שר החקלאות שלום שמחון: משרדי החקלאות והאוצר ישקיעו 1.5 ₪ בהקמה ושדרוג כלביות עירוניות

7.10.2010

משרדי החקלאות והאוצר ישקיעו 1.5 ₪ בהקמה ושדרוג כלביות עירוניות

 

שר החקלאות, שלום שמחון: הכלביות החדשות יעמדו בקריטריונים הנדרשים ויאפשרו החזקת כלבים בתנאים ראויים

 

רשויות שיזכו בתמיכה הממשלתית יתחייבו לקיים אחת לחודש "יום אימוץ"

 

משרד החקלאות פרסם היום קול קורא לרשויות המזמין אותן להגיש בקשה לתמיכת המדינה בהקמת מבנים ומתקנים להחזקה של בעלי חיים משוטטים, ובפרט כלביות עירוניות (מאורות רשות).

 

שר החקלאות, שלום שמחון, שיזם את התכנית, אומר כי מטרתה בראש ובראשונה להקל על בעלי החיים המוחזקים במתקנים אלו, בעיקר כלבים חסרי בעלים, ולשפר את רווחתם.

 

לדברי שמחון, כלביות עירוניות נחשבות במקרים רבים לעקב אכילס של הטיפול הרשותי בבעלי חיים משוטטים, בעיקר כלבים. "ברשויות רבות פועלות כלביות ישנות, אשר אינן עומדות בקריטריונים החדשים שנקבעו בתקנות אחזקת בעלי חיים. הכלביות החדשות, שיוקמו בסיוע התקציב הממשלתי, יעמדו בקריטריונים הנדרשים ויאפשרו החזקת כלבים בתנאים ראויים. התמיכה הממשלתית נועדה לבסס תשתית שתשמש את הרשויות המקומיות לאורך שנים, לטיפול בבעלי החיים המשוטטים."

 

התקציב מיועד להשתתפות בהקמה, הרחבה, ציוד ואבזור של מבנה או מתקן להחזקה של בעלי חיים משוטטים, ובכלל זה שיפוץ והתאמת מבנה קיים לשימוש כמאורת רשות.

 

הרשויות שיזכו בתמיכה יתחייבו לקיים אחת לחודש, במשך שנה מיום הקמת הכלבייה, "יום אימוץ" בו תקרא הרשות המקומית לתושביה לאמץ כלבים וחתולים, ותציע להם בעלי חיים שעברו עיקור או סירוס. הרשות המקומית תיידע את הציבור על קיומו של יום האימוץ החודשי. במהלך השנה שלאחר הקמת הכלבייה, תמסור המחלקה הווטרינרית ברשות המקומית דיווח לממונה לפי חוק צער בעלי חיים על קיומו של יום האימוץ, מדי חודש. לדברי ד"ר דגנית בן דב, הממונה על צער בעלי חיים, הדרישה לקיים יום אימוץ מצביעה על החשיבות שרואה המשרד בעידוד מציאת בית לכלבים משוטטים.

 

סך התמיכה המקסימאלי בכל רשות מקומית הינו 500,000 ₪.

 

הפרוייקט הנוכחי מצטרף לשורת פעולות שמוביל משרד החקלאות לשיפור מצבם של בעלי החיים המשוטטים, בהם המבצע לעיקור חתולי הרחוב, הקמת מרפאות לעיקור חתולים וכלבים, עידוד עיקור וסירוס כלבים ומבצע חילוץ והצלה של סוסים וחמורים.

 

הקול הקורא מתפרסם באתר משרד החקלאות WWW.MOAG.GOV.IL

 


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית