מפגש משותף לוותיקי המחוז עם תא ותיקי המפלגה ב-22.10.07
מפגש משותף לוותיקי המחוז עם תא ותיקי המפלגה

12.8.2007

לכבוד

תא ותיקים במחוז הקיבוצים

במפלגת העבודה

 

 

הנדון: מפגש משותף לוותיקי המחוז עם תא ותיקי המפלגה

 

 

כחלק מהפעילות של המחוז נקיים מפגש משותף של ותיקי המחוז עם ותיקי המפלגה בקיבוץ צרעה ביום שני, 22/10/2007.

מטרות המפגש: הכרות בין החברים, סיור באזור לצורך למידה (סיפור מקום), מפגש של שילוב דורות עם צעירים

 בני קיבוצים, הפעילים בקרב החברה בישראל.

 

יארח את המפגש וינחה ד"ר רן כוחן, חבר קיבוץ צרעה.

 

סדר היום:

09:00 - יציאה מבית המפלגה באוטובוס לצרעה.

10:00 - הגעה לצרעה.

10:30 -  תצפית צרעה – הסבר על המקום: רקע הסטורי, תקופת מלחמת העצמאות, סיור במתקני המים של הקיבוץ: שיטות אגירה וניצול מים לחקלאות.

12:30 - ארוחת צוהרים בצרעה.

13:15 - מפגש חברים ב"פונדק צרעה" עם צעירים בוגרי תנועות נוער ודיון בנושא: "ואף על פי כן, יש עדיין צעירים שמאמינים באידיאולוגיה".

15:00 - פיזור.

 

אנו רואים חשיבות למפגש המשותף של הוותיקים כמו גם עם הצעירים, ומסר לגישה חיובית של החברה לחיים ארוכים ומועילים, הניצבים במרכזה של החברה והעשייה.

 

עלות למשתתף לארוחת צוהרים 35 ₪  במזומן.

 

אישור להשתתפות: חניק מרשק – 2578279-052,  חנה גלובינסקי – 3251059-052 או למחלקה (טל' ופקס בלוגו).

                                                                                                                                                                                               

 

                                                                        בברכה

 

ד"ר רן כוחן                                                       חניק מרשק                               בני לוין

                                                                        מזכירת מחוז הקיבוצים                יו"ר תא ותיקי התנועה במפלגה

 

 

העתק:

אהוד ברק - יו"ר מפלגת העבודה ושר הביטחון

ח"כ איתן כבל - מזכ"ל מפלגת העבודה

ח"כ אורית נוקד

זאב (ולוולה) שור – יו"ר מחוז הקיבוצים, מזכיר תק"צ

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית