ישיבת לשכת המפלגה ב-28.12.06
ישיבת לשכת המפלגה ב-28.12.06

ביום חמישי, 28/12/06 בשעה 18:00

 

תתקיים ישיבת לשכת מפלגת העבודה בבית  המפלגה


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית