל כך בועידה, אנו ממליצים בפני החברים להחליט על קיום הפריימריס. מיקום המחוזות הסקטוריאליים: יש לבחון קבלת החלטה לגבי מקומם של המחוזות הסקטוריאליים ברשימה הארצית (היום מקומנו 16-17). על כך נצטרך להיאבק במוסדות המפלגה, במידה ומספר המנדטים יהיה צפוי פחות ממקומנו בחוקה. שריון לנשים ואחרים: באלו מקומות יהיו השריונים ברשימה הארצית, כולל לנשים. נכון להיום יש בכל עשירייה 2 מקומות משוריינים לנשים. מתנגדת לשריון נוספים ברשימה הארצית, מעבר לחוקה. מתן הזדמנות להתמודדות הוגנת בארצית בקרב החברים במחוז: ייתכן שאנשים נוספים במחוז ירצו להתמודד ברשימה הארצית, בנוסף לאורית (אם תחליט שתתמודד בארצית) ואז תצטרך להתקבל החלטה במי תומכים- אם כן. כל החלטה אחרת איננה דמוקרטית ואינה מאפשרת התמודדות הוגנת ודמוקרטית לנציג/ת המחוז ברשימה הארצית. ספר הבוחרים: תקופת אכשרה של ½ שנה ממועד הבחירות, משמעו קיבוע ספר הבוחרים שהיה בבחירות לועידה ה-8 ולמועצות הסניפים כספר הבוחרים לפריימריס וגם על כך נצטרך אולי להיאבק.

 

אורית:

הבחירות תתקיימנה תוך 3 חודשים. ניצבות בפנינו 2 משימות: להגדיל את כוחה של המפלגה- נדרשת עבודה ושותפות. הבטחת הייצוג המכסימלי של המחוז. במציאות של היום כאשר רב הנעלם, יהיה זה לא אחראי לקבל החלטה על התמודדותה במשבצת הארצית. הדיון בקדנציות מונע מתוך אינטרסים פנימיים ועשוי לפלג את המחוז. לא פוסלת התמודדות בארצית, אך בבוא העת תבחן את כל האופציות ותקבל החלטה. מתנגדת למהלכים של כוחנות וכפייה. יודעת את מי מייצגת ובטוחה בדרכה.

 

ולוולה:

היום יותר מכל דרושה יציבות שלטונית ולא הליכה לבחירות, לאור המצב הביטחוני והכלכלי במדינה ובעולם, אך ההחלטה התקבלה. כמחוז אחראי יש להכין תוכנית פעולה מסודרת לחיזוקה של המפלגה. עלינו לחדד את הדרך ולתמוך במנהיג המפלגה ונבחריה, אשר ראויים יותר ממפלגות אחרות להנהיג את המדינה. זו תהייה טעות אם יבטלו את הפריימריס המהווים את הכלי ה דמוקרטי המאפשר לחברים במפלגה להשפיע. כמו כן מתנגד להסדרים בפורומים מצומצמים. דרוש מפקד מסיבי בקיבוצים. מנוף כוחנו בכנסת, שמשמעותו בחירת נציג של המחוז גם בארצי. יש לפעול במוסדות המפלגה לשדרוג מיקומו של המחוז ברשימה הארצית

 


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית