מפגש משותף של פעילים מהקיבוצים ומזכירי סניפים במפלגת העבודה
5.11.2007

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית