השר הרצוג: "התוכנית לבטחון תזונתי עליה הגענו להבנות עם האוצר תשנה באופן מהותי את הסיוע לנזקקים לבטחון תזונתי

ח' ניסן תש"ע

23/03/2010

 

משרד הרווחה מחלק 4.4 מיליון ש"ח ל-61 עמותות

לסלי מזון "קמחא דפסחא" לשנת 2010

 

הרצוג: "התוכנית לביטחון תזונתי עליה הגענו להבנות עם האוצר תשנה באופן מהותי את הסיוע לנזקקים לביטחון תזונתי. אני מאמין כי בפסח הבא סכום הסיוע יהיה גבוה לעין ערוך ויאפשר לרבים מאזרחי ישראל לקבל סיוע באופן שוטף ולא נקודתי".

 

ועדת תמיכות של משרד הרווחה והשירותים החברתיים, שמונתה על ידי השר יצחק הרצוג, מחלקת 4.4 מליון ₪ ל-61 עמותות וארגונים למימון חלוקת סלי מזון "קמחא דפסחא לנזקקים" לשנת 2010.

 

מבחני התמיכה לחלוקת הסלים נקבעו לפי תנאי סף שוויוניים לזכאות ואמות מידה שוויוניות של נזקקות.

 

95 עמותות הגישו בקשה לקבלת תמיכה ומתוכם 61 עמדו במבחני התמיכה וקיבלו סיוע כאמור בגובה 4.4 מליון ₪ בסך הכל.

עמותות וארגונים חדשים כוותיקים מכל המגזרים הגישו בקשות תמיכה וקיבלו סיוע וזאת בתנאי שעמדו במבחני התמיכה, שנקבעו ובהם: הצגת אישור ניהול תקין; התחייבות לחלק סלי מזון ל- 200 משפחות לפחות בשווי של 150 ₪ לפחות לכל סל; לפחות 2/3 מתקציבם מיועד לתחומי רווחה; מוקדי חלוקת מזון נגישים לנכים וכן הגשת כל המסמכים הנדרשים.

 

נחום איצקוביץ: "אנו מודעים לכך כי התקציב המחולק ל"קמחא דפסחא "אינו גדול. ולכן תהליך הסדרת סוגיית הביטחון התזונתי ייצר מנופים וכלים משמעותיים שיענו על יותר צרכים העולים מהשטח".

 

מצ"ב רשימת העמותות שקיבלו סיוע :

 


שם הארגון

לחיות בכבוד

אגודת מפעלי תורה וחסד

מאור שלמה

אהבת חסד בארץ הקודש

 מוסדות זיו התורה בית שמש

אהבת כל ישראל

מורשת יהדות בוכרה בישראל

אור התורה

מסילות חסד ירושלים בארץ הקודש

אור לאה

מפעל חיים מאיר פנים

אור מנחם

מצמיח ישועה

ארגון חסדי יוסף ע"ש יוסף יעקובי

מתן בסתר – אשקלון

ארוחה חמה קריית אתא

מתן בסתר קריית ספר

אש"ל ירושלים

נועם שבת

באר מים חיים

עוד יוסף חי

באר שובע

עזר בנימין

בית הכנסת וישיבת נר עזרא

עזר מציון

בית התבשיל טוב וחסד

עזרת יוסף

בית מרגלית

פתחון לב

ברית יוצאי בוכרה

קהל עדת ירושלים

 ברכת ישרים

קופת החסד אשדוד

ברכת מרגלית

קופת העיר שע"י ועדת הצדקה

ברסקה כתר שלמה ושרה

קופת העיר מתן בסתר אלעד

גמ"ח חסדי יהודה

קופת הצדקה המרכזית

חסד מציון

קופת רבי מאיר בעל הנס

חסדי יוסף

רומם קרן דוד

טל חיים

שעלי תקווה

יד אליעזר

תומכי שבת חסדי יחיאל

יד ביד

תכלית האדם

יד לנצרך אשקלון

תפארת חן

יד עזר לחבר

תפארת ימין

יד עזרא ושולמית

תקווה לזולת ישראל

יד רחמים

 

יעשה ויצליח

 

ישיבת רבנו חיים חורי

 

לב ח"ש

 

להחזיקם ולחיותם

 

להשקות צמאי חסדיך

מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית