סיכום ישיבת מרכז של מחוז הקיבוצים – 24/8/06
סיכום ישיבת מרכז של מחוז הקיבוצים – 24/8/06

27 אוגוסט 2006

 

נוכחו: ח"כ אורית נוקד, זאב (ולוולה) שור, חניק מרשק, ציפויקה, תמר שלוי, עדנה סולודר, עמוס ברט, מירלה מקושבסקי, פיני פלד, אהרון ידלין, איצק איבו, סמדר סיני, יונתן שטרסברג, ישי שניר, מאירקה ויזל, אסף כרמי, יהודה טל, צבי שהם, יובל יבין, יהודית סלומון, יוחנן רובין, ישראל סלע, צביקה בן נח, , הלל לויתן, גבי פלקסר, עמרם שפאנוף, יואל מרשק, ארי שנער, ורדה  גולדמן, נמרוד ויז'נסקי, יענקלה בכר, צפריר בן אור, אבי אהרונסון, מוצי דהמן, דינה אבני, אבי אבנטל, טוני לבנון, איילה צחר, אמנון שיפמן, הלל לבנון, דוד דרומלביץ, עמוס גרשוני, יצחק מטלון, נבות ציזלינג, אילנה לפידות, חגי מירום, פסח האוספטר, אברהם עזאני, שלומית גרוס, יגאל צחור, נדב דרך, אלעד דרך, אמירה ינאי, אראל יהודאי, תלמה כנעני.

 

מוזמן: שר התיירות, ח"כ בוז'י הרצוג.

 

סדר היום:

דיון בנושאים שעל סדר היום הלאומי, המפלגתי והתנועתי בעקבות המלחמה והיערכות ליום שאחרי.

 

השר יצחק הרצוג  – משבח את התנועה הקיבוצית על התנהלותה בימי המלחמה. חשוב לבדוק את הכשלים שהיו במהלך המלחמה.למלחמה היו גם הישגים – כוחו של חיזבאללה נחשף, כוח רב לאומי הגיע ללבנון, כניסת צבא לבנון לדרום ותמיכה בינלאומית בישראל.  ראשי מועצות אזוריות התגלו במלוא יכולתם לעמוד בשעות קשות.

יציאת מפלגת העבודה מהממשלה תאפשר כניסת גופים אנרכיסטים – פאשיסטים לממשלה. חשוב להירגע לפני שמסיקים מסקנות חפוזות ודרמטיות, שלא יביאו לשינוי דרמטי לא רצוי. תומך בהקמת ועדת חקירה ממשלתית ולא ממלכתית. יש להקצות תקציבים לגליל ולצפון, לתיקון נזקי המלחמה, נובע מכך קיצוץ בתקציב ושינוי סדרי עדיפויות.

 

ח"כ אורית נוקד – פירטה את מניעה להצביע נגד הקיצוץ בתקציב בכך שהצעת התקציב נוגדת את החלטות הממשלה, שלא לפגוע ברווחה ובחינוך ובעובדה שלא קיבלה הסברים מספקים משר האוצר. יחד עם זאת מרגע שהחליטו על משמעת סיעתית, תומכת בעמדת הסיעה ותצביע בעד הקיצוץ תחת מחאה. פיצויי חקלאות ותיירות לא באים מהתקציב הזה. תומכת בהקמת ועדת חקירה ממלכתית.

 

זאב (ולוולה) שור  – בתנועה הקיבוצית מתארגנים ליום שאחרי המלחמה. הצפון ועוטף עזה זקוקים לפיתוח  ולשינוי מהותי כמו:

יצירת מקומות עבודה, מחירי קרקע אפס – בניה תקציבית בהיקפים רחבים, אמירות ברורות במנהל מקרקעי ישראל, מכללות אקדמיות – שיביאו אלפי סטודנטים לאזורים אלה, עם מתן משכנתת חינוך.

כמזכיר תנועה תומך בהשארות בממשלה, כצורך לאומי ולקידום הטיפול בצרכים של ההתיישבות והקיבוצים.

מציע לצאת ביוזמה לגיבוש כוח פוליטית שבמרכזו מפלגת העבודה עם קדימה וגורמים נוספים ולהקים צוות במחוז לטיפול בנושא.

 

חניק מרשק – המפלגה והממשלה עומדים כעת לביקורת ולמבחן. אנו רואים עצמנו כחלק מהשלטון ונבחנים בהחלטות, בתכניות ובביצוען. אל לנו לשכוח את הצרכים שנובעים מסדר היום הלאומי, המפלגתי והקיבוצי ברמת הקהילות והפרט. על המחוז לקבוע ולהוביל מהלכים מדיניים, מפלגתיים ותנועתיים.

 

סיכום דברי החברים:

ü      ליזום מערך לאיגום כוחות עם מפ' קדימה וגורמים נוספים להקמת מפלגת מרכז.

ü      לתמוך בשר הביטחון ויו"ר המפלגה, עמיר פרץ בימים אלה ולאחר ההתאוששות, לעשות חשבון נפש.

ü      חולאי המלחמה – יש להאשים את הקודמים לממשלה זאת.

ü      חשוב לחקור את מאורעות המלחמה. לא היתה אחידות דעה לגבי הגוף שיחקור (ממלכתי, ממשלתי ועוד).

ü      מרבית הדוברים קראו למפלגת העבודה לא לפרוש מהממשלה, האלטרנטיבה – ממשלה מאד ימנית.

ü      יש קשר ישיר להרכב הקואליציה הנוכחית לטיפול בשיקום קיבוצי הצפון ועוטף עזה.

ü      להזמין את חברי הכנסת של העבודה למחוז כדי לשמוע ולהשמיע – יעזור גם במפקד.

ü      מהלכיה של ח"כ  אורית נוקד – מילוי אחר הציפיות ממנה – דואגת לאינטרסים לשמם נבחרה וגם מגלה אחריות קואליציונית. מרבית הדוברים תמכו במהלכיה של ח"כ נוקד.

ü      על מחוז הקיבוצים לצאת בקריאה לקידום הטיפול בהשבת החטופים הביתה.

ü      על מפלגת העבודה להוביל בתקציב המדינה תכנית לשיקום יישובי הצפון, עוטף עזה והשכבות החלשות בחברה.

ü      חשוב שמפלגת העבודה תעבוד כסיעה עם משמעת סיעתית.

ü      על המדינה והמפלגה לקדם את הטיפול בהשוואת תנאים במגזר הערבי.

ü      קריאה לסיעת העבודה ולמחוז לקיים מפגש בצפון, כאות להזדהות ותמיכה.

ü      קושי בלפקוד חברים למפלגה בעת הזאת – להכין תכנית לקידום הנושא ברמת הקיבוץ והאזור.

 

 

החלטות:

 

  1. מחוז הקיבוצים משתתף בצער המשפחות השכולות ושולח ברכת החלמה לפצועים ומצפה לראות את הבנים חוזרים מהשבי.

 

  1. מחוז הקיבוצים ייזום מהלך לאיגום כוחות עם קדימה וגורמים נוספים להקמת גוש במרכז המפה הפוליטית.

 

  1. לצורך קידום היוזמה יוקם צוות שהרכבו:
    ח"כ אורית נוקד, זאב (ולוולה) שור – יו"ר המחוז ומזכיר התק"צ, חניק מרשק – מזכירת המחוז ויו"ר מח' פוליטית, אהרון ידלין – שר לשעבר ומזכ"ל מפלגה לשעבר, יענקלה בכר – יועץ שר הביטחון לענייני התיישבות, חגי מירום – גזבר הסוכנות, יגאל צחור – יו"ר תע"צ.

רשמה: חנה

 

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית