ח'כ נוקד, סגנית שר התמ'ת, פנתה במכתב לשר הביטחון, ברק, בעניין גירוש ילדי העובדים הזרים

4.8.2010

לכבוד

אהוד ברק

שר הביטחון ויו"ר מפלגת העבודה

הקריה

 

אהוד שלום רב,

 

הנדון: בקשה דחופה לדיון חוזר במליאת הממשלה בנושא אישור הקריטריונים להישארות בישראל של ילדי העובדים הזרים

 

בהמשך להחלטת הממשלה בנושא שבנדון ולאור חשיבותה של הסוגיה ומשמעויותיה על אופייה ומוסריותה של החברה הישראלית אני פונה אליך בבקשה הבאה, כלדקמן:

 

תוצאות ההצבעה ואופן התפלגות העמדות סביב שולחן הממשלה מאפשר להפוך את התוצאה על פיה ולהביא להישארותם של ילדי העובדים הזרים המיועדים לגירוש, זאת בהתאם לעמדתנו כפי שהתקבלת בישיבת הסיעה שהתכנסה לפני מספר חודשים לדיון בנושא.

 

כך, במידה ותעלה דרישה לקיומו של דיון חוזר במליאת הממשלה ובדיון הזה יצביעו שרי המפלגה כאיש אחד בצירוף קולך, אשר לא נספר במניין הקולות בהצבעה האחרונה, בעד שינוי הקריטריונים, נוכל תוך גיוס שרים נוספים להביא להישארותם של הילדים הצפויים לגירוש.

 

לאור האמור אני פונה אליך להעלות בדחיפות את הדרישה שבנדון.

 

בברכה,

אורית נוקד

סגנית שר התמ"ת

 

העתקים:

חברי סיעת העבודה ושרי המפלגה.


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית