סיכום מזכירות מחוז הקיבוצים - 4.6.06

                                                              05 יוני 2006

השתתפו כ-60 חברים

 

 

על סדר היום:

1.      הצעה לסדר – אברהם עזאני, קיבוץ עמיעד (מצורפת).

2.      בחירות לבעלי תפקידים במוסדות הלאומיים.

3.      דיווח בין ישיבה לישיבה – יו"ר המחוז.

4.      אישור הרכב ועדת הבחירות למזכיר/ת מחוז הקיבוצים.

5.      אישור תקנון הבחירות למזכיר/ת מחוז הקיבוצים.

6.      דודו פדות – ראש צוות מחקר במפ' העבודה: הרצאה ודיון.

 

סיכומים והחלטות:

 

1.      ברוב של 50 נגד 2 הורדה הצעתו של אברהם עזאני מסדר היום.

 

2.      הוחלט על הקמת צוות בראשות אהרון ידלין, לטיפול והסכמות בנושא. חברי הצוות הם:

                  אהרון ידלין – יו"ר

                  שבולת שופט אדלמן

                  סילביו חוסקוביץ

                  דורון פז

                  זאב (ולוולה) שור

                  תמר שלוי

 

3.      הוחלט לזמן את מוסדות המחוז למושב מיוחד, בהקדם, עם ח"כים ושרים לדיון בנושאים שעומדים על סדר היום המפלגתי.

 

4.      אושר הרכב ועדת הבחירות למזכיר המחוז הקיבוצים:

                  מאירקה ויזל – יו"ר

                  שבולת שופט אדלמן

                  חנה גלובינסקי

                  אורי פינסקי

                  יהודה טל

                  חופית קרמר

 

5.      אושר תקנון הבחירות למזכיר/ת מחוז הקיבוצים וכן הלו"ז הנגזר מהתקנון:

א.      תאריך סיום הגשת המועמדות: 17/6/06

ב.      תאריך בחירות: 16/7/06

(תקנון מצורף במלואו – לאחר הערות ותיקונים)

 

 

               סיכמה: חנה גלובינסקי


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית