מפגש של חברי/ות מוסדות המחוז, באפעל, ביום ה, 8.11.07
מפגש של חברי/ות מוסדות המחוז, באפעל, ביום ה, 8.11.07

 16.10.2007

 

 

לחברי/ות מוסדות מחוז הקיבוצים

במפלגת העבודה

 

 

שלום רב,

  

הנכם מוזמנים למפגש של חברי/ות מוסדות המחוז, שיתקיים

ביום חמישי, 8/11/07 משעה 17:00 בסמינר אפעל בכיתת תק"מ 1

 

בתחילה ימסרו אינפורמציה: ח"כ אורית נוקד, זאב (ולוולה) שור וחניק מרשק.

 

הנושאים שעל סדר היום:

 

  1. לאור פניות של חברים נקיים דיון עם ח"כ איתן כבל, מזכ"ל מפלגת העבודה ומ"מ יו"ר סיעת העבודה בכנסת, על מצבה של מפלגת העבודה, תוכנית ההבראה, בחירות למוסדות, הנושאים שעל סדר יומה של סיעת העבודה והקשר של נבחרי העבודה עם מחוז הקיבוצים.
  1. במידה והשביתה בחינוך תימשך עד למועד המפגש, נקיים דיון עם שרת החינוך ח"כ פרופ' יולי תמיר.
  1. מצ"ל מכתבו של דוד דרומלביץ (רמת רחל) לכינוס מזכירות המחוז. נקיים דיון ונקבל החלטות לפנייתו.

    4. דודי נתן (פלמחים) מבקש לערער על הנוהל והתקנון למפקד חברים, בסעיף העוסק בתשלום הקיבוצים למפקד למפלגה ועל החלטות צוות המפקד, שדן והחליט לאור פנייתו בנושא. פירוט יינתן במפגש.

 

נבקש להגיע בזמן, סדר היום עמוס.

 

 

להתראות

 

ח"כ אורית נוקד             זאב (ולוולה) שור                  חניק מרשק

                                    יו"ר מחוז הקיבוצים                 מזכירת מחוז הקיבוצים

                                    מזכיר תק"צ                          יו"ר מח' פוליטית תק"מ

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית