מפגשים משותפים של פעילים בקיבוצים ומזכירי סניפים (פעילי קהילה) במפלגת העבודה
מפגשים משותפים של פעילים בקיבוצים ומזכירי סניפים (פעילי קהילה) במפלגת העבודה

                                                                                                                        11.9.2007

לכבוד:

חברי/ות מחוז הקיבוצים  במפלגת העבודה

 

שלום רב,

 

הנדון:  מפגשים משותפים של פעילים בקיבוצים ומזכירי סניפים (פעילי קהילה) במפלגת העבודה

 

במסגרת תוכנית עבודת המחוז לשנת 2007, בה הוחלט על פעילות משותפת עם גופים שונים במפלגת העבודה, במגמה להשפיע על דמותה של החברה בישראל, ולאור האירועים שנילוו למערכת הבחירות ליו"ר המפלגה, החלטנו לקיים מספר מפגשים עם מזכירי סניפים ומחוזות של המפלגה, בשיתוף עם ריצ'רד פרס – יו"ר אגף ארגון במפלגה ויגאל צחור – מנהל מרכז חינוכי – קרן ברל כצנלסון.

 

אנו מודעים לכך שקשה להפריד בין הסיבות לרגשות שלנו לבין עולם היחסים עם הסובב אותנו.

המודעות החברתית – מה שאנו חשים כלפי אחרים, והמיומנות החברתית – מה שאנו עושים במודעות זאת –

הם אשר קובעים את האינטראקציה החברתית שלנו, את השפה, ההקשבה, המסרים והקשרים עם הסובב אותנו.

 

המפגשים הם בני יומיים ומתוכננים להתקיים בבית ברל, בימי חמישי (אחה"צ) ושישי, במועדים הבאים:

 

26-25 לאוקטובר- לאזור הצפון (מחדרה צפונה)

 

30-29 לנובמבר – לאזור הדרום (מגדרה דרומה)

 

14-13 לדצמבר – לאזור המרכז

 

בכל מפגש ישתתפו 20 פעילים מהקיבוצים ו-20 פעילים מהערים מאותו אזור גיאוגרפי, על-מנת שייווצרו תנאים להמשך שיתופי פעולה גם ברמת האזור. מצ"ל סדר היום של המפגש באוקטובר.
מודל המפגש באוקטובר יהיה דומה ביתר שני המפגשים.

עלות כל מפגש – 120 ₪ למשתתף.

 

נודה אם תסמן/י בריבוע את התאריך בו תוכל/י ליטול חלק ולהחזיר אלינו לפקס 6925410-03  עד לתאריך 10.10.2007

 

ההשתתפות של כל אחת ואחד מכם חשובה.

ביחד נוכל לשנות את המציאות אותה אנו חיים.

 

 

בברכה ושנה טובה

 

ח"כ אורית נוקד           זאב (ולוולה) שור            חניק מרשק                               

                                  יו"ר מחוז הקיבוצים           מזכירת מחוז הקיבוצים               

                                   מזכיר תק"צ                   יו"ר מח' פוליטית תק"מ              

                                                                       2578279 - 052

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית