דיון בדו"ח וינוגרד ובהשלכותיו ב-9.5.07
דיון בדו"ח וינוגרד ובהשלכותיו

לכ'                                                                                                        02 מאי 2007

חברי מוסדות מחוז הקיבוצים

במפלגת העבודה

 

 

שלום רב,

 

הנדון: דיון בדו"ח וינוגרד ובהשלכותיו

 

הנכם מוזמנים למפגש של המחוז, שיעסוק בדו"ח וינוגרד ובהשלכותיו על המערכת הפוליטית במדינה,

על המפלגה ועל האזור בו אנו חיים.

חשבון הנפש צריך להיות של כולנו, השאלה היא האם המדינה ואזרחיה ידעו לתקן את הטעון

תיקון עפ"י הדו"ח.

במפגש נקבל החלטות.

 

המפגש יתקיים ביום רביעי, 9/5/2007 בשעה 17:00 בכיתת תק"מ 2, בסמינר אפעל.

 

למפגש מוזמנים גם השרים, חברי סיעת מפלגת העבודה והמתמודדים לראשות המפלגה.

 

כל הרוצה להשתתף בדיון מתבקש לבקש רשות דיבור מחניק לפני המפגש

(מוזמנים וחברי מחוז).

 

במידה ולא נסיים את הדיון ולא נגיע לקבלת החלטות, נקיים מפגש נוסף בנושא ביום

שלישי, 15/5/2007 בשעה 17:00 בכיתת תק"מ 1 בסמינר אפעל.

 

אנו מייחסים לדיון חשיבות רבה, נודה באם תעשו מאמץ להגיע, למרות ההתרעה הקצרה.

 

 

בברכה

 

ח"כ אורית נוקד             זאב (ולוולה) שור                      חניק מרשק

                                    יו"ר מחוז הקיבוצים                      מזכירת מחוז הקיבוצים

                                    מזכיר תק"צ                               יו"ר מח' פוליטית תק"מ

                                                                                    2578279-052

 

 

"זו לא רעידת אדמה, כי האדמה רעדה בקיץ שעבר, זה גם לא הצונאמי שבא אחרי

הרעידה, זה עוד מסמך אחד בהיר וחד, ובתוך כך גם מעיק, מייסר ומתסכל"

 

                                                                                      אריאלה רינגל הופמן


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית