שר התמ"ת בן אליעזר בכנס עתיד הסוציאל-דמוקרט בעולם: רק הכשרה מקצועית יכולה לצמצם פערים ולהמשיך את מובילותה של ישראל כמעצמה טכנולוגית

28.11.2010

 

שר התמ"ת בן אליעזר בכנס עתיד הסוציאל-דמוקרט בעולם: רק גישה לחינוך טוב ולהכשרה מקצועית לשכבות החלשות יכולה לצמצם את הפערים בחברה ולהביא להמשך מובילותה של ישראל כמעצמה טכנולוגית

 

שר התעשייה, המסחר והתעסוקה, בנימין (פואד) בן אליעזר בכינוס בת"א בנושא "עתיד הסוציאל-דמוקרט בעולם" שארגן המרכז הרעיוני למחקר וחינוך של בית ברל:

 

"יחד עם קצב הגדילה של השינויים בגלובליזציה, עולות סוגיות רציניות רבות, בנוגע להשלכות על התנהגות הפרט, ועל היכולת שלהם להסתגל לשינויים הללו. בפועל, אלו שאינם יכולים לעמוד בקצב של שינוי בשוק העבודה, נשארים מאחור, וכך מתרחב הפער בינם לבין שאר החברה.

 

תהליך הגלובליזציה העמיק בתוך ישראל בעשור האחרון, ופעילות סחר החוץ שלה עלתה באופן דרמטי. כתוצאה מכך, צמח המשק בקצב מהיר במהלך העשור האחרון, אך מאידך, פער ההכנסות גדל, ובכך גדלה גם רמת העוני.

 

לאנשים בשכבות הנמוכות באוכלוסיה, אין גישה לעבודות טובות ויציבות, ולכן הם בד"כ נשאבים לעבודות לא יציבות ובעלות שכר נמוך שאינן מממשות את פוטנציאל התעסוקה שלהם, וחמור מכך נשאבים לתוך מעגל קסמים של אבטלה-תעסוקה ושוב אבטלה, אשר מחמירה את אי התעסוקה בשכבות אלו. בשל כך, הם מחמירים את מצבם הכלכלי ואת השכר הממוצע שלהם. הבעיה הגדולה, שמעגל זה בד"כ עובר גם לילדיהם ומנציח את הפערים.

 

על מנת להתמודד עם הבעיות הללו, אנחנו צריכים למקד את תשומת הלב שלנו בהשקעות בקבוצות אוכלוסיה מוחלשות, ולאפשר להם גישה למערכת החינוך מגיל צעיר מאוד, דרך שנות הגן ובית הספר, עד שהם מקבלים תעודת בגרות. זה יאפשר להם להצטרף למוסדות לימוד אקדמיים אשר הם המפתח בעמדה טובה לקבלת עבודה במשק הישראלי. קיימת חשיבות רבה להכשרה מקצועית והדרכה לאורך החיים, על מנת להרחיב את בסיס הידע, ולהימנע משחיקת הידע.

 

אנו במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה, פועלים לחפש דרכים לאפשר הכשרה מקצועית בקבוצות האוכלוסייה השונות בישראל, עם דגש על קבוצות אוכלוסיה מוחלשת. כיום הדגש העיקרי במשרד הוא על קבוצות האוכלוסייה הבאות: גברים חרדים, נשים ערביות ואנשים עם מוגבלויות.

אני מאמין כי גישה לחינוך בכלל, תוך שימת לב להבדלים התרבותיים, יחד עם הכשרה מקצועית לכל החיים לכל קבוצות האוכלוסייה, היא המפתח כדי לשנות את כוח העבודה הישראלי לשוק העבודה תחרותי יותר פרודוקטיבי: כוח עבודה שיוכל לפתח כלי ייצור חדשניים וטכנולוגיות שירות.

 

צעדים אלו יאפשרו את כלכלת ישראל כדי להרחיב עוד יותר ולבנות על מגזר הייצוא שלה, המשך מיצובה כמעצמה טכנולוגית, תוך העצמת כוח העבודה שלה והעלאת רמת החיים.

 


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית