ישיבת מרכז המפלגה ב-18.5.07
ישיבת מרכז המפלגה ב-18.5.07

13 מאי 2007

לכ'

חברי/ות מרכז מפלגת העבודה

במחוז הקיבוצים

 

שלום רב,

 

הנדון: ישיבת מרכז המפלגה ב-18.5.07

 

מרכז מפלגת העבודה אמור להתכנס ביום שישי, 18/5/07 בשעה 11:00 במלון דן פנרמה בתל אביב (הזמנות נשלחו מהמפלגה).

 

על סדר היום (נושאים להחלטת המרכז):

 

המשמעויות מדו"ח וינוגרד להמשך שותפות העבודה בקואליציה:

מוסדות המחוז בישיבה מיום 9/5/07 החליטו:

 

  1. מחוז הקיבוצים דן בדו"ח הביניים של ועדת וינוגרד וקורא לכל אלה שנמצאו אחראים לכשלון במלחמה, להסיק מסקנות אישיות. 
  2. מחוז הקיבוצים קורא למפלגת העבודה להמשיך בשותפות הקואליציונית עם קדימה, בכפוף לקווי היסוד הקיימים. 
  3. מחוז הקיבוצים פונה ליו"ר מפלגת העבודה, שייבחר, לקיים תוך 3 שבועות, אחרי בחירתו, דיון וקבלת החלטות במוסדות על דו"ח הבניים של ועדת וינוגרד על ההיבטים הביטחוניים, הצבאיים והאישיים.

דיון בהמלצת לשכת העבודה וסיעתה בכנסת, לבחירת מועמד העבודה לתפקיד נשיא המדינה:

בלשכת העבודה וסיעתה בכנסת, בישיבה מיום 10/5/07, הוחלט להמליץ בפני המרכז כי המועמדת של מפלגת העבודה לתפקיד נשיא המדינה היא ח"כ קולט אביטל.

 

אנא שימו לב להודעות בתקשורת על שינויים, אם יהיו, לגבי כינוס המרכז.


                                   

                                   להתראות

 

 ח"כ אורית נוקד      זאב (ולוולה) שור              חניק מרשק

      יו"ר מחוז הקיבוצים             מזכירת מחוז הקיבוצים

      מזכיר תק"צ                      יו"ר מח' פוליטית תק"מ

 


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית