שר החקלאות שמחון: לחקלאות ישראל היה תפקיד מכריע בהחלטה לצרף את ישראל ל-OECD

11.5.2010

 

שר החקלאות שלום שמחון: לחקלאות ישראל היה תפקיד מכריע בהחלטה לצרף את ישראל ל-OECD

 

שר החקלאות שלום שמחון אומר כי לחקלאות ישראל היה תפקיד מכריע בהחלטת ארגון ה-OECD לצרף את ישראל לשורותיו, בשל היותה מהמתקדמות בעולם ומהיעילות בעולם בכל הנוגע לשימוש במים ובקרקע. דברים ברוח זו נאמרו לשר החקלאות בעת הצגת הישגי חקלאות ישראל בפני נציגי הארגון.

 

הישגי החקלאות הישראלית ראויים להערכה רבה, במיוחד לנוכח תנאי האקלים הקשים, העדר המשאבים הטבעיים, המחסור במים והתנאים הגיאו-פוליטיים המורכבים. ישראל מצטיינת בשימוש במים שוליים (מליחים וקולחין). כ-50% משיעור המים המשמשים לחקלאות הם מים ממוחזרים או מושבים- זהו השיעור הגבוה בעולם.

 

החקלאות הישראלית נושאת במשימות לאומיות ובשלושה תפקידים עיקריים: הספקת תוצרת חקלאית לשם אבטחת מזון לאוכלוסיית המדינה, באיכות גבוה ובמחיר סביר לאורך כל השנה; פריסת ההתיישבות ואספקת תעסוקה לתושבי הפריפריה; והגנה על ערכי טבע ומשאבי טבע. החקלאות הישראלית נחשבת לחקלאות ירוקה ותרומתה לסביבה משמעותית מאד, בכל הנוגע לשמירת השטחים הפתוחים, לשימוש הרחב במי קולחין ובניצול פסולת עירונית לצרכים חקלאיים.

 

השקעה במחקר ופיתוח וחדשנות בחקלאות הישראלית, יחד עם שרותי הדרכה מצוינים, אפשרו לישראל לשמר משקים חקלאיים משפחתיים, באקלים החם של המזרח התיכון, תוך שימוש מינימאלי במים והתבססות על גידולים חסכוניים במים וטכנולוגיות לחסכון במים.

 


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית