הודעת שר הביטחון, אהוד ברק, בנושא ילדי מהגרי עבודה

29.8.2010

 

שר הביטחון ויו"ר מפלגת העבודה, אהוד ברק, יוזם דיון חוזר בממשלה ביום ראשון הקרוב, בעניין ילדי מהגרי העבודה. השר ברק נעדר מישיבת הממשלה האחרונה שדנה בנושא, בשל נסיעתו לוושינגטון.

 

שר הביטחון ברק אמר היום: "ההחלטה להעניק מעמד לכ-800 מהגרי העבודה היא ראויה וצודקת, אך ההחלטה לעצור ולגרש מהארץ 400 ילדים היא שרירותית. מראות של שוטרים פושטים על בתיהם של מהגרי עבודה ומוציאים מתוכם בכוח ילדים, מראות של סוהרים מחזיקים משפחות במתקני הכליאה ומראות של פקחי משרד הפנים, המובילים ילדים דוברי עברית ומעלים אותם על מטוסים, יגרמו לכולנו נזק בלתי ניתן לתיקון, כלפי פנים וכלפי חוץ".

 

לדברי השר ברק, המאזן הדמוגראפי של מדינת ישראל לא ישתנה בעקבות מתן מעמד לכל ילדי מהגרי העבודה החיים כיום בישראל ואשר הוריהם נכנסו לראשונה לארץ באשרה או רישיון כחוק. לעומת זאת, מעצר וגירוש מאות ילדים דוברי עברית, שרבים מהוריהם הוזמנו על-ידי רשויות המדינה לסעוד את קשישיה, לבנות את בנייניה ולעבד את שדותיה החקלאים, יפגע פגיעה אנושה בדמותה של ישראל בעולם.

 

במקביל קורא השר ברק לגבש מדיניות הגירה ברורה, יעילה ונוקשה, שתצמצם כניסה בלתי מבוקרת של מהגרי עבודה נוספים לתחומי המדינה. השר ברק סיכם ואמר: "על הממשלה לאמץ את המלצות הצוות הבין-משרדי בכל הנוגע למתן מעמד באופן שיחול על כל הילדים הנמצאים בישראל, ביום החלטת הממשלה, ולא רק על חלקם. ואילו את יתר המלצות הצוות הבין-משרדי ראוי להחיל מכאן ולהבא, על מנת להבטיח שישראל אכן תשמור על זכותה להחליט מי יבוא בשעריה ומי ישהה בה. בכל תולדות המדינה לא עצרו הרשויות ולא גירשו בכוח הזרוע ילדים דוברי עברית רק משום שהוריהם חטאו בשהייה שלא כדין בתחומה".

 


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית