סיכום פגישת מוסדות מחוז בנושא תקציב המדינה 2007 וחוק ההסדרים
סיכום פגישת מוסדות מחוז בנושא תקציב המדינה 2007 וחוק ההסדרים

 

12 נובמבר 2006

 

 

ח"כ אורית נוקד נתנה סקירה על המדיניות הכלכלית – חברתית בחוק התקציב ובחוק ההסדרים 2007:

התחייבויות מפלגת העבודה – הגדלת קצבאות הזקנה, עדכון סל תרופות, העלאת שכרה מנימום ל – 1000$, חינוך חובה מגיל שנה וחקיקת חוק פנסיה לכל אזרח.

היעדים לתקציב: צמצום פערים והקטנת העוני, עידוד הצמיחה, צמצום האבטלה, הגדלת התעסוקה ושמירה על יציבות המשק.

נוקד התריעה מפני הפרת ההסכמים הקואליציונים וקווי יסוד הממשלה: אי הצמדת הקצבאות למדד 2007, דחיית הפעימה של חוק שכר מינימום ל - 12/07, פגיעה ברשתות הביטחון הסוציאלי ובשירותים לאזרח, פגיעה בחקלאות ובהתיישובת, פגיעה בתקציבים לתשתיות פיזיות וחברתיות, הפרטות ושינויים מבניים וקיצוצים בתקציבי המשרדים.

חוק ההסדרים בבסיסו הינו חוק אנטי דמוקרטי ונוקד העבירה בקריאה טרומית בכנסת הצעת חוק לצמצום חוק ההסדרים.

המסקנות:

 1. עמידה בהסכמים הקואליציונים.
 2. פיתוח הנגב והגליל באמצעות הקצאת משאבים משמעותיים.
 3. הגדלת התקציבים לתשתיות בפריפריה.
 4. התנגדות להפרטת שירותים בפריפרייה.
 5. התנגדות להפרטת שירותים חברתיים.
 6. חיזוק המגזר הערבי.
 7. הכללת הסיעוד בסל הבריאות וסבסוד מחירי תרופות.
 8. שיקום שכונות בעיר ושיקום דירות ותשתיות בקיבוץ.

פרוט המצגת של ח"כ אורית נוקד נמצאת באתר המחלקה.

 

זאב (ולוולה) שוריו"ר המחוז ומזכיר התק"צ מסר אינפורמציה בנושאים העומדים על סדר היום התנועתי בנושאי תקציב המדינה:

1.       פגישה עם שר האוצר והשר שמחון בא הועלו הנושאים הבאים:

א.     פיתוח תשתיות פיזיות בקיבוצים – דרישה להקצאת 2 מיליארד ש"ח על פני 5 שנים.

ב.      החזרת הבניה התקציבית בכ – 80 קיבוצי קו העימות.

סוכם על הקמת צוות שיורכב מניצגי המשרדים הרלוונטיים,  לפתרון הנושאים.

ג.        פיתוח הצפון  והנגב ושינוי סדר עדיפויות במספר תחומים, לאור ההתנהלות הבוטה של הפקידות באוצר והמשרדים השונים, אשר אינם נשמעים להמלצות השרים והחלטותיהם:

ü      הכשרת מקומות עבודה.

ü      מחירי קרקע – 0.

ü      משכנתת חינוך במכללות שלנו בפריפריה

ü      תשתיות ובניה תקציבית.

 1. ב – 16/11 חותמים על הסכם המים, שייתן פתרונות לאזורים בעתיים.
 2. פגישה עם שר הביטחון ויעקב בכר, יועץ השר לענייני התיישבות:

א.     ממ"דים – ח"כ נוקד תכין תקנה לטיפול בנושא, השר יתמוך ויקדם את הנושא.

ב.      מוסדות ומבנים לא מוגנים בעוטף עזה – יתקיים סיור משותף עם השר וראשי המועצות שער הנגב ואשכול – ללמוד את הנושא ולהציג פתרונות.

ג.       אנטנות בנען – העברתן לאתר ביבנה – הנושא הועבר לטיפול של יועץ השר לענייני התיישבות, יעקב בכר.

ד.      דרישה להחזיר את המענק למשתכן חדש בגליל, אשר בוטל.

 1. כמו כן - פניה לעמיר פרץ, יו"ר המפלגה, לבחור את ח"כ אורית נוקד לשרת התרבות הספורט והמדע במקום ח"כ אופיר פינס שהתפטר, כמו גם דרישת המחוז הדרוזי, שנציגם יהיה השר. בשלב זה החליט השר פרס שהמשרד יעבור למשרד החינוך. ברושי נשאר מנכ"ל המשרד.

 

חניק מרשק – מזכירת המחוז:

אנו נמצאים בעיצומה של התמודדות על דמותה של המדינה והחברה בה אנו חיים. רמת החיים הולכת ונסוגה מול המערב, שיעורי העוני הולכים וגדלים, רמת ההכנסה יורדת ואי-השיוויון גבוה. הדילמה היא בין הפרגמטיות הפוליטית- לנאמנות ולערכים, מול זעזועים בשלטון ובקואליציה לבין עד כמה עלינו ללכת רחוק במאבק ליישום השקפת עולמנו. זהו מאבק יומיומי ואסור לנו לשכוח את עמוד האש החברתי-כלכלי המוביל אותנו. אל לנו להתנער מאחריות המדינה כלפי אזרחיה וכלפי ההתיישבות.

כמחוז עלינו להתלכד כגוף אחד סביב ערכים- עזרה הדדית בחינוך, בבריאות וברווחה, בדיור, במגמה הטוטאלית של ההפרטה, בביטחון, בתנאי ההעסקה של העובדים ובצרכי הפריפריה- כל זאת כנגד חזות הכל ע"פ נערי האוצר, תחת הכותרת של התייעלות, שיפור, חידושים ועוד.

המאבק הוא בין תכנית שיקום סוציאל-דמוקרטית לבין שינוי הערכים והפתרונות בתכנית ניאו-ליברלית. נדרש כאן טיפול מערכתי והקצאת משאבים שונה ממה שידענו בשנים האחרונות. מה שצריך לעשות אחרי מלחמת לבנון השנייה זה לתת מענה ופתרונות לסדקים שנבעו בחוסנה של החברה בישראל, על כל ההשלכות שבאו לידי ביטוי ברבדים השונים בחברה, ולמנף את ההזדמנות לשינוי סדרי עדיפויות בתקציב. המבחן להישארותנו בממשלה הוא בתקציב המדינה, כי הכתובת כבר כתובה על הקיר. עלינו לסמן את החזון הנכון למדינה ולגבש תכנית אסטרטגית לחברה. אל לנו להיות שרך עודף של אגף התקציבים- למען הדורות הבאים, הרואים בעמק הסיליקון את עתידם.

 

ד"ר שלמה סבירסקי מנהל אקדמי במרכז "אדוה":

המדינה נמצאת בנסיגה כלכלית  וחברתית בשילוב שתי מגמות:

 1. מדיניות חוץ אזורית ששמה יהבה על הכלי הצבאי בלבד, (מתקופת האינתיפאדה ועד מלחמת לבנון השניה). לכיבוש ולעימות צבאי מחיר כלכלי כבד, קיצוצים בתקציב (65 מיליארד ש"ח), ירידה בתמ"ג לנפש (1% = 7 מיליארד ש"ח), מחיר תקציבי כבד בעקבות מלחמת לבנון השניה ודרישה לתקציב של 20 מיליארד ש"ח לביטחון ולשיקום, בנוסף ל – 15 מילארד ש"ח. צריך לבחון את המדיניות האזורית גם מנקודת מבט כלכלית.
 2. מדיניות ניאו ליברלית – מאז 1985 נתניהו נתן לה את הביטוי האכזרי ביותר – יישומה נעשה בתקופת מצוקה כלכלית, בשיאה שילוב של בעיות ביטחוניות שהתחוללו במהלך מיתון כבד וירידה בתמ"ג לנפש,  וזאת דרכה של הממשלה לשמור על נאמנותה לשכבה הניהולית ולשכבת היי טק בארץ . (עלויות של 27.8 מיליארד ש"ח).

דוגמאות מתחום החינוך למדיניות ניאו-ליברלית:

קיצוץ בשעות תקן = שעות הוראה ב 16%.

תשלומי הורים בין  3000-1800 ש"ח לשנה תוספת לתלמיד – המשמעות מע' חינוך ציבורית מתפרקת לעומת בתי ספר שמוחזקים על בסיס תשלומי ההורים.

תקציב ההשכלה הגבוהה לנפש נשחק בין השנים 2007-2001 ב – 16% , המשמעות – תפקוד נמוך יותר של אוניברסיטאות ופגיעה במחקר, הפתרון – משכנתת חינוך.

המשמעויות הנגזרות ממדיניות זאת:  העמקת הפערים והעוני, פגיעה במערכת החינוך הציבורית, פגיעה בהשכלה הגבוהה ובמחקר, ביכולת ההשתכרות, בבריאות וברווחה.

 

חלק מהפתרונות שהוצעו ע"י מרכז "אדוה": הקפאת הפחתת המיסים הישירים, להעלות בהוראת שעה, למשך שנה אחת, את מס החברות (ייתן 2 מיליארד ש"ח), קביעת מנגנון לעדכון מלא של סל הבריאות, משכנתת חינוך ועוד.  על-כן יש להלחם בתפיסה הניאו – ליברלית שאינה מתאימה לארצנו. הטיעונים לצמיחה במשק ע"פ התפיסה הניאו-ליברלית אינם נכונים- זוהי "אגדה אורבנית".

 

  

סיכום דברי החברים:

ü      האפשרות היחידה שלמחוז הקיבוצים יהיה שר – התפטרות אורית מהכנסת לעומת התנגדות להתפטרות אורית מהכנסת.

ü      היענות מירבית לדרישות משרד הביטחון בתקציב 2007 לעומת  התנגדות להכליל את הוצאות המלחמה בקיצוצים.

ü      יותר חברתיזציה של התקציב – הקפאת הורדת המיסים, הקטנת תקציב יו"ש, הגדלה זמנית של גירעון ממשלתי, הקטנת תקצוב רכבת לעומת בקשה לא להקפיא דבר – יגדיל את הפערים בחברה.

ü      טיפול בנושא העובדים הזרים.

ü      ביטול סובסידיות.

ü      לא להכליל עבודת בני נוער בהבטחת הכנסה.

ü      להוריד גיל תשלום דמי אבטלה.

ü      להתמקד במאבק מקרו כלכלי.

ü      לקבוע מהם הקוים האדומים לישיבתנו בממשלה, הכוללים גם את ההחלטות בנושא תקציב.

 

 

 

הוחלט:

מחוז הקיבוצים דורש משרי העבודה ומחברי הכנסת של העבודה לעמוד בהסכמים הקואליציונים וב"אמנת ההתיישבות" ולהיאבק בנושאים הבאים:

 1. הכשרת מקומות תעסוקה בגליל ובנגב.
 2. קרקע בגליל ובנגב במחיר אפס.
 3. בנייה תקציבית.
 4. שיקום ופיתוח תשתיות בסך של 2 מיליארד ש"ח על פני 5 שנים.
 5. משכנתת חינוך במכללות בפריפרייה.
 6. מימוש ההבטחה לבוחר בנושא שכר המינימום.
 7. חוק פנסיה חובה לכל אזרח.
 8. אי ביטול הפטור מהסדר כובל בתחום התוצרת החקלאית לסיטונאים ולקמעונים, בעלי יחסי שליטה הדדיים.

 

הצעת ישראל סלע להוסיף:

היענות תקציבית מירבית לדרישות הקתציביות של משהב"ט: 

הצעת ישראל לא התקבלה.

 

 סיכמו חניק וחנה

 

 


המצגת של ח"כ אורית נוקד

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית