שר החקלאות, שמחון, הגיש את חוק המרעה, שאושר בממשלה

17.5.2010

הממשלה אישרה את חוק המרעה שהביא שר החקלאות שלום שמחון,

שנועד להסדיר את המעמד החוקי של הקרקעות למרעה

 

שמחון: מדובר באחד החוקים הסביבתיים החשובים בישראל

 

ועדת שרים לחקיקה אישרה את חוק המרעה שהביא שר החקלאות, שלום שמחון, אשר נועד להסדיר את שטחי המרעה, המהווים כחמישית משטחי המדינה. (5 מליון דונם). מאז קום המדינה לא הסדירה המדינה את המעמד החוקי של הקרקעות למרעה, דבר שהביא להתגברות תופעת הפלישות לקרקעות, לסכסוכי רועים ולטענות לאפליה בהקצאת אדמות. הצעת החוק החדשה תסדיר את הקצאת הקרקעות על פי קריטריונים ברורים ותעניק סמכויות אכיפה למשרד החקלאות. לצד חשיבותו עבור הרועים, לחוק היבט סביבתי חשוב שכן הוא יבטיח את שמירת השטחים הפתוחים. "החוק מעגן את מחויבות משרד החקלאות לשמירת השטחים הפתוחים ומהווה אחד החוקים הסביבתיים החשובים בישראל".

 

על פי נתוני הרשות למרעה במשרד החקלאות רשומים 500 רועים, ולהערכתם פועלים כ- 1500 רועים נוספים שאינם רשומים. כ- 50 מועמדים רציניים מבקשים להיכנס לענף. העדרים כוללים 60 אלף פרות ו-80 אלף ראשי צאן.

 

החוק קובע כי תוקם מועצת מרעה, שתכלול נציגי רשות הטבע והגנים והמשרד הגנת הסביבה, שתבחן בקשות של מגדלים לקבלת היתרי רעייה. הרועים יצטרכו לעמוד בדרישות מסויימות, כולל העדר הרשעות קודמות בתחום המרעה. הליך הקצאת הקרקעות יהיה מקצועי ושקוף.

 

כאמור, יאפשר החוק החדש לטפל בפלישות לקרקע ובסכוכי רועים, שהמשטרה אינה מציבה במקום גבוה בסדר העדיפויות שלה, שכן הוא קובע מנגנון אכיפה ומאפשר למשרד החקלאות להפעיל פקחים יעודיים בעלי סמכויות לקדם חקירה ואף להחרים בעלי חיים.

 

שמחון אמר כי החוק מקודם במסגרת מדיניות משרד החקלאות להבטיח שמירת השטחים הפתוחים ולעודד חקלאות ידידותית לסביבה. לענף המרעה תרומה חשובה לסביבה בשל דילול הצומח המונע שריפות, הפיכת הפרשות הפרות לדשן טבעי ובעיקר שמירה על השטחים מפני מפגעים סביבתיים.

 

ועדת השרים הנחתה את משרד החקלאות לתאם עם משרד האוצר ועם המשרד לביטחון פנים את המשך קידום החקיקה.

 


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית