ביוזמת סגנת שר התמ'ת, אורית נוקד, נכנס היום לתוקף החוק "עסקה מתמשכת בעניין שירותי רפואה"

3.11.2010

 

החוק "עסקה מתמשכת בעניין שירותי רפואה" נכנס היום לתוקפו

 

יוזמת החוק - סגנית שר התמ"ת אורית נוקד: " החוק ישים סוף להטעיות ולמניפולציות שמבצעות חברות רבות בעיקר כלפי אוכלוסיות מוחלשות כמו קשישים ועולים. עיקרי החוק מחזקים את כוחו של הצרכן ותורמים להעלאת הבהירות והשקיפות באותם חוזים, שהתגלו עד היום כדרקוניים וככובלים"

 

מטרתו של החוק הינו הסדרת זכויות הצרכנים, בדרך כלל קשישים וחולים, הנקשרים בעסקה מתמשכת לרכישת שירותי רפואה. על פי החוק החדש, "שירותי רפואה" כוללים בין היתר אבחון רפואי, טיפול רפואי מונע, טיפול פסיכולוגי או טיפול סיעודי וכן שירותי תמיכה רפואית כגון הסעה באמבולנס, ייעוץ רפואי או ביקור רופא, הפעלת מוקדים להיענות באמצעות לחצן מצוקה ואספקה של מכשיר או ציוד רפואי אחר.

 

יצויין כי מדובר בעסקה, לגביה קיימות תלונות רבות המעלות חשש להטעיה וניצול חולשתם של הצרכנים הנקשרים בה, לרבות הפעלת לחץ שיווקי אגרסיבי. העסקה נעשית עם אוכלוסיה של קשישים או חולים הנזקקים למעקב וטיפול רפואי תמידי, החוזים הינם חוזים אחידים שאינם ניתנים למשא ומתן וכמו כן, מדובר בשירות, שעבור אוכלוסיית היעד כאמור, נחשב שירות חיוני עד כדי תלות בו.

 

יוזמת החוק, סגנית שר התמ"ת אורית נוקד אומרת כי " החוק ישים סוף להטעיות ולמניפולציות שמבצעות חברות רבות בעיקר כלפי אוכלוסיות מוחלשות כמו קשישים ועולים. עיקרי החוק מחזקים את כוחו של הצרכן ותורמים להעלאת הבהירות והשקיפות באותם חוזים, שהתגלו עד היום כדרקוניים וככובלים"". עוד אומרת נוקד כי מדובר עבורה בסגירת מעגל. "עוד בהיותי יו"ר השדולה למען הגמלאים בכנסת הקודמת קיבלתי תלונות רבות על ניצול ומצוקה של קשישים בתחום זה ולכן החלטתי להילחם בתופעה".

 

יצוין כי יו"ר הוועדה לפניות ציבור, ח"כ אורי מקלב (יהדות התורה), היה שותף לגיבוש עיקרי החוק.

 

להלן עיקרי החוק:

 

1.      על מנת למנוע הטעית הצרכן, נקבע כי העסקה תהיה בחתימה על חוזה בכתב. כמו כן העוסק ימסור לצרכן, עד למועד חתימת החוזה, טופס גילוי שיימסר בנפרד מהחוזה ובו יפורטו התנאים המהותיים של העסקה כגון, פרטי העוסק, פירוט השירותים, המכשירים והציוד הכלולים בעסקה, לרבות פריסתם וזמינותם.

2.      לצרכן המתקשר בעסקה מתמשכת בעניין שירותי רפואה תהייה זכות לבטל את העסקה בתוך 30 ימים מיום החתימה על החוזה או מהיום שבו אישר הצרכן את קבלת טופס הגילוי, לפי המאוחר. אם בחר הצרכן לבטל את החוזה, העוסק לא יגבה ממנו דמי ביטול כלשהם.

3.      אחת הבעיות המרכזיות בתחום היא החתמת הקשישים והחולים על חוזים ארוכי טווח, לתקופה של 3 עד 5 שנים, ללא אפשרות לסיים את ההתקשרות בין הצדדים או לחלופין סיום ההתקשרות תמורה תשלום "קנס" כספי גבוה עד כדי תשלום מלוא התמורה. לכן, במקרה שהעוסק מחתים את הצרכן על עסקה לתקופה קצובה ואשר לא ניתן להשתחרר ממנה בכל עת בהודעה מוקדמת, הזמן הסביר לכבילת הצרכן לא יעלה על שנה אחת.

4.      עוד נקבע כי הארכת העסקה תהיה הארכה בכל פעם לתקופה נוספת של חצי שנה ובלבד שלא ישונו תנאי העסקה. אם ישונו תנאי העסקה העוסק יחויב לקבל הסכמה מפורשת של הצרכן.

5.      קיימות תלונות רבות לפיהן כאשר חולה נפטר, מסרבת החברה לסיים את ההתקשרות בטענה כי בן הזוג או יורשיו ממשיכים להיות קשורים בעסקה ומחויבים לשלם את תמורתה. לפיכך נקבע כי לאחר פטירת הצרכן או מעבר לדיור מוגן או בית אבות או אשפוז סיעודי, החוזה ייפסק באופן מיידי.


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית