סיכום חברי המחוז בוועדה לענייני מפלגה - 24.10.2006
סיכום חברי המחוז בועדה לענייני מפלגה - 24.10.06

25.10.06

 

סיכמה: חניק


משתתפים:

ולוולה, יגאל צחור, ישראל סלע, דוד דרומלביץ, אסף כרמי, חניק מרשק.

 

חסרים:

ח"כ אורית נוקד, שימי בראון.

 

משתתפים נוספים:

יעקב בכר, יהודה טל, צפוייקה.

 

מוזמן:

דודו פדות - ראש צוות מזכ"ל במפלגת העבודה.

 

סדר היום:

 

לו"ז מפלגתי לבחירת מוסדות המפלגה.

מבנה המוסדות המפלגתיים.

תקנון המפקד (חברות).

 

דודו פדות: נתן סקירה היסטורית על מבנה המפלגה וזיקתה למוסדות ולגופים חוץ מפלגתיים, ומה המצב נכון להיום.

ניתנה סקירה על המצב החוקתי ללו"ז ומבנה והשינויים המתחייבים בתקנון המפקד.

דודו סקר את מכלול ההצעות שהוגשו לועדה לענייני מפלגה לקראת הישיבה ב-26.10.06.

 

החברים התייחסו לנושאים שהועלו ע"י דודו פדות.

 

הוחלט:

 

סוכם על דעת כולם להגיש הצעה של המחוז ליו"ר הועדה השר שלום שמחון, למזכיר הועדה אמיר עשבי ולדודו פדות.

 

הנושאים שהמחוז יעלה:

 

§         תקופת אכשרה חצי שנה (6 חודשים).

§         סכום אחיד לכל חברי המפלגה להתפקדות שיעמוד על 50 ש"ח.

§         הזכות לבחור ולהיבחר רק ע"פ מקום המגורים, כפי שמופיע בתעודת הזהות.

§         ייצוג לנשים 40%.

§         הגדרה מי הוא עולה - ע"פ הגדרות מוסדות המדינה (7 שנים).

 

מבנה מוסדות נבחרים:

 

§         כולם נבחרים ע"פ מפתח של 50% התפקדות, 50% הצבעה ל"עבודה" בכנסת.

§         רשימה מרכזית ע"פ קריטריונים שיוגדרו בלבד.

§         הקטנה של חברי המוסדות לכ-50%.

§         מזכ"ל המפלגה לא יהיה שר מכהן.

 

כמו כן סוכם לא להעלות במסגרת מכלול ההצעות שיועלו בנושא המפקד התייחסות מיוחדת לקיבוצים- מופיע בתקנון המפקד התייחסות מיוחדת לקיבוצים!, על-מנת לא להסיט את הדיון לקיבוצים.

 

                                                                                                                        25/10/06

 

לכבוד:

השר שלום שמחון

יו"ר הועדה לענייני מפלגה

מפלגת העבודה

 

שלום רב,

 

מחוז הקיבוצים במפלגת העבודה מבקש להעלות בישיבת הועדה, שתתכנס בתאריך 26.10.06, את הנושאים הבאים, וזאת בהתייחס לסה"י של הועדה לענייני מפלגה :

 

§         תקופת אכשרה חצי שנה (6 חודשים).

§         סכום אחיד להתפקדות לכל חברי המפלגה, שיעמוד על 50 ש"ח.

§         הזכות לבחור ולהיבחר רק ע"פ מקום המגורים, כפי שמופיע בתעודת הזהות.

§         ייצוג לנשים - 40%.

§         הגדרה מי הוא עולה - ע"פ הגדרות מוסדות המדינה (7 שנים).

 

מבנה מוסדות נבחרים:

 

§         כולם נבחרים ע"פ מפתח של 50% התפקדות, 50% הצבעה ל"עבודה" בכנסת.

§         רשימה מרכזית ע"פ קריטריונים שיוגדרו בלבד.

§         הקטנה של חברי המוסדות לכ-50%.

§         מזכ"ל המפלגה לא יהיה שר מכהן.

 

בברכה

זאב ולוולה שור, יו"ר המחוז, מזכיר התק"צ

חניק מרשק, מזכירת המחוז, יו"ר המחלקה

 

העתקים:

ח"כ אורית נוקד.

אמיר עשבי- מזכיר הועדה.

דודו פדות- ראש צוות מזכ"ל.


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית