שר החקלאות, שלום שמחון: משרד החקלאות יסייע לרשויות בשימור ושיקום עצים ותיקים

30.5.2010

 

משרד החקלאות יסייע לרשויות בשימור ושיקום עצים ותיקים

 

שר החקלאות, שלום שמחון: לעצים ותיקים ומונומנטליים יש ערך סביבתי והיסטורי עבור התושבים

 

משרד החקלאות יסייע לרשויות המקומיות לשמר לשקם ולשלט עצים ותיקים בעלי משמעות היסטורית, נופית, קהילתית וחברתית, הנמצאים באתרים ציבוריים בשטח הרשות המקומית, וכן למפות ולתעד עצים ותיקים ומשמעותיים המחייבים טיפול לשם שיקומם, והכנת תוכנית שיקום רב שנתית לעצים אלו. במסגרת השיקום יעברו העצים שר החקלאות, שלום שמחון אומר כי "לעצים ותיקים ומונומנטליים יש משמעות אסתטית והיסטורית עבור התושבים ותרומה נופית חשובה לחברה ולסביבה. העצים מהווים את נוף הארץ - זכר לעבר, סמל ההווה ותקווה לעתיד".

 

העץ הנו הגורם המשמעותי והבולט ביותר בנוף. לעץ תרומה חשובה לאסטטיקה, לשיפור האקלים ואיכות הסביבה להקטנת התחממות כדור הארץ וקליטת פחמן דו-חמצני.העצים הנם היצורים החיים בעלי המימדים הגדולים ביותר ובעלי משך חיים הארוך ביותר. לעץ מופעים אסתטיים רבים, העץ מוריד את הטמפרטורה בסביבתו בקיץ עד כדי- 4 מעלות, סופג כ- 20 ק"ג אבק בשנה, מסנן ומטהר כ- 100,000 מ"ק אוויר מזוהם מדי שנה, מייצר חמצן, מעלה את ערכם של נכסים סמוכים באחוזים רבים ועוד.ניתן להאריך את חיי העץ בשנים רבות ע"י טיפול מקצועי במהלך חייו - טיפולי גיזום, תמיכה מכאנית של ענפים מסוכנים, טיפול בפצעי עצים, שילוט עצים חשובים להעלאת המודעות, טיפול מקצועי בשורשים ועוד.

 

בשל חשיבותם הרבה של העצים, רואה משרד החקלאות צורך ממשי לשמור ולשקם עצים ותיקים ובכך להאריך את חייהם.

 

העצים המיועדים לשימור הם עצים בוגרים, משמעותיים בנופם ובנוכחותם, בעלי השפעה סביבתית גבוהה, הנמצאים בשטח ציבורי בתחום רשות מקומית וקיימת בהם פגיעה או נכות פיסית או אורטופדית המחייבת התערבות חיצונית על מנת שלא יפגעו או ימותו.

 

היקף התקציב שיעמוד לצורך הפרויקט הנו 250,000 ₪.

 

הגשת הבקשות מותנית בהצגת תוכנית שיקום שנערכה ע"י אגרונום לעצים להם מבוקש הסיוע וקיים אומדן תקציבי מפורט. סך התמיכה המבוקשת לכל העצים יחדיו לא תעלה על 25,000 ₪.

 

העבודה תלווה בייעוץ של אגרונום או הנדסאי נוף שיאושר ע"י פקיד היערות במשרד החקלאות.

 

סכום ההשתתפות של המשרד יהיה עד 50% מעלות השיקום הכוללת.


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית