סיכום ישיבת צוות לפעילות בחברה בישראל - מחוז הקיבוצים - 23.1.07
סיכום ישיבת צוות לפעילות בחברה בישראל - מחוז הקיבוצים - 23.1.07

משתתפים:

דוד דרומלביץ, יהודה טל, ברקו, תמר שלוי, נבות ציזלינג, צפוייקה, שלומית גרוס, ורדה גולדמן, רן כוחן, חנה וחניק.

 

חניק:

נתנה סקירה על הפגישות שקיימה, במהלך התקופה האחרונה, עם ריצ'רד פרס -  אגף ארגון במפלגה, צוות ותיקי התנועה במפלגת וצוות של ותיקי המחוז, יגאל צחור - קרן ברל כצנלסון, עדה שורק - אגף הסברה במפלגה.

 

מטרות הפגישה:

חשיבה והגעה להסכמות על מיפוי וסל פעולות, וסוגי האוכלוסייה, לשיתופי פעולה בחברה בישראל ובקיבוצים, בשיתוף עם המפלגה וסניפיה.

הקמת מסגרת ארגונית משותפת.

 

נעשה סבב ציפיות בין החברים, והועלו רעיונות ונושאים לשיתופי פעולה בין מחוז הקיבוצים, הקיבוצים ומזכירים ופעילים בסניפים, לקידום נושאים לפעילות בחברה בישראל:

 

עולים / קבוצות ייחודיות אחרות בערים ובעיירות הפיתוח:

איתור קבוצות רלבנטיות בקיבוצים ובערים, במגמה לקיים סיורים בקיבוצים ושיח להכרות חיי הקיבוץ,  מפגשי תרבות ופנאי במועדוני קשישים או במרכזים אחרים. כנ"ל גם סיורים משותפים בערים. יהודה טל מוכן לקחת על עצמו פרויקט זה.

 

חגים:

איתור קבוצות בקרב סניפי המפלגה (ערים, עיירות פיתוח) וקיבוצים. הוחלט לקיים בחג פסח הקרוב שני מבצעים: קמחא-דה פסחא ואירוח משפחות קשות יום בליל סדר בקיבוצים. בתחילת פברואר ייצא מכתב לקיבוצים ותתקיים פגישה לצוות עם קבוצת מזכירי סניפים במפלגה לאיתור קהל יעד רלבנטי. באחריות המחלקה וריצ'רד פרס. שילוב רכזי האזור במחלקה וחברי הצוות בהתאם לנתונים שירוכזו במחלקה לקידום הטיפול במבצעים אלו.

 

חוגים רעיוניים וכנסים משותפים:

מוצע לבחון קיום מפגשים משותפים לחברי מוסדות המחוז ופעילים וחברי מוסדות במפלגה, ללמידה ודיון בנושאים שעל סדר היום הלאומי והחברתי במדינה ובמפלגה, כגון: כיצד ניתן להתמודד עם בעיית השחיתות במדינה, שינוי שיטת הממשל, נושאים מתחום האקדמיה, מצע מפלגת העבודה ועוד.

התקיימו כבר כמה פגישות עם יגאל צחור ועדה שורק. התקיימה פגישה בין ולוולה יו"ר המחוז וחניק עם שמוליק מזרחי- מזכיר מחוז ת"א וסוכם על מפגש משותף לקיבוצים ולמחוז ת"א.

 

סיורים משותפים להכרות וחשיפה לערכי תנועת העבודה וההיסטוריה של התנועה הקיבוצית:

התשתית כמו בחוגים וכנסים, בשיתוף עם קרן ברל כצנלסון, עדה שורק מהמפלגה, בינ"ה (מוקי צור) ועוד.

 

פעילות עם ותיקי התנועה:

שני הצוותים מהמפלגה ומהמחוז עוסקים כבר בבניית תוכנית עבודה משותפת ברוח ההצעות שהועלו במפגש זה.

 

פעילות משותפת עם מחוז הערבים והדרוזים:

קיום  מפגשים משותפים, קיום שיח חברתי, רעיוני וחשיפה לנושאים ייחודיים למגזרים אלו.

 

צעירים:

צוות של הצעירים עוסק כבר בבניית תוכנית ארגונית והסברה. ימשיך לאחר בחירת מזכיר למשמ"צ במחוז.

 

סיכמה: חניק


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית