שר החקלאות, שמחון, מקדם תוכנית לחקלאות אקולוגית ליד הבית

27.5.2010

חקלאות אקולוגית ליד הבית

 

משרד החקלאות מקדם תוכנית לשיקום אזורים עזובים בישובים חקלאיים, והפיכתם לחלקות חקלאיות.

 

משרד החקלאות מקדם בימים אלו תכנית לעידוד חקלאות אקולוגית ידידותית לסביבה בחלקות א', בשטחים החקלאיים הצמודים למבני התושבים.

 

שר החקלאות שלום שמחון אומר כי התכנית נועדה להלחם בתופעת הזנחת השטחים החקלאיים הצמודים לבתים, במטרה להביא לניצול מקסימאלי של קרקע חקלאית וכן כדי לשפר את איכות החיים של תושבים ביישובים חקלאיים. מדובר בשטחים שאין בעיבודם כדאיות כלכלית והם נועדו ליצור ריאות ירוקות סביב אזור המגורים.

 

החלקות הצמודות לבתי המגורים הפכו במקומות רבים לאזור מוזנח עד כדי הפיכתו  למחסן גרוטאות לכל הפעילות המשקית. כוונת המשרד לשקם חלקות אלו ולהפכן לחלקות חקלאיות לכל דבר.

 

התכנית מיועדת לחלקות שגודלן 5-15 דונם הצמודות  לבית המגורים, שיהפכו ממחסני גרוטאות, לשטח חקלאות אינטנסיבית או אקסטנסיבית לחקלאות צמחית (מטעים,ירקות, פרחים וכד') המבוססים על מים שוליים.

 

המשרד מבקש לתמוך בעיבוד שטחים אלו. הבקשות ישקלו בהתאם לתרומה המרחבית למצב השטח כיום לסוג הגידול המתבקש לצריכת המים ולגודל החלקות.

  


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית