נאום השר הרצוג במסיבת העיתונאים בעקבות פרסום דו"ח העוני לשנת 2009

8.11.2010

נאום השר הרצוג - מסיבת העיתונאים 8/11/10:

הצגת דוח העוני והפערים החברתיים לשנת 2009

 

 

צהרים טובים,

 

בראשית דברי אני מברך את מנכ"לית המוסד לביטוח לאומי, את סמנכ'ל המחקר ד'ר דני גוטליב וצוותו על הפקת הדו"ח, שכפי שתיווכחו כולל אלמנטים חדשים ומקוריים.

 

מכובדי -

 

דו"ח העוני לשנת 2009 עומד כולו בסימן המשבר הכלכלי העולמי שפקד את ישראל והוא מצביע על עליה ברורה במימדי העוני, בשיעור של 6 עשיריות האחוז.

עיקר העלייה על פי הדוח היא זמנית. היא הקיפה כ-15 אלף משפחות. מרביתן מרובות ילדים. משמע - הרבה מאד ילדים סבלו מן המשבר הזה.

עיקר המשפחות שנפלו אל תוך העוני באות משני מגזרים בולטים- המגזר החרדי והמגזר הערבי.

מאפיין עיקרי של משפחות אלה, שאחד המפרנסים איבד את מקור פרנסתו או הורעו תנאי עבודתו בשל המשבר. לעיתים אף פוטרו שני המפרנסים. המכה לא פסחה על כלל המגזרים כולל חד הוריות למעט הקשישים שם חל שיפור מובהק.

 

כמה מילים על שנת 2009 - כאמור הייתה זו שנת שיא במשבר הכלכלי העולמי. בישראל עלתה האבטלה דרמטית כבר בשלהי 2008 והחלה לרדת רק לקראת סוף 2009. בשנה זו נשחק השכר ובעיקר גדל האי שוויון בין עניים לעשירים. וזהו נתון מכריע - פער זה גרר את חציון ההכנסות כלפי מעלה והותיר רבים שגלשו מטה, מתחת לקו העוני.

אוסיף ואזכיר כי הייתה זו שנת בחירות. ממשלות התחלפו. עסקת החבילה במשק ותקציב המדינה נכנסו לפעולה רק לקראת סוף השנה ומנועי הצמיחה העיקריים נתנו אותותיהם רק במהלך השנה הנוכחית - שנת 2010. חשוב להדגיש- מסקנה ברורה של הדוח קובעת מפורשות כי בעוד העוני הזמני עלה, העוני המתמשך ירד.

 

הפגיעה ב-15,000 המשפחות שנוספו למעגל העוני בשנת 2009 - הייתה ישירה וממוקדת והקיפה מעל 120,000 נפש. למשפחות אלו אין עורף כלכלי איתן, שיכול היה למנוע מהן את המצוקה אליה נקלעו.

 

לעומתם, כאמור דווקא בקרב הקשישים חלה ירידה ניכרת בתחולת העוני, עקב עדכון הקצבאות והגידול הריאלי בקצבאות הזקנה עליו נלחמתי בשנים האחרונות יחד עם חבריי.

השיפור המתמשך בממדי העוני אצל הקשישים לא מותיר ספק באשר לנחיצות עדכון קצבאות הביטוח הלאומי ותוספת למשל, אצל הנכים הקשים ביותר. הדוח מוכיח שדווקא עדכון הקצבאות הוא ששמר על רבים ומנע כניסתם למעגל העוני והמשך הידרדרותם. זו בדיוק המטרה של רשת ביטחון סוציאלי.

 

מכאן ההוכחה הניצחת בדבר האבסורד של גזל כבשת הרש על ידי האוצר המפגין אטימות וקהות חושים בהתעקשותו להקפיא את קצבאות הביטוח הלאומי בתקציב לשנים 2011-2012.

קהות החושים בולטת גם כלפי המשפחות החד הוריות. בכמה צעדים פשוטים וסבירים ניתן להקל על יכולתן של משפחות אלה.

בתוספת של 90 מליון שקל מתקציב הקיים בביטוח הלאומי ניתן לחלץ 26,000 משפחות חד הוריות ממעגל העוני בבת אחת. הצעתי להעלות את תקרת הכנסתן המזכה בגין עבודתן ב 600 ₪ בחודש ולמרות שהדבר ניתן – האוצר עדיין ממשיך לטרפד יוזמה זו!

אין לי כוונה לוותר. כפי שהצלחתי לפצח מכשולים אחרים, אמשיך לפעול בכל הכוח גם במאבק זה ולהצליח בו.

 

אני שב ואומר לשר האוצר: אי אפשר להתהדר בתקציב חברתי "ולפספס", פעם אחר פעם, כל הזדמנות שיכולה להפחית את העוני ולהקל על המצוקה.

 

אי אפשר לצאת בראש חוצות ולהכריז על מדינות של סגירת פערים בין עובדים ששכרם גבוה מאוד לבין עובדים ששכרם גם לא מגיע לשכר המינימום, ולמנוע מהלך של הגבלת שכר בכירים, לגרור את ביצוע התוכנית למס הכנסה שלילי, לא לקבוע יעדים אמיתיים להתמודדות עם עוני, ולא להעלות את שכר המינימום.

 

רבותי -

 

לפני כחצי שנה הצטרפנו ל- OECD. לצורך כך התחייבה ממשלת ישראל בפני הארגון לשנות לחלוטין את המגמה של העוני והתעסוקה בקרב שני הצבורים העיקריים הנמצאים בעוני-החרדים והערבים, שהם, הם הנפגעים העיקריים כפי שניתן לראות בדוח זה.

 

שימו לב - מול עינינו הולכת ומתהווה 'ישראל השנייה החדשה'-זו המורכבת מחרדים וערבים. בשתי קבוצות אלה כבר מחלחלת ההכרה שיש זיקה בין גודל המשפחה למצב העוני ויש לעודד הכרה זו ולהפנים אותה גם בשיח על תכנון המשפחה בעולם המודרני ועל העצמת נשים ככלי מרכזי בשינוי.

שתי קבוצות אלה הן האתגר האמיתי שלנו. בשתיהן מתרחשות תמורות ואסור להשאיר עוד את המצב הקיים. זהו אתגר משולב הן לממשלה והן לציבור בכל קהילה בעצמו ולחברה הישראלית כולה. זה עכשיו או לעולם לא.

 

הניסיון לקבע את חוק האברכים הוא דוגמא קלאסית למה שאני אומר-זהו גול עצמי למגמה המבורכת והמתפתחת של שילוב חרדים בשוק העבודה ויציאתם ממעגל העוני. בא נאמר את האמת. אלה המבקשים להנציח את המצב הקיים, מבקשים להנציח חיי דלות לעיתים עד כדי קבצנות, בציבור שיכול ורוצה להשתלב במעגל התעסוקה אם רק נעזור לו לעזור לעצמו.

 

ובאשר לציבור הערבי - הרי שהוא בעיקרו שוחר פרנסה ומוצא עצמו ניגף לעיתים מול תקרות הזכוכית שמעליו.הפיתוח הכלכלי וההשתלבות בכל מעגלי המשק חיוניים להפחתת העוני.זה מחייב שינוי פרדיגמה גם במגזר העסקי המפותח שלנו.לראות יותר ויותר מנהלים, אנשי מטה ועובדים ערבים ויותר השקעות במגזר זה ברוח החלטת הממשלה מן השנה.

 

ואעיר עוד הערה שעולה מן הנתונים וייתכן שתעניין גם את כתביכם המדיניים - העלייה המשמעותית ביותר בעוני נרשמה בקרב תושבי מזרח ירושלים. זה מתחבר היטב לתמונת המצב שאנו מכירים מן השטח, של שכונות ואזורים ללא מעורבות עירונית או ממשלתית מספקת - והדבר אומר דרשני.

 

ראש הממשלה בארצות הברית. אני מאוד מקווה שהוא יחזור עם בשורה מדינית משמעותית, עם אופק שיוכל להניב בסופו של דבר, בעתיד הסטה של תקציבים מביטחון לאומי לביטחון חברתי.

 

לא אכחד - אני מתריע שובו ושוב שמצב העוני מסכן את ישראל! פשוטו כמשמעו. האחריות לתופעה רובצת לפתחה של הממשלה כולה, על משרדיה ושלוחותיה. חברה הניצבת מול אתגרים כה קשים מוכרחה לכידות חברתית וזו לצערי נשחקת.

 

אתם כבר מכירים את המנטרה שלי - "אנחנו אוהבים לדבר על העוני אך לא אוהבים עניים"!

 

משרד הרווחה רואה את תוצאות העוני בכל פינה בארץ - באלימות, בילדים בסיכון, בפשיעה, בהזנחה - תופעות שיש להן השפעות מרחיקות לכת, כמו כדור שלג על אלפי אזרחים ועל איכות חיינו.

 

את הדו"ח הזה, אציג בהקדם בפני ראש הממשלה וחברי הממשלה. אדרוש לאשר בהקדם את תוכניתי להתמודדות עם עוני, שהוצגה לא מזמן לראש הממשלה ואביא הצעת מחליטים מקיפה.

 

תוכניתי מבוססת על העיקרון לפיו אדם עובד לא יהיה אדם עני, על חיזוק ותמרוץ אוכלוסיות קשות יום ובהן משפחות חד הוריות, על הבטחת תשלומי העברה למי שלא נכלל בשוק העבודה, על צמצום פערים בין ברמת השירותים החברתיים הניתנים על ידי הרשויות המקומיות, וכמובן יישום מס הכנסה שלילי בשילוב הגדלת שכר המינימום, עידוד תעסוקה, אכיפת חוקי עבודה, הגברת תעסוקה בשכר ראוי ויצירת פתרונות תעסוקה המותאמים גם לקבוצות החלשות בחברה שיש להן קושי בכניסה למעגל זה.

 

חברי הממשלה וראש הממשלה בראשם - יצטרכו להכריע מה יהיו פני החברה בשנים הבאות בצעדים אמיצים ולא בהצהרות בלבד.

 

לסיום - הגם שמדובר בעלייה זמנית של מימדי העוני שנובעת מן המשבר הכלכלי העולמי הרי שהיקף העוני הפרמננטי, הקבוע, בחברה שלנו העומד על כפול מן הממוצע של ה OECD הוא, הוא האיום הגדול על חוסננו הלאומי.

הוא מכרסם עמוק בתוכנו.

אני מפעיל כאן פעמון אזהרה וקורא לכולם להתעורר פן יהיה הדבר מאוחר מידי.

 

תודה רבה.

 


8.11.2010

 

דו"ח העוני והפערים החברתיים של הביטוח לאומי ל-2009 מעלה:

 המשבר הכלכלי הוביל לעלייה בממדי העוני.

 

מאפייני הנפגעים העיקריים: מיעוטים, חרדים, משפחות עם 1-3 ילדים או חד הוריות שהכנסתן נפגעה עקב פיטורים או ירידה ברמת השכר

 

עקב המשבר הכלכלי בין 2008 ל-2009 התווספו 15,000 משפחות למעגל העוני * 123,500 נפשות נוספו למעגל עוני * עלייה בשיעור העוני בקרב משפחות ערביות וחרדיות * שיעור הילדים העניים עלה * העוני בקרב משפחות שהיו בשוק העבודה עלה * לעומת זאת, תחולת העוני בקרב הקשישים ירדה * העלייה במימדי העוני ב-2009 ברובה תופעה זמנית

 

השר יצחק הרצוג, שר הרווחה והשירותים החברתיים, ומנכ"לית המוסד לביטוח לאומי, אסתר דומיניסיני הציגו היום (יום ב', ה-8.11.2010) במסיבת עיתונאים את נתוני דוח העוני והפערים החברתיים לשנת 2009.

 

השר יצחק הרצוג, שר הרווחה והשירותים החברתיים: "למרות שדוח העוני הנוכחי מצביע על עלייה זמנית בממדי העוני בשל המשבר הכלכלי העולמי, הוא לא מותיר ספק באשר לאחריות הרובצת לפתחה של הממשלה כולה ועל העומד בראשה לשנות פרדיגמה. מול עניינו הולכת ומתהווה 'ישראל השנייה החדשה' – המורכבת מערבים וחרדים. בשתי קבוצות אלו מתרחשות תמורות ואסור להשאיר עוד את המצב הקיים. אציג את דוח העוני בפני ראש הממשלה והשרים ואדרוש לאשר בהקדם תוכנית מקיפה להקטנת מימדי העוני".

 

המנהלת הכללית של הביטוח הלאומי, אסתר דומיניסיני, הביעה דאגה לנוכח הגידול הרב בממדי העוני של משפחות עובדות, ביניהן משפחות עם אחד עד שלשה ילדים. לדבריה: "הירידה בתחולת העוני של קשישים מהווה הוכחה שמדיניות ממוקדת מצליחה לסייע בצמצום העוני".

 

להלן עיקר ממצאי הדו"ח:

·         ב-2009 היו בישראל 435,100 משפחות עניות, שבהן 1.774,800 נפשות, בהן 850,300 ילדים.

·         תחולת העוני של משפחות עלתה מ-19.9% בשנת 2008 ל-20.5% בשנת 2009.

·         תחולת העוני של נפשות עלתה מ-23.7% ב-2008 ל-25% ב-2009.

·         תחולת העוני אצל ילדים עלתה מ-34% ב-2008 ל-36.3% בשנת 2009.

·         בשנת 2009 היו בישראל 850,300 ילדים עניים לעומת 783,600 ילדים עניים בשנת 2008.

·         הצטמצם מספר המשפחות העניות בקרב קשישים ב-9,300.

·         מדד ג'יני לאי השוויון בהכנסה הפנויה עלה בשיעור של 1% בין 2008 ל-2009. במצטבר בין 2002 ל-2009 עלה המדד ב-5.8%.

·         נראה שההרעה בשיעור העניים ב-2009 הייתה זמנית. בין היתר נוכח הירידה בשיעור האבטלה ב-2010 והמשך הצמיחה הכלכלית. שיעור המשפחות העניות באופן מתמשך ירד בין 2008 ל-2009.

 

התפתחות ממדי העוני ומאפייני העניים שנוספו:

 

·         בסה"כ התווספו 15,000 משפחות למעגל העוני.

·         ברוב המשפחות שהתווספו למעגל העוני ראש משק הבית עבד. עקב המשבר הכלכלי המפרנס העיקרי או/ו המפרנס השני פוטר, ו/או ירדה רמת השכר שלהם. מתוך משפחות אלו 6,300 הם משפחות עם שני מפרנסים.

·         ברוב משפחות אלה ראש משק הבית בטווח הגילאים של 31 עד 45.

·         לרוב המשפחות העניות החדשות ראש משק בית הוא עם 9 עד 12 שנות לימוד. 4,700 משפחות עם 13 שנות לימוד ויותר.

·         העלייה בתחולת העוני של המשפחות הגדולות משקפת בין היתר עלייה ברורה בתחולת העוני של ערבים וחרדים.

·         מצב הקשישים הוטב מבחינת תחולת העוני. תחולת העוני ירדה מ-22.7% ב-2008 ל-20.1% ב-2009. השיפור נבע לא רק מהגדלת הקצבה אלא גם משיפור מצבם בשוק העבודה של מי שעדיין מעורב בו. תרומת תשלומי ההעברה והמיסים הישירים להפחתת העוני בקרב משפחות הקשישים הייתה 63.1% ב-2009.

·         תחולת העוני של משפחות עם ילדים עלתה מ-24.5% ב-2008 ל-26.8% ב-2009. עלייה חדה נרשמה בקרב משפחות עם 1-3 ילדים, מ-17.8% ב-2008 ל-20.2% ב-2009.

·         נבלמה הירידה המתמשכת במשקל המשפחות בגיל העבודה שאינן עובדות בכלל אוכלוסייה זו. תחולת העוני בקרב משפחות אלה (הכוללות גם משפחות של מובטלים) ירידה מ-71.4% ב-2008 ל-68.9% ב-2009. הירידה היא תוצאה הן של הגידול במקבלי דמי אבטלה (כ-50%) והן של העובדה שהקצבה יחסית גדולה. תרומת תשלומי ההעברה להפחתת עוני גדלה מ-20.2% ב-2008 ל-23.3% ב-2009.

 

ממדי העוני לפי מחוזות

 

·         תחולת העוני של משפחות עלתה ברוב המחוזות, למעט תל אביב והדרום.

·         מחוז הצפון: עלתה מ-30.9% ל-32.3%,

·         מחוז המרכז: עלתה מ-11.3% ל-13.0%,

·         מחוז תל אביב: ירדה מ-13.7% ל-13.1%,

·         מחוז הדרום: נותרה 23.6%. (אך עלתה במונחי נפשות)

·         מחוז ירושלים: יהודים: ירידה מ-23.7% ל-22.7%, ערבים: עליה מ-59% ל-71.2%.

·         בכל המחוזות עלתה תחולת העוני של ילדים באופן ניכר.

 

מי הם העניים ביותר?

·         ערביי מזרח ירושלים: משקלם באוכלוסייה הענייה ביותר הוא פי 5 ממשקלם בכלל האוכלוסייה.

·         החרדים והערבים האחרים: סיכוים להיות עניים מאוד גבוה מזה של כלל האוכלוסייה. רובם נמצאים בשליש התחתון ובשליש האמצעי של טווח הכנסות העניים.

·         רוב העולים והיהודים האחרים: (לא עולים ולא חרדים) נמצאים בשליש האמצעי והעליון של טווח הכנסות העניים.

 

עוני זמני ומתמשך?

·         נראה שההרעה בשיעור העניים ב-2009 הייתה זמנית. זאת בין היתר לנוכח השילוב של ירידה מסתמנת בשיעור האבטלה ב-2010 והמשך צמיחה כלכלית ברמה סבירה.

·         העלייה בממדי העוני ב-2009 היא כנראה ברובה תופעה זמנית. כך עולה מניתוח התפתחות הצריכה יחסית להכנסה. נמצא כי שיעור המשפחות העניות באופן מתמשך (משפחות עניות שמלבד הכנסותיהן גם הוצאותיהן הכספיות נמוכות מקו העוני) ירד בין 2008 ל-2009.

·         שיעורם ירד מ-61% ל-59%. תמונת הראי היא ששיעור המשפחות העניות באופן זמני עלה.

  

מצגת: ממדי העוני והפערים החברתיים - המוסד לביטוח לאומי

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית