פגישת חברי מוסדות ב-29.3.07 בגרנות
פגישת חברי מוסדות ב-29.3.07 בגרנות

12.3.07


לכבוד:

חברי/ות מוסדות מחוז הקיבוצים

רכזי/ות מפקד במחוז הקיבוצים

במפלגת העבודה

 

שלום לכולם,

 

פגישת חברי המוסדות שנדחה מיום 11.3.07 יתקיים:

 

ביום חמישי 29.3.07, משעה 16.30 בגרנות באולם הגדול.

 

סדר יום:

ח"כ אורית נוקד - דו"ח מעבודתה הפרלמנטרית.

זאב (ולוולה) שור- אינפורמציה ממפגש למפגש.

אישור ועדת בחירות של המחוז ליו"ר מפלגה (הרכב הועדה נשלח אליכם בחוזר מיום 6.3.07).

אינפורמציה - בחירת דורון פז למזכיר משמ"צ של המחוז (הסבר נשלח בחוזר מיום 6.3.07).

חניק מרשק - סכום מפקד 2006 והיערכות לקראת הבחירות ליו"ר המפלגה - ודיון.

קבלת חג פסח.

 

סכום ונתונים של המפקד ניתן לראות באתר המחלקה הפוליטית של התק"מ באתר הקיבוצים.

 

מארח - איציק בדר - יו"ר המפעלים האזוריים גרנות.

 

למפגש הוזמנו שרים, ח"כים ובכירי המפלגה.

 

להתראות

 

ח"כ אורית נוקד - יו"ר המחוז

זאב (ולוולה) שור - מזכיר תק"צ

חניק מרשק - מזכירת המחוז, יו"ר המחלקה

חנה גלובינסקי, מזכירת המחלקה


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית