סיכום ישיבה צוות ותיקים במחוז ובמפלגה - 9.1.2007
סיכום ישיבה צוות ותיקים במחוז ובמפלגה - 9.1.2007

21.1.07

 

משתתפים:

בניק, רבקה, ירון, יהודה - ותיקי המפלגה.

תמר, רן, חניק - מחוז הקיבוצים.

חסר - גדעון גזית.

 

סקירה על המבנה ופעילות המוסדות בקרב ותיקי המפלגה:

  1. פורום מצומצם מונה כ-20 איש. עוסק בטיפול בנושאים שבסה"י המפלגתי עם זיקה לוותיקים. פורום ממליץ, נבחר והתנדבותי.  תמר, גדעון ורן מהמחוז יוזמנו למפגשים.
  2. ישנם מוסדות המקבילים למוסדות המפלגה בסקטור ותיקי המפלגה.
  3. מזכירות מצומצמת, מונה 7 אנשים. נבחרה ע"י מרכז הגמלאים. יש לבחור נציג מהקיבוצים.
  4. פורום פוליטי אידיאולוגי, בראשון אהרון ידלין. עוסק בגיבוש הצעות בתחום למוסדות המפלגה.
  5. פורום כלכלי, בראשות יהודה, כנ"ל.
  6. חוג רעיוני מונה כ-200 חברים.
  7. סניפים עפ"י חלוקת הסניפים במפלגה, נבחרים לסניפים בהליך הבחירות במפלגה.

מטרות המפגשים:

1.     העמקת הקשר, הזיקה והשותפות בין אוכלוסיות ותיקות שונות בחברה ובמפלגה, לבין החברים

            הוותיקים בקיבוצים והפעילים במחוז הקיבוצים.

2.     שיפור התדמית של הקיבוצים בקרב חברי המפלגה.

3.     תיאום בין ותיקי המפלגה והמחוז בנושאים שעל סה"י המפלגתי.

 

הצעות לפעילות משותפת:

1.    שיתוף פעולה עם קרן ברל כצנלסון בקיום כנסים/מפגשים/חוגים  עם וותיקים מיישובים/ערים סמוכים לקיבוצים. לנסות ולאתר גופים נוספים שיאפשרו שתוף פעולה ערכי אידיאולוגי.

2.    טיולים וסיורים משותפים בקיבוצים/ביישובים/בערים. ניתן לשלב במפגש מרצה אורח.

3.    שיתוף פעולה בין מועדוני קשישים בקיבוצים וביישובים/ ערים סמוכים. (הערה: מרבית המועדונים בערים שייכים לרשויות המקומיות ומיעוט מהם להסתדרות הגמלאים).

4.    קיום ישיבות של מוסדות הגמלאים, בעיקר מזכירות מצומצמת, בקיבוץ/ ביישוב / עיר סמוכים.

5.    הסברה: להעביר חומר לאתר האינטרנט של מחוז הקיבוצים, לעיתונות הקיבוצית, מכתבים לוותיקי המחוז, לדפי מידע בקיבוצים.   

6.    לעשות מיפוי בקרב ותיקי המחוז המעוניינים לקבל מידע, להשתתף בפעילויות ולהעבירן לבניק.

 

סוכם:

1.        כל צוות יעשה מיפוי צרכים וקהלי יעד  עפ"י ההצעות לפעילות לקראת הפגישה הבאה.

2.        לקיים מפגש משותף לשני הגופים במזכירות המחוז ומזכירות הגמלאים לסיכום תוכנית העבודה.

 

 

סיכמו: חניק וחנה

 

העתקים ל:

השר ח"כ איתן כבל - מזכ"ל המפלגה.

ח"כ אורית נוקד.

זאב (ולוולה) שור - יו"ר המחוז, מזכיר תק"צ.

ריצ'רד פרס - יו"ר אגף ארגון במפלגה.


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית