סיכום מפגש בגליל העליון – 14/9/2006
סיכום מפגש בגליל העליון – 14/9/2006
שיחה עם הנהלת מנרה ורחל רבין - הקליקו לעוד תמונות

במפגש השתתפו כ-60 חברי מזכירות המחוז, ראש המועצה אהרון ולנסי, מנהלי מחלקות ועובדי המועצה, הנהלות הקיבוצים בגליל העליון וחברי מוסדות המחוז בגליל העליון.

 

בתום הדיון התקיים סיור והחברים נפגשו עם נציגי הקיבוצים ביראון ובמנרה.

 

ביראון הסביר מא"ז הקיבוץ, שלומי פלקס על שילובו של הקיבוץ במלחמה, מול המערכת הצבאית. בתקופת המלחמה היו ביראון כוחות רבים, כ-2000 לוחמים מול 350 חברים, וממנה יצאו לקרבות במרון א-ראס, שיושבת מעל יראון. היערכות הצבא בשטח הקיבוץ גרמה לנזקים רבים. חברי הקיבוץ טיפלו בחיילים – מקלחת, אוכל, חום ואהבה לרוב. במהלך המלחמה הקפידו שהתקשורת לא תכנס לקיבוץ כדי לא לפגוע בתיירות של אחרי המלחמה, ובאכלוס היישוב.

ביראון הקפידו על תקשורת שוטפת בין כל החברים, בעיקר הבודדים והמבוגרים ודאגו לרווחתם של כולם. החזרה לשגרה איטית ועדיין חלשה – בית ספר, תיירות וכד'.

 

במנרה נפגשנו עם מזכיר הקיבוץ, שבתאי ועם חברים, שדיבר על התמודדות הקיבוץ במלחמה בהיבט החברתי והקהילתי – שבתאי ציין את הגב החזק שניתן להם מהמועצה, שהיא מועצה של קיבוצים. במלחמה הוקם צוות חירום בייצוג של כל מגזרי החברה בקיבוץ, שדאגו להעביר מידע אמין ושוטף, יומיומי, ולמציאת פתרונות שעלו בשטח לחיזוק הסולידריות החברתית. דאגתם העקרית היום – הנזק שנגרם לתיירות – הרכבל ניזוק ויקח זמן עד לשיקומו, ודאגה להמשך – אכלוס השכונה המתוכננת.


ולנסי – ראש המוא"ז גל"ע – שעה יפה ליישובי המועצה ותושביה, לא הייתה אנרכיה. מדיניות המועצה הייתה  לא לנטוש את היישובים, ולסייע למי שרוצה להתפנות. קוים סדר חיים שגרתי ברווחה, בחינוך, בקהילה, בתעסוקה. היוו נורמה התנהגותית שהיא ביטוי לחוסן קיבוצי וללכידות חברתית, לעומת בעיית חוסן לאומי כפי שבאה לידי ביטוי במלחמה. החוסן מקרין פנימה ולסביבה ומקווה שיהווה עתה מוקד משיכה לאכלוס הקיבוצים והשכונות בגליל.

זאת הזדמנות היסטורית לתנועה הקיבוצית להיות משמעותית ולהשפיע על סדר היום של החברה בישראל. ביטוי לכך ניתן היה לראות בתנועת המתנדבים, חברי קיבוצים, שסייעו לקריית שמונה. הנתינה מחזקת ומהווה ביטוי לתפיסת עולם המייצרת מנהיגות. משבח את פעילות התנועה הקיבוצית וגאה להשתייך אליה.

מסקנות מהמלחמה: אנו יכולים יותר ממה שנדמה לנו, יש לנו מה להציע, לעצמנו ולסביבתנו, אנו צודקים וענווים ויכולים להוביל תפיסת עולם מיצרת את המנהיגות.

ביקורת כלפי מדיניות הממשלה, במשרדים השונים שאינם מעבירים תקציבים, בניגוד להכרזות.

 

זאב (ולוולה) שור – יו"ר מחוז ומזכיר תק"צ – זכות קיום התנועה הקיבוצית בחברה הישראלית אינו בגין מספר החללים.  75% מהקיבוצים  פרוסים בפריפריה ובגבולות, אנו תנועה משימתית.

שליחי התנועה באו לחזק ויצאו מחוזקים, מצאו אוכלוסייה מאורגנת והנהגה מתפקדת.

על הממשלה לפעול לפיתוח הצפון והנגב ולשינוי סדרי עדיפות ולהשוות לתנאים כמו במרכז הארץ במחירי הקרקע, בהכשרת מקומות תעסוקה, בבניה תקציבית, בתשתיות פיזיות, בשירותים מוניציפאליים,בחקלאות, בחינוך. לא חל שינוי בסדר העדיפויות של הממשלה, ובהתיחסותה לעורף גם לאחר המלחמה.

בדיונים על התקציב אין ביטוי הולם לצרכי הקיבוצים. על הנהגת מפלגת העבודה לגבש מדיניות אחידה ועקבית, פירוק הממשלה יביא להקמת ממשלת ימין. קורא ליצירת גוש מרכזי.

בעד קיום בחירות ליו"ר מפלגת העבודה במועדן, כפי שנקבע בחוקת המפלגה, עד 5.07..

בעד המשך הדיאלוג לשלום עם שכנינו, כנאמר בפרשת השבוע "... וכי תבואו בשערי העיר למלחמה, וקראתם לשלום".

 

יהודה שביט – ראש מ.א. מטה אשר –  היה שיתוף פעולה בין המועצות בזמן המלחמה. במסגרת ההיערכות של יישובי קו העימות היו מוכנים. מערך של התגייסות לקיבוצים שלא הורגלו לכך, בזכות גופים שתרמו ולא בזכות המדינה. המדיניות הייתה לא לפנות יישובים, ומתן סיוע, לפינוי עצמאי. דגש על סיוע ופעילויות בקרב קשישים וילדים, ביקורים של עובדי מדינה בהתאם למצב ולהתפתחויות. משבח את פעילות התנועה הקיבוצית. הפנה ביקורת כלפי התקשורת שחשפה בעיות ולא פתרונות.

עדיין לא הגיעו כספי התמיכה ממשרדי הממשלה. חושש מפגיעה בסיוע לקיבוצים – נתפסים כמי שמצבם הסוציואקונומי טוב.

 

חניק מרשק – מזכירת מחוז הקיבוצים – הסיור הוא ביטוי להזדהות והערכה עם קיבוצי הגל"ע, עם ראש המועצה ועובדי המועצה.

מטרות הסיור:

  1. משמעויות של היום שאחרי בהיבטים: קיבוצי, אזורי ולאומי.
  2. תכניות הפעולה והאמצעים להשגת פתרונות הולמים לקיבוצים וליישובים שנפגעו.
  3. האם הרעיון הקיבוצי חזר לקונצזוס הלאומי בעקבות המלחמה? ומה מקום התנועה הקיבוצית בחברה הישראלית.

 

מפקד למפלגה – המדינה ואזרחיה תלויים היום יותר מפעם באיכות ההנהגה. כדי שנבטיח שהטובים ביותר ינהיגו את המפלגה והמדינה, עלינו לקחת אחריות כאזרחים ולהתפקד לקראת הבחירות ליו"ר, שיתקיימו במועדן, עפ"י חוקת המפלגה, עד מאי 2007, והבחירות למוסדות המפלגה.

 

עיקרי דברי החברים:

מלחמה:

ü      במלחמה היה ביטוי ללכידות החברתית בקיבוצים – זה ייחודנו. יש לשים דגש על כך בחינוך.

ü      קריאה לקיום ועדת חקירה ממלכתית לבדיקת התנהלות המלחמה ותוצאותיה, בדרג המדיני והצבאי.

ü      התקשורת לא סקרה, באופן הוגן, את הפעילויות והעזרה של התנועה הקיבוצית במהלך המלחמה, לעומת פעולותיו של גיידמאק, למשל.

ü      יישובי קו העימות פעלו היטב במלחמה, העורף פעל רק באירוח.

ü      המלחמה מהווה הזדמנות למינוף מקומם של הקיבוצים והרלונטיות שלהם בחברה בישראל.

ü      יש לפעול לתקצוב ולמיגון יישובי עוטף עזה והגליל, חשש מפני מלחמה נוספת.

מפלגה:

ü      לחזק את יו"ר המפלגה עמיר פרץ. זאת לא עת למשברים. עלינו להשאר בממשלה.

ü      בקורת כלפי שרינו והעומד בראש המפלגה.

ü      יש לחתור לשינויים פרסונלים מבלי שהמערכת הפוליטית תתמוטט ולשילוב כוחות לעצירת הפאשיזם של ליברמן.

ü      אין ביטוי לגודלו של המחוז במפלגה ובממשלה בהעברת תקציבים, בטיפול בצורכי הקיבוצים מול תרומתם בעת שלום ומלחמה בחברה בישראל ובמפלגה.

ü      על מחוז הקיבוצים להוביל תרבות פוליטית שונה בשיח ובהתנהלות במפלגה.

ü    יש לקיים מפקד גדול במחוז ולקבוע מסרים ותכנים, שיאפשרו התפקדות גדולה יותר.

תקציב:

ü      קריאה לשינוי סדרי העדיפויות בתקציב המדינה לגליל העליון ולנגב בנושאים כמו: חינוך, תעסוקה, תשתיות ודיור – לאפשר פיתוח האזורים הללו.

ü      בעקבות המלחמה – קושי באכלוס קיבוצים ושכונות קהילתיות בגליל העליון.

ü      קריאה לקיים דיונים במחוז בנושא תקציב המדינה, כדי להוביל החלטות במפלגה, כולל חשיפה בתקשורת.

ü      קריאה לסייע לעמותות הפועלות בגליל העליון, שמצבן הורע בעקבות המלחמה.

ü     משרד האוצר מתנכר לקיבוצים והם יהיו אחרונים בסה"י התקציבי. פקידי האוצר מנסים להתאים את הצרכים לחוק, במקום להתאים את החוק לצרכים.

התנועה הקיבוצית:

ü    הערכה ואהדה לפועלה של התנועה במלחמה ובעת רגיעה, בקיבוצים ובחברה בישראל.

ü      התנועה לא רלבנטית לקיבוצים ויש לשנות את סדרי העדיפויות.

ü      על הקיבוצים והתנועה להיות הדגל לתמהול של החברה הישראלית.

 

הוחלט:

  1. מחוז הקיבוצים רואה בועדת חקירה ממלכתית דרך יחידה לחקירת מלחמת לבנון השנייה ולהפקת לקחים לעתיד. הקמת ועדת חקירה ממלכתית תשים קץ לויכוחים המיותרים
  2. מחוז הקיבוצים קורא לכל מנהיגי וחברי מפלגת העבודה לפעול בעת הזאת לאחדות המחנה.
  3. מחוז הקיבוצים תומך בקיום בחירות דמוקרטיות לתפקיד יו"ר מפלגת העבודה במועד, כפי שנקבע בחוקת מפלגת העבודה עד מאי 2007
  4. מחוז הקיבוצים קורא להנהגת מפלגת העבודה לקיים דיאלוגים בין חברי המפלגה, במגמה לבחון ולקבוע את דרכי הפעולה לעתיד
  5. מחוז הקיבוצים קורא לשרים ולחברי הכנסת במפלגת העבודה לעשות כל שביכולתם ולפעול בתקופה זאת לחיזוק הממשלה. המחוז קורא לשינוי סדר העדיפות בתקציב המדינה ולהקצות בתקופה זאת את רוב התקציב לפיתוח הגליל והנגב
  6. מחוז הקיבוצים קורא לחברי הקיבוצים להתפקד למפלגת העבודה. כל מי שרוצה בתקופה זאת להשפיע, צריך להתפקד.

 

 

סיכמה - חניקמסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית