שר הרווחה הרצוג: מערך תמיכה כולל למשפחות נפגעי עבירות המתה יוקם ע'י משרד הרווחה

21/12/2010

 

מערך תמיכה כולל למשפחות נפגעי עבירות המתה יוקם ע"י משרד הרווחה והסיוע המשפטי במשרד המשפטים התמיכה הינה במישור הרווחתי והמשפטי:

 

* הקמת צוותי הודעה ראשונית *מתן סל שירותים מיידי למשפחות * סיוע טיפולי וליווי למשפחות ע"י עו"סים * ליווי משפטי בהליכים פליליים ואזרחיים

 

השר הרצוג: "זו מחויבות בסיסית של המדינה כלפי משפחות של קורבנות שנרצחו על לא עוול בכפם"

 

משפחות שיקיריהן נרצחו, או נהרגו מהווים פלח ייחודי בקבוצת נפגעי עבירה, קבוצה זו כוללת בני משפחה מדרגה ראשונה (בן/בת זוג, הורים, ילדים ואחים) שלאחר מות יקיריהם, נותרים להתמודד עם האובדן והכאב ולעיתים גם עם הליך משפטי ארוך המתנהל מול הפוגע.

 

משפחות אלה זקוקות למענה, תמיכה וליווי נפשי ומשפטי בהליך הפלילי והנזיקי כנגד הפוגע. לשם כך מוקם מערך תמיכה כולל בתחומי הרווחה והמשפט אשר ישפר וירחיב את זכויותיהם של נפגעי עבירות המתה.

 

מערך זה הוקם בהמשך למעורבות אישית של השר יצחק הרצוג, שר הרווחה והשירותים החברתיים, אשר בחר להוביל ולקדם סיוע מיוחד למשפחותיהם של קורבנות עבירה ואישר זאת בממשלה.

 

לדבריו: "זוהי מחויבות בסיסית של המדינה כלפי משפחות של קורבנות שנרצחו על לא עוול בכפם. העובדה שעד היום לא היה מענה חוקי, מדיניות מגובשת או מערכת טיפולית ומקצועית שתלווה את המשפחות בטווח הקצר והארוך – היא אבסורד שחייב תיקון. אני מקווה שמערך התמיכה הרחב, יאפשר, ולו במעט, למשפחות אלו לשקם את חייהן".

 

וועדה בין-משרדית לקידום זכויות נפגעי עבירה, בראשותו של המשנה למנכ"ל משרד הרווחה, מר מנחם וגשל, הנוגעות לנפגעי עבירות המתה, הגישה שורת המלצות. המלצות אלו אושרו כאמור ע"י השר הרצוג בממשלה ועל מנכ"ל משרד הרווחה הוטל להקים מערך של תמיכה טיפולית וסיוע למשפחות נפגעי עבירות המתה (רצח והריגה).

 

המערך יכלול:הקמת צוותי הודעה ראשונית ("הודעה מרה") על האסון ברשויות המקומיות והכשרתם לביצוע המשימה. צוות ה"הודעה המרה" יהיה מורכב משוטר, נציג הרשות המקומית (רווחה, חינוך בריאות). המערך כולל גם מתן סל שירותים מיידי למילויי צרכים חיוניים של משפחות הנפגעות מיד לאחר קרות האירוע (למשל סיוע בהלוויה ובשבעה). יוקמו מרכזי סיוע

 

למשפחות נפגעים למיצוי זכויותיהם, מתן שירותים טיפוליים ושיקומיים בעזרת טיפול פרטני וקבוצות תמיכה ומתן סל שירותים מיידי למשפחות הזקוקות לכך.

 

מנכ"ל משרד הרווחה נחום איצקוביץ: " למשפחות אלה אשר ספגו אובדן פתאומי לא ניתן עד כה סיוע מוסדר. משפחות אלה זקוקות למענה, תמיכה וליווי נפשי ומשפטי בהליך הפלילי והנזיקי כנגד הפוגע. יש לראות בהקמת מערך התמיכה ובטיפול במשפחות שליחות חברתית חשובה מהמעלה הראשונה".

 

מנכ"ל משרד המשפטים, דר' גיא רוטקופף: "הקמת מערך תמיכה זה חיוני ביותר, בפרט למשפחות אשר איבדו את יקיריהן, וזאת הן על מנת להבטיח את מילוי צרכיהן בשעות הקשות של אובדנן, והן כדי לשמור על זכויותיהן של המשפחות לאורך ההליכים המשפטיים במישור הפלילי והאזרחי".

 

כאמור מערך התמיכה כולל גם סיוע ממשרד המשפטים שיעניק באמצעות האגף לסיוע משפטי, ליווי בהליך הפלילי על כל היבטיו, לרבות מידע בדבר שלביו השונים של ההליך, ליווי פיזי של המשפחה בישיבות בית המשפט, הבהרות והסברים משפטיים בנושא ההליך המתנהל והחלטות

 

בית המשפט, הודעה בדבר חופשותיו של הפוגע ממאסר, וכן מידע ממחלקת החנינות, אם תוגש למשל, בקשת חנינה על ידי הפוגע. בנוסף יינתן ייצוג בהליך האזרחי: דבר הפגיעה יכול להוות עילה לתביעה אזרחית כנגד הפוגע, במסגרתה ניתן יהיה להוכיח את הנזקים שגרמה העבירה למשפחה ולתבוע פיצויים ישירות מהפוגע. כמו כן, תינתן עזרה נוספת בתחומים האזרחיים כגון, מימוש זכויות מהמוסד לביטוח לאומי, ענייני ירושה וכו'.

 

האגף לסיוע משפטי במשרד המשפטים בשיתוף עם משרד הרווחה נערך בימים אלה לביצוע הכשרות ספציפיות ומורכבות לעורכי הדין שיסייעו למשפחות בתחום ייחודי זה.

 

עו"ד אייל גלובוס, הממונה על האגף לסיוע משפטי, מציין כי " במהלך השנים האגף לסיוע משפטי ייצג במקרים רבים נפגעי עבירה בהליכים נזיקיים. כך לגבי קורבנות עבירות אינוס, קורבנות עבירות אלימות וכו'. בהתאם לגישתו, האגף לסיוע משפטי רואה חשיבות רבה בהכרת מעמדו וזכויותיו של הנפגע בהליך הפלילי ומברך את שיתוף הפעולה בין האגף לסיוע משפטי לבין משרד הרווחה והשירותים החברתיים. אנו סבורים כי שיתוף פעולה כאמור יסייע רבות למשפחות נפגעי עבירות המתה ויציע פתרון כולל."

 


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית