כנס ב-16.12.07 בנושא עובדי הקבלן והרס העבודה המאורגנת והביטוי לכך בחוק ההסדרים ובתקציב 2008
כנס ב-16.12 בנושא עובדי הקבלן והרס העבודה המאורגנת והביטוי לכך בחוק ההסדרים ובתקציב 2008

ח"כ שלי יחימוביץ - 2.12.2007

 

 

מצורפת הזמנה לכנס בבית המפלגה, בנושא עובדי הקבלן והרס העבודה המאורגנת כפי שהם באים לידי בטוי בחוק ההסדרים ובתקציב 2008.

 

הכנס הוא המשך ישיר לפעילותי הפרלמנטרית האינטנסיבית בנושאי כלכלה וחברה, הנעשית בשיתוף עם החוג החברתי-כלכלי שלנו.

 

זו הזדמנות להתכנס לדיון ערכי ומעשי גם יחד בכל הנוגע למאבק למען כבוד האדם העובד וחרותו. אין מדובר רק בעובדי הקבלן שהם החוליה המנוצלת ביותר, אלא במעמד הביניים כולו: השדרה המרכזית של החברה הישראלית ההולכת ומתכרסמת ומאבדת את ביטחונה התעסוקתי. זהו מאבק על פניה של החברה הישראלית, שאנו רוצים אותה ציונית וסולידארית.

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית