סיכום ישיבת מחוז הקיבוצים - 24.10.2006
סיכום ישיבת מחוז הקיבוצים - 24.10.06

30 אוקטובר 2006

 

סיכמה: חניק מרשק


במפגש המחוז השתתפו כ-100 חברים.

 

משתתפים נוספים: שר הביטחון ויו"ר המפלגה - עמיר פרץ, שר החקלאות - שלום שמחון, שר התרבות המדע והספורט - אופיר פינס, ח"כ שלי יחימוביץ, ח"כ אבישי ברוורמן.

 

בסדר היום היינו אמורים לדון בתקציב המדינה 2007, אך לאור ההתרחשויות הפוליטיות והמפלגתיות, סדר היום שונה והדיון נסב סביב ההישארות בממשלה או פרישה לאור הצטרפות מפלגת "ישראל ביתנו" לממשלה.

 

המפגש נפתח בטקס לזכרו של יצחק רבין ז"ל.

סיכום הדוברים:

שר הביטחון ויו"ר המפלגה עמיר פרץ - על אף הביקורת שנשמעת כלפיו בקרב חלק מחברי הסיעה, יש לזכור שאנו בממשלה כ-6 חודשים בלבד ובזמן קצר הושגו הישגים לא מבוטלים וזאת למרות שהתחוללו אירועים דרמטיים ובלתי צפויים, כמו מלחמת לבנון השנייה. יש לשים את הדברים בפרופורציה הנכונה. סקר את הישגי שרי העבודה בממשלה בתחום החברתי כלכלי והמדיני כפי שבאים לידי ביטוי בהסכם הקואליציוני, בסעיפים שתוקנו בתקציב 2006 ולקראת תקציב 2007. מתכוון לשנות סדרי עדיפויות במספר נושאים במשרד הביטחון, כמו: תוואי הגדר, בניה בלתי חוקית, הורדת מאחזים בלתי חוקיים והשלמת מיגון מוסדות חינוך בעוטף עזה. בעד המשך תהליך השלום. הרחבת הקואליציה שאלה מהותית, יודיע על החלטתו לאחר בחינה של כל ההיבטים וההשלכות הלאומיות והחברתיות הנובעות מכך. נוכחות ליברמן קשה מבחינתו. יותר קל לפרוש לאופוזיציה, אך לא פחות אחראי להישאר בקואליציה ולהיאבק על דרכה של העבודה. חושש שהויכוח סביב ליברמן הוא ויכוח שבמסגרתו העבודה סוגרת את דלתותיה לישראלים דוברי רוסית. מוכן להתמודד על ראשות המפלגה בכל עת, כפי שייקבע ע"י מוסדות המפלגה.

 

השר שלום שמחון - רוה"מ אולמרט מעוניין בהשארות מפלגת העבודה בממשלה ומתחייב לקווי היסוד של הממשלה, ולעמיר פרץ כיו"ר המפלגה. פרישת העבודה מהממשלה תביא להקדמת הבחירות. השארות בממשלה על בסיס קואליציוני רחב תהיה צעד מלכד ולא מפלג את העם. ההשפעה על דרכה וערכי מפלגת העבודה יכולים להיות רק בישיבה בממשלה ולא באופוזיציה. סקר את הישגי העבודה בממשלה בטיפול בתקציב , בעיקר בהתיישבות ובחקלאות.

 

ח"כ אורית נוקד - קוראת להישאר בממשלה תוך שימת דגש על קווי היסוד ומדיניות של צדק חברתי ע"י צמצום פערים חברתיים, ומאבק בלתי מתפשר בעוני. קביעת יעדי תעסוקה וצמצום האבטלה והרחבת ההשתתפות בכוח העבודה במשק. העבירה בקריאה טרומית בכנסת צמצום תחולת חוק ההסדרים לנושאים בלבד כמו - קצבאות הזקנה, השלמת הכנסה לקשישים, סל התרופות ותקציבים למגזר הערבי. מטפלת גם מול שר האוצר בתקצוב גליל נגב וסובב עזה, פיתוח ההון האנושי ותעסוקה, חקלאות ושיקום דירות ותשתיות בקיבוצים.

חלקים ניכרים במצע של ישראל ביתנו ביתיים, אם זאת לא פוסלת איש. השארות העבודה בממשלה בתנאי שליברמן יאמץ את קווי היסוד בנושאים כלכליים, חברתיים מדיניים, כולל זכותם של ערביי ישראל לשוויון.

פרישת מפלגת העבודה תביא להצטרפות מפלגות ימין. מתנגדת להקדמת הבחירות או לישיבה בספסלי האופוזיציה, שם לא יישמע קולנו. אם יתברר שהחששות לגבי סדר היום של הממשלה המורחבת אינם מתממשים, תמיד נוכל לפרוש.

 

השר אופיר פינס - קורא לחברים להצביע נגד הצטרפות ליברמן לממשלה. אסור להישאר בממשלה בכל מחיר, "המפלגה מסמרטטת עצמה לדעת". כניסת ליברמן לממשלה תשדרג את מעמדו למעמד של מנהיג, ואנו נשלם את המחיר. יו"ר המפלגה ונבחריה לא שותפו בכל התהליך המתרקם עתה, כולל הדיון בשינוי שיטת המשטר. אין שום דבר משותף בין קווי היסוד של מפלגת העבודה לישראל בתינו. קורא לחברים להצביע נגד כניסת ליברמן לממשלה.

 

ח"כ אבישי ברוורמן - מודאג מדמותה של המפלגה בעיני הציבור, באבדן כוחה, מעמדה ודרכה. הלכנו לבחירות עם הבטחה לעם לשנות את המדיניות החברתית-כלכלית. חברי הקיבוצים הם הדגל והמגדלור הערכי, המוסרי והאידיאולוגי. מודאג משינויי המגמה של החברים ומאיבוד הדרך. על מפלגת העבודה לעמוד כאיש אחד נגד צירוף ליברמן לממשלה. כניסת ליברמן לא תאפשר לעבודה להיאבק על האג'נדה הכלכלית-חברתית והמדינית שלה.

 

ח"כ שלי יחימוביץ - רואה בחברים סמן מוסרי של תנועת העבודה ותזכורת תמידית לדרך הסוציאל דמוקרטית. ישיבה בקואליציה עם ליברמן תפרק אותנו מערכינו. תפקידנו להיאבק על השקפת עולמנו ועל האידיאולוגיה שלנו. תקציב 2007 הנו תקציב נתניהו, המחזק את העשירונים העליונים ופוגע בחלשים ומעצים את הפערים בחברה. התהליך המדיני, עליו הכריזה המפלגה, לא מתקיים. לא מוכנה לשבת בממשלה עם ליברמן שתומך בשלילת זכויות לערביי ישראל ובניודם למדינות ערב. קוראת לחברים לגלות אחריות לאומית ולומר לא לישיבה עם ליברמן.

 

זאב (ולוולה) שור - בראשית דבריו תבע משר הביטחון עמיר פרץ לסיים את הטיפול במיגון מוסדות החינוך בעוטף עזה ובמתן פתרון בנושא הבנייה והממדים אותם נתבעים תושבי הגליל לשלם לעת הרחבת דירתם.

לא מתנגד להצטרפות כל גורם ציוני כדוגמת ליברמן לממשלה, בתנאי שיקבל את קווי היסוד שלה, כמו: מתן שוויון זכויות לערביי ישראל וקיום מדיניות כלכלית- חברתית ההולמת את מצע מפלגת העבודה, ועלינו כמחוז הגדול במפלגה להיאבק על הדרך. פרישה מהממשלה תגרום לטלטלה ולהקדמת הבחירות ויש לחתור ליציבות שלטונית.

 

סיכום דברי החברים:

 

§         לא לצאת מהממשלה לפני הבחירות לראשות המפלגה.

§         אסור לפסול כל גורם ציוני שרוצה להצטרף לממשלה על בסיס המצע וקווי היסוד שלה.

§         תפקידנו לחזק את הקואליציה ולהילחם על עמדותינו מבפנים. הדבר יטיב עם העם.

§         מקומה של המפלגה, ע"פ הסקרים בקרב הציבור אינו טוב, ויש להימנע מהקדמת הבחירות, שיפגעו במפלגה, לכן עלינו לשאוף ליציבות שלטונית.

§         עלינו לעסוק בנושאים שיקדמו את החברה והכלכלה , הביטחון, קידום זכויות ערביי ישראל ולא לעסוק בליברמן.

§         עילה ליציאה מהממשלה צריכה להיות למשל הפער ההולך וגדל בחברה הישראלית.

§         תביעה מהיו"ר לשמור על חופש הצבעה בסיעה בנושא הצטרפות ישראל ביתנו וליברמן לממשלה.

§         רק ישיבה בממשלה תאפשר לטפל ולהגיע להישגים בכנסת ובועדות השונות. באופוזיציה קולנו לא יישמע ולא נוכל להשפיע.

§         אסור לשבת בממשלה אחת עם ליברמן, שהשקפותיו ידועות לכל, "אנו טובלים ושרץ בידינו".

§         תיקון מדינה יכול להיעשות בדרך של חינוך צעירים לערכים, שתביא לעם אחד החי במדינה אחת.

§         אנו צופים בדעיכת השפעת תע"צ בארץ. יש לחזור לדון ולהחליט על תכנית עבודה רעיונית חינוכית, להצגת האופציות ומשמעותן הן לגבי מפלגת העבודה והן לגבי המחוז, טרם קבלת החלטה.

§         הממשלה הנוכחית ידידותית להתיישבות ולקיבוצים, הצטרפות ליברמן לא תפגע בכך.

§         יש להלחם בדעותיו של ליברמן, המנוגדות לדרכה של מפלגת העבודה ולהיסטוריה שלה, אשר פוגעת בדמות מנהיגיה הבולטים, כמו בן גוריון ורבין.

§         יש נטיה בקרב חברי המפלגה והמחוז להתעלם ולשכוח את הנושאים שיו"ר המפלגה והשרים קידמו בממשלה ולעסוק בהתנגחויות, המחלישות את המפלגה ומעמדה בחברה בישראל.

§         יציאה מהממשלה בגין הצטרפות ליברמן, כאדם שמייצג את העולים מחבר העמים, תעצים את ההתנגדות למפלגת העבודה בקרב העליה הרוסית.

 

הוחלט:

 

מחוז הקיבוצים תומך בהישארות מפלגת העבודה בממשלה, בתנאים הבאים:

§         ימולאו כל קווי היסוד של הממשלה ככתבם וכלשונם.

§         ממשלת ישראל תחזור על מחויבותה בכל הנוגע לזכויות אזרח מלאות של ערביי ישראל.

§         שרי העבודה יעלו על סדר יומה של הממשלה את המדיניות חברתית כלכלית של מפלגת העבודה וידגישו כי הם רואים במדיניות זאת דרך לשיתוף פעולה של הממשלה כולה.

 

בעד - רוב קולות המצביעים, נגד - 1 , נמנע - 0.


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית