דיון נוקד - ח"כ אורית נוקד מגישה דו"ח פעילות תקופתי לסיום מושב הקיץ של הכנסת
יולי 2010
חודש אב התש"ע

חברות וחברים שלום רב

עם סיום מושב הקיץ של הכנסת אני מתכבדת להגיש לכם דיווח תקופתי על פעילותי בסיעת העבודה, בכנסת ובמסגרת תפקידי כסגנית שר במשרד התעשייה, המסחר והתעסוקה.

בתקציר פעילותי המובא להלן, בחרתי להתמקד בעיקר ביוזמות הצרכניות אותן אני מובילה. זה המקום גם ליידע אתכם על יציאתה לדרך של הרשות להגנת הצרכן וסחר הוגן בראשותה של  עו"ד תמר פינקוס. יציאתה של הרשות לדרך מהווה אבן דרך נוספת בהפיכת תחום הצרכנות לתחום מרכזי ומוסדר יותר לאור המשמעויות הכלכליות והחברתיות האדירות הטמונות בו.

בדיוני התקציב האחרונים השיג המשרד בהובלת השר בנימין (פואד) בן אליעזר, ובשיתוף התאחדות התעשיינים והסתדרות העובדים, הישגים ניכרים וביניהם גידול דרמטי בתקני האגפים לאכיפת זכויות עובדים ובטיחות בעבודה, תוספת תקציב משמעותית למדען הראשי, למרכז ההשקעות ולפיתוח עסקים קטנים ובינוניים. הישגים אלו יאפשרו לנו במשרד התמ"ת לפתח את המשק הישראלי, להמשיך ולתרום לפיתוח הטכנולוגיה הישראלית ולשמור על יתרונה היחסי ובמקביל לשמור על זכויות העובדים, בטיחותם ובריאותם. 

לצד העשייה בתחומים עליהם מופקדים שרי המפלגה, בחודשים האחרונים אני שומעת וחשה ייאוש וחוסר אמון כמעט בכל מקום אליו אני מגיעה וכמעט מכל חבר שאיתו אני משוחחת. הדברים מגיעים מצידם של אלו שבעבר היו התומכים הנלהבים והפעילים ביותר אשר השקיעו את חלבם ודמם בפעילות המפלגתית.

משבר המנהיגות, ההתקפות הפנימיות, השאלות בנוגע לדרכה של המפלגה ודימויה הציבורי תרמו לחולשתה המתמשכת ולתחושתם של רבים מאיתנו שזמנה של המפלגה עבר. אך חולשה זו יכולה להיות הזדמנות להוביל שינוי ולעצב מחדש את פניה ודרכה של מפלגת העבודה.

כתמיד, גם במושב הנוכחי טיפלתי בפניות ציבור רבות. אני ממשיכה לעמוד לרשותכם בכל עניין. אשמח לקבל את הערותיכם בנוגע למפורט ולעמוד בקשר שוטף. לפירוט ולסקירת פעילותי ולעדכונים שוטפים אתם מוזמנים לבקר באתר האינטרנט בכתובת www.noked.co.il  ובפרופיל שלי בפייסבוק.

ולסיום, לפני כשבועיים הצטרפתי למסע המרגש שערכו נועם ואביבה שליט למען שחרור בנם, גלעד ברחבי הארץ. הלוואי שבסיומו של המסע, אשר נמשך גם בימים אלו, ישוב גלעד לחיק משפחתו אחרי ארבע שנים ארוכות בהן הוא מוחזק בשבי החמאס.

שלכם
אורית נוקד

צרכנות

 • תקנות החזר כספי במזומן - כניסה לתוקף בעוד כשלושה חודשים. התקנות מתירות לקבל החזר כספי במזומן במקום המצב הנהוג כיום בו מקבלים הצרכנים זיכויים מגבילים שאבד עליהם הכלח. רשימת המוצרים עליהם ניתן יהיה לקבל החזר כספי מגוונת  וכוללת ביגוד, מוצרי חשמל, ריהוט ועוד. הזכות לקבלת החזר כספי תחול גם על עסקאות למתן שירותים כגון מנויים לחדרי כושר, קורסים, אתרים באינטרנט ועוד.

  אישור התקנות התעכב שנים ארוכות. עם כניסתי למשרד הוריתי לגורמים המקצועיים לזרזן ולקדמן נוכח חשיבותן הרבה ועל רקע הצעת חוק של ח"כ איתן כבל בנושא. עקב מורכבות העניין ערכתי סבבי התייעצות עם כלל הגורמים במשק: לשכות המסחר, ארגוני צרכנים וכמובן משרדי הממשלה הרלוונטיים, וזאת על מנת להגיע להבנה מרבית בין הצדדים. לאחר מיצוי התייעצויות אלו החליטה לפני כשבועיים ועדת הכלכלה, בראשות היו"ר אופיר אקוניס לקבל את נוסח התקנות עליהן חתם השר.

 • חוק שרותי רפואה דחופה - עבר קריאה שנייה ושלישית ביום 21.7.10. עד לחקיקת החוק נגרמו הטעיות רבות ונוצלה מצוקתם של קשישים וחולים רבים. על רקע המצב האמור, יזמתי הצעת חוק המסדירה את חוזי אספקתם של שרותי רפואה פרטיים. עיקרי החוק: חיוב החברות לצרף לחוזה נספח גילוי נאות שיפרט את הסעיפים המרכזיים ומשמעותם; הארכת החוזה, במידה והצרכן מעוניין בכך תעמוד על תקופה של חצי שנה בלבד (במקום המצב הנהוג כיום, בו חוזים מוארכים שרירותית במספר שנים); זכות ביטול לצרכן תוך 30 יום מחתימת החוזה וניתוק אוטומטי במידה וחלילה בעל המנוי נפטר או עובר למוסד סיעודי.

 • קביעת גודל האותיות הקטנות בפרסומות - מתוך הצורך להגביר את השקיפות בפרסום, אני פועלת בחודשים האחרונים במשותף עם הגורמים המקצועיים במשרד, על מנת להגיע לנוסח מוסכם של כללים ותקנות שיאפשרו לצרכנים לקרוא בבהירות, בקלות ובעיקר בגודל הראוי את  האותיות הקטנות בפרסומות, בעיתונים ובשלטי חוצות. בחלק זה   מופיעים אותם סייגים לעסקה אשר מכשילים פעמים רבות את הצרכן.

 • קביעת כללים לפרסום מזון בטלביזיה - עם כניסתי למשרד החלטתי להקים עם סגן שר הבריאות, יעקב ליצמן צוות בינמשרדי, שיעסוק בנושאים צרכניים השייכים לתחום הבריאות. מזה תקופה ארוכה מתקיימים דיונים בצוות לצורך ניסוח כללים ברורים ואחידים לפרסום מזון על מנת להילחם במגפת ההשמנה. השמנה בילדות מהווה גורם סיכון מובהק להשמנה בגיל מבוגר, ולכן כאשר הדבר נוגע לילדים, קיימת חזית ישירה, ברורה ומיידית להילחם בה: פרסום וקידום מזון לא בריא. הדבר מקבל משנה תוקף כאשר מדובר בילדים קטנים אשר לא פעם אינם יודעים להבחין בין המציאות לבין  הפרסומת. לאחרונה, גובשו הכללים והועברו למועצת הרשות השנייה על מנת שהרשות תכין על בסיסם הוראות מחייבות.

 • סימון מחירים של מוצרים בפיקוח - כיום רשתות וחנויות רבות מפקיעות מחירים של מוצרי מזון בפיקוח כגון חלב וביצים. מעבר להגברת האכיפה בתחום, אני מקדמת בימים אלו, בשיתוף המועצה הישראלית לצרכנות, מהלך אשר יחייב את יצרני המזון לסמן באופן גלוי ובולט על גבי המוצרים את המחיר הרשמי והמפוקח. אני מאמינה שאחת מאבני היסוד של צרכנות הוגנת הינה העלאת רמת השקיפות בכל הנוגע להצגת המחירים ברשתות השיווק ובמרכולים, והדבר מקבל משנה תוקף כאשר מדובר במוצרי יסוד בסיסיים.

 • ריקול (איסוף והחזרת מוצרים פגומים על ידי החברה המייצרת) - כיום לא קיימת הנחייה ברורה מהי הדרך הראויה לבצע הליך של ריקול. על רקע מספר מקרים שאירעו בתקופה האחרונה כינסתי נציגים מאיגוד לשכות המסחר, התאחדות התעשיינים וארגוני צרכנים על מנת לגבש סטנדרטים ברורים בתחום. אני שמחה לבשר לכם כי בימים האחרונים סיים מכון התקנים להכין תקן אשר מפרט באופן בהיר ומפורט כיצד על חברה לפעול במקרה שכזה. בתקופה הקרובה אקיים סבב דיונים נוסף עם הגורמים המקצועיים במשרד, על מנת להטמיע תקן זה בחיי המסחר.

 • הנגשה לשונית של מסמכים סטנדרטיים - מפניות רבות שהגיעו אליי עולה כי תושבים ואזרחים רבים נתקלים בבעיה קשה של העדר נגישות לשונית. כך, עומדים אלו אשר השפה עברית אינה שגורה בפיהם במצב של חוסר אונים. הדבר מביא לכך שלעיתים קרובות חלקים נרחבים בקרב הציבור נתקלים בקושי להבין את משמעותם המשפטית של המסמכים עליהם הם חותמים או לחילופין, מקבלים מסמכים שלא ניתן להבין את הנאמר בהם. הדברים מגיעים לעיתים עד לפתיחת הליכים משפטיים וזאת כאשר בתרגום פשוט ניתן היה לחסוך הליכים משפטיים רבים וזמן עבודה יקר. הדבר חשוב במיוחד ומתבקש במיוחד כאשר מדובר במסמכים סטנדרטיים החוזרים על עצמם. לאחר בחינת התלונות והתעמקות במשמעותן הגעתי למסקנה כי יש לפעול בהקדם לטובת העניין וכי ניתן לעשות זאת בהשקעה קטנה יחסית. במסגרת מהלך מקיף, בשיתוף עמותת ידיד אני פועלת מול עשרות חברות וגופים במשק (בנקים, חברות גז, סלולר, ואינטרנט, בתי חולים, מינהל בתי המשפט, הסוכנות היהודית ועוד) להנגיש לשונית את המסמכים הסטנדרטיים  המצויים ברשותם. 


כללי

 • נציגות ממשלתית בארגון ה-OECD - בסוף חודש מאי הצטרפתי למשלחת בראשות  ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר האוצר יובל שטייניץ ושר התעשיה, המסחר והתעסוקה בנימין בן אליעזר לכנס השרים השנתי של ה- OECD, אשר במסגרתו  הוזמנה ישראל להצטרף לארגון. על רקע תהליך זה, ייצגתי את ישראל במושב "מקורות צמיחה וסחר בינלאומי" והצגתי בדיונים את העמדות הישראליות בנושאי סחר, צמיחה ירוקה וחדשנות. זאת, מתוך מטרה להשפיע על קבלת ההחלטות וקביעת סדרי העדיפויות בהתאם לעמדה הישראלית.

 • טקס אות המעסיק - בחודש יוני קיימתי בכנסת את טקס אות המעסיק לקידום נשים בעבודה לשנת 2009. האירוע התקיים בשיתוף שדולת הנשים, נציבות שירות המדינה, מרכז השלטון המקומי, התאחדות התעשיינים, פורום מנהלות בתעשייה ואיגוד לשכות המסחר. האות ניתן זו השנה החמישית למעסיקים המקדמים נשים ומשקיעים משאבים בכדי לייצר אקלים ארגוני לשילוב נשים במקומות העבודה.

 • סיוע לתוכנית תל"מ - לפני כחודשיים נודע לי כי לתוכנית תל"מ (תעסוקה, מגורים ולימודים בקיבוצים לצעירים יוצאי אתיופיה) אין עדיין חוזה עבודה לשנת 2010 עם המשרד לקליטת עלייה, דבר שהעמיד בסימן שאלה את המשך קיומה של התוכנית המאפשרת לאותם צעירים לערוך שינוי משמעותי לעבר חיים עצמאיים. פנייתי לשרת הקליטה סופה לנדבר בצוותא עם חברי כנסת נוספים הבטיחה כי משרד הקליטה ימשיך גם השנה לתמוך בתוכנית חשובה ומבורכת זו.

 • פטור מדמי חכירה בישובי קו עימות לרבות ישובי עוטף עזה – אני שמחה לבשר כי הצעת החוק בעניין, אותה יזמתי במהלך הכנסת הקודמת, עברה קריאה טרומית. אני מקווה שנוכל לקדם את היוזמה החשובה במהרה במהלך מושב החורף הקרוב.להסרה מרשימת התפוצה לחץ/י כאן
If you prefer not to receive future email communications from us, please unsubscribe here

ניוזלטר זה נשלח באמצעות ITnewsletter  |  This newsletter was sent by ITnewsletter

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית