סיכום מפגש מחוז הקיבוצים - תא ותיקי מפלגת העבודה - 21.6.07
סיכום מפגש מחוז הקיבוצים - תא ותיקי מפלגת העבודה - 21.6.07

25.6.2007

 

 

משתתפים:

מחוז הקיבוצים:             חניק מרשק, חנה גלובינסקי, רן כוחן, גדעון גזית, תמר שלוי.

תא הגמלאים במפלגה:  בני לוין, רבקה בית-הלחמי, גדעון בן ישראל, מנחם פרימן.

 

לאחר 3 פגישות משותפות של הצוותים הנ"ל, ולאחר מפגש משותף מוצלח, שהתקיים בקיבוץ בארי, התכנס הצוות על-מנת להחליט על המשך פעילות משותפת.

 

מסיכום דברי החברים עולות הנקודות הבאות:

 

  • יש לשנות את הגישה מהתוכנית המקורית, של בניית מכלול פעילויות, בפריסה כלל ארצית ובניית תשתית כלל ארצית, במגזרי הוותיקים בקיבוצים וביישובים וערים סמוכים בקרב חברי המפלגה, ולהתמקד בפעילות אזורית נקודתית, כל פעם באזור אחר, עפ"י מודל בארי.
  • הבסיס לפעילות המשותפת: יצירת מוקדים חברתיים במפלגה ובחברה בישראל, יצירת מגע וקשר בין האוכלוסיות השונות, צמצום הנתק בין האנשים והרחבת התשתית להכרות וקבלה של האחד את השני.
  • יצירת דינמיקה להידברות בין האנשים אשר תחולל מעורבות וזיקה משותפת, תאפשר לכידות חברתית  ורעיונית והובלת מהלכים פוליטיים ומפלגתיים משותפים.
  • המפגשים מהווים עשייה משותפת, צריך שיהיו בהם המרכיבים הבאים: הכרות בין החברים, סיור באזור לצורך למידה והכרות (סיפור מקום) ומרכיב רעיוני - שיחה ודיון בנושאים אידיאולוגיים, ערכיים, שעל סה"י הלאומי, המפלגתי ונושאים המעסיקים את מגזר הגמלאים.
  • חשוב לזמן למפגשים חברי כנסת, שרים ואישים בולטים מהתחום המקצועי/האקדמאי.
  • מוצע להתמקד במפגש הקרוב בנושאים הקשורים לגמלאים לקראת הדיונים על תקציב המדינה.
  • פעילות משותפת של גמלאים מהעיר ומהכפר תאפשר גיבוש החלטות מול מוסדות המפלגה.
  • יש לתת את הדעת ולהתייחס גם לנושא העלויות.

 

הוחלט:

להמשיך ולקיים מפגשים בנוסח בארי, ולא להתפרס למכלול פעילויות כפי שהוצאו במפגשים הקודמים.

המפגש הבא יתקיים באזור מטה יהודה – בקיבוץ צרעה. באחריות רן כוחן וחניק לבנות מודל ליום זה.

בנוסף להשתתפות פעילי האזור, חשוב ליידע גם פעילים מרחבי הארץ.

המפגשים הבאים, לאחר צרעה יתקיימו: אחד באחריות תא הוותיקים באחת מהערים, לאחריו באזור עמק הירדן (באחריות גדעון גזית).

 

סיכמה: חניק מרשק

 

 

להפצה:

השר אהוד ברק - יו"ר המפלגה.

ח"כ איתן כבל - מזכ"ל המפלגה.

ח"כ אורית נוקד.

זאב (ולוולה) שור - יו"ר מחוז הקיבוצים, מזכיר תק"צ.

למשתתפים.


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית