הזמנה לישיבת צוות מפקד ב-18.7.07

הזמנה לישיבת צוות מפקד ב-18.7.07

1.7.2007


לכבוד

חברי צוות מפקד

מחוז הקיבוצים - מפלגת העבודה

 

 

שלום רב,

 

 

בהמשך לישיבת הצוות, ובהתאם לסיכום, הנכם מוזמנים לישיבה נוספת שתתקיים:

 

ביום רביעי, 18/7/07 בשעה 17:00, במשרדו של ולוולה (קומה 7).

 

 

נושא הישיבה: המשך הדיון בנושא מפקד 2008-2007.

 

בישיבה ישתתפו גם:

 

ח"כ אורית נוקד

זאב (ולוולה) שור - יו"ר מחוז הקיבוצים

 עו"ד דודי גילת - יועץ משפטי של מחוז הקיבוצים

 

לישיבה מוזמן, ע"פ בקשתו, דודי נתן (פלמחים), שמבקש להתייחס לנושא המפקד בקיבוצים.

 

השתתפות כולכם חשובה. נודה אם תגיעו ותדייקו!

 

בברכה

 

חניק מרשק, מזכירת מחוז הקיבוצים, יו"ר מח' פוליטית תק"מ

חנה גלובינסקי, מזכירת מח' פוליטית

 

העתק:

ח"כ אורית נוקד

זאב (ולוולה) שור - יו"ר מחוז הקיבוצים ומזכיר תק"צ

עו"ד דודי גילת - יועץ משפטי של מחוז הקיבוצים


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית