מדברי שר הביטחון, אהוד ברק, בישיבת הממשלה מ-19/12 בעניין חוק חיילים מחוץ לסד'כ צה"ל

20.12.2010

דברי שר הביטחון, אהוד ברק, בישיבת הממשלה היום, 19.12.10, בעניין חוק חיילים מחוץ לסד"כ צה"ל

 

בדיון שנערך היום, יום ראשון 19.12.10, בישיבת הממשלה בעניין חוק חיילים מחוץ לסד"כ צה"ל, אמר שר הביטחון, אהוד ברק, כי ההצעה שמונחת בפני הממשלה היא תוצאה של עבודת מטה בין-משרדית שהחלה בעקבות המלצות ועדת בן בסט, שאושרו על ידי הממשלה, שעניינה צמצום הצבתם של חיילים ביחידות מחוץ לסד"כ צה"ל. שר הביטחון הוסיף ואמר כי במקביל נבחן הנושא גם על ידי מבקר המדינה, שהעיר על אופן הקצאת החיילים למסגרות השונות ובפרט למשטרת ישראל.

 

שר הביטחון ברק אמר: "בראשית עבודת המטה שירתו כ-10,600 חיילים במסגרות מחוץ לסד"כ. נכון להיום, לאחר צמצום ראשוני ומשמעותי שבוצע בחלק מהיחידות, מדובר ב-9,600 חיילים וחיילות. בשנים האחרונות מתגברת מצוקת כוח האדם בצה"ל שנובעת מעלייה בשיעור אי הגיוס לצה"ל ומנתוני ילודה. עם תופעה זו אנו מתמודדים בדרכים שונות: הרחבת פוטנציאל הגיוס, צמצום תופעת ההשתמטות ועוד".

 

לגבי משטרת ישראל ושב"ס, אמר שר הביטחון ברק כי במסגרת העבודה הבין-משרדית דרש צה"ל לבטל באופן מוחלט את שירות החיילים במשטרת ישראל ויחידות מג"ב, הפועלות תחת פיקוד המשטרה. שר הביטחון ברק: "ההצעה המונחת לפתחנו מאוזנת יותר ולפיה לא תהיה כל פגיעה במספר החיילים המוצבים בשירות בתי הסוהר. כמו כן, לא תהיה פגיעה במספר החיילים המוצבים במג"ב תחת פיקוד צה"ל". לגבי משטרת ישראל ויחידות מג"ב הפועלות תחת פיקוד המשטרה בערים המעורבות במרכז הארץ, אמר שר הביטחון כי שירות החיילים יצומצם באופן מדורג ומידתי. הצוות הבין-משרדי המליץ על פריסה לשלוש שנים, וניתן להרחיב את הפריסה לארבע שנים. כל זאת בתנאי שבתום שנת 2014 תבוטל הצבת חיילים בשירות חובה במשטרה. במקביל מוצע כי תיעשה עבודת מטה בין משרד האוצר, המשרד לביטחון פנים ומשרד המדע, האמון על השירות האזרחי והלאומי, למציאת חלופות כוח אדם למשטרה.

 

לגבי משרד החינוך, אמר שר הביטחון ברק כי מדובר בפעילות חשובה ותורמת במיוחד כסיוע למערכת החינוך בפריפריה, לפיכך מוצע שלא לפגוע במסגרת זו למעט ביטול הקצאתם של כמאה חיילים בשירות חובה, בארגונים העוסקים בשמירת הסביבה וידיעת הארץ.

 

שר הביטחון אמר: "בעקבות המלצות הצוות הבין משרדי כבר צומצמו 20% ממספר החיילים המשרתים במשרד הביטחון וכ-10% במספר החיילים המשרתים ביחידות הסמך הביטחוניות".

 

שר הביטחון סיכם ואמר: "ניתן לומר כי כלל חיילי החובה המשרתים כיום מחוץ לסד"כ מבצעים משימות לאומיות חשובות. אולם צרכי צה"ל ומצוקת כוח האדם מחייבים צמצום שירות חיילים מחוץ לסד"כ, ובמקומם יש לשכור כוח אדם אזרחי או לפתוח מסלולים המיועדים לשירות אזרחי או לאומי לפי חוק טל.

 

לאור האמור לעיל, אני מבקש לאשר עקרונית את המלצות הדו"ח, וממנו נגזר גם אישור של שתי הצעות חוק שהן הוראות שעה, שנדרש להאריכן בהתאם להמלצות, וכן אישורו של הצו המשמש אסמכתא לשירות החיילות במשרד החינוך כמפורט בהצעת ההחלטה".

 

לגבי חיילים המוצבים במשטרת ישראל ושב"ס, אישר שר הביטחון להאריך בחצי שנה את משך שירותם, ובמהלך תקופה זו ייערכו דיונים בין משרד הביטחון למשרד לביטחון פנים.


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית