שר החקלאות שמחון: חקלאות ישראל לא תוכל לעמוד ב-2011 בקיצוץ במים שיהיה נמוך מ-430 מיליון קוב מים שפירים

14.11.2010

 

שר החקלאות שמחון: חקלאות ישראל לא תוכל לעמוד ב-2011

בקיצוץ במים שיהיה נמוך מ-430 מיליון קוב מים שפירים

 

שר החקלאות שלום שמחון קיים היום דיון הערכות לקראת שנת 2011 והקיצוץ הצפוי במכסות המים לחקלאות. בדיון, בהשתתפות ראשי הרשות לתכנון וראשי המחוזות במשרד החקלאות, הוצגו נתונים לפיהם הצריכה המינימאלית ההכרחית של מים שפירים עומדת על 430 מיליון קוב - כמות הנמוכה ממנת הברזל שנקבעה לחקלאות שעמדה על 550 מיליון קוב.

 

שמחון הזהיר כי לחקלאי ישראל צפוייה שנה קשה וכי העובדה שרשות המים אינה מעבירה את נתוני הצריכה של החקלאים עד סוף שנה, אינה מאפשרת הערכות ראויה לקראת השנה הבאה

 

החודש סגרה רשות המים את אספקת המים ל-30 יישובים ובחודש הבא תסגר האספקה לעוד כ-60 יישובים. עד חודש דצמבר יסגרו המים לכ-140. מדובר ביישובים שצרכו את כל ההקצאה שלהם.

 

שמחון אמר כי יפנה לשר התשתיות ויבהיר לו כי החקלאות לא תוכל לעמוד בקיצוץ נוסף מעבר ל-430 מיליון קוב מים שפירים. לדבריו, חקלאי ישראל וציבור הצרכנים משלמים את מחיר העיכוב בהקמת תשתיות המים- מתקני ההתפלה ומפעלי השבת קולחין. בשנים האחרונות שילמו החקלאים לבדם את מחיר הקיצוץ במים. החל מהשנה ישלמו גם הצרכנים, שכן המחסור במים יביא לעליית מחירים וכן לפגיעה באיכות התוצרת החקלאית.

 

שמחון קיים היום בנוסף דיון הערכות לקראת הקיצוץ הצפוי במספר העובדים הזרים וביקש לבחון הגדלת העסקת עובדים פלשתינים בחקלאות, מתן תמריצים להעסקת ישראלים בעונות בוערות (עונת הקטיף) וכן ביקש להגביר המאמץ למעבר למיכון.

 

בכל הנוגע למעבר למיכון בשנת 2010 אושרו מענקים בסכום של כ-70 מיליון ₪ מתוכם כ-17 מליון באזור הדרום. סה"כ הגישו 1000 חקלאים 1300 בקשות שאושרו. 520 מגדלים נוספים הגישו 600 בקשות למענקים, בסכום של כ-50 מיליון בענפים השונים. המטעים מהווים 46% מסך המענקים שאושרו, הירקות כ-36% הפרחים כ-14% ובעלי חיים- כ-5%. סה"כ אושרו מענקים לרכישת 2425 כלים ממוכנים.

 

במטעים - אושרו בעיקר מרסקות גזם, כלי בציר ומסיק,

 

בירקות - מזרעות מדויקות, עגלות לעבודה בגובה בחממות, מערכי מיון ואריזה, כלי עיבוד בשטח פתוח ובחממה, ובבעלי חיים - עגלות מערבלות למזון.


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית