משרדי הרווחה והאוצר הגיעו להבנות להפעלת תוכנית סיוע לגופים העוסקים בביטחון תזונתי והסדרת פעילותם

9 במרץ 2010

 

משרדי הרווחה והאוצר הגיעו להבנות להפעלת תוכנית סיוע לגופים העוסקים בביטחון תזונתי והסדרת פעילותם

התוכנית, התלת שנתית, תופעל באמצעות הג'וינט במהלך 2010

 

היקף מימון התוכנית 22.5 מלש"ח.

במקביל התחייבה הקרן לידידות לתרום סכום מקביל במטרה להעצים את היקף המיזם

 

לאחר דיונים אינטנסיביים הגיעו משרד הרווחה ומשרד האוצר להבנות בכל הנוגע להפעלת תוכנית סיוע לגופים העוסקים בביטחון תזונתי. מדובר בתוכנית תלת שנתית, אשר תחל לפעול כבר במהלך שנת 2010. ליבת התוכנית הנה סיוע והסדרה של תחום משק עמותות המזון בשגרה ובחירום.

 

שר הרווחה והשירותים החברתיים יצחק הרצוג: "אנחנו נאבקים כמה שנים בנושא זה, ואני שמח על פריצת הדרך מצד המדינה לפתרון בעיית אי ביטחון תזונתי של חלק מאזרחיה, אשר התרחבה בשנים האחרונות. אני מברך את הקרן לידידות והרב יחיאל אקשטיין, על נכונותם להירתם לנשוא ולהיות חלק בלתי נפרד מהמאמץ המשותף".

 

שר האוצר ד"ר יובל שטייניץ אמר כי "זהו סיכום המשקף נדבך נוסף בתמיכת הממשלה בשכבות החלשות בחברה".

 

מנכ"ל משרד הרווחה, נחום איצקוביץ: "ההסכם הוא תחילתו של תהליך חשוב להסדרת סוגיית הביטחון התזונתי. תהליך זה אמור לייצר מנופים וכלים משמעותיים שיענו על יותר צרכים העולים מהשטח".

 

יובהר כי אין הממשלה עתידה לבצע בפועל הסדרה זו, ולשם כך, הפעלת תוכנית הסיוע לגופים העוסקים בביטחון תזונתי והסדרת פעילותם, תהיה באמצעות שיתוף פעולה עם הג'וינט והמגזר השלישי.

 

כרקע לדברים יצוין כי שר הרווחה והשירותים החברתיים, יצחק הרצוג, מינה לפני כשנתיים ועדה בין משרדית לבחינת האחריות של המדינה להבטחת הביטחון התזונתי של אזרחיה. הוועדה, בראשות מנכ"ל משרד הרווחה, נחום איצקוביץ, הגישה את המלצותיה לשר הרווחה במרץ 2008.

 

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, החליט בישיבה מיום 1.11.2009 להקצות סכום של 22.5 מיליון ₪ לתקופה של 3 שנים ליישום עיקרי ההמלצות של הוועדה. בנוסף לסכום זה, יוקצו לעניין זה סכומים נוספים ממקורות ציבוריים שונים.

 

מתוך הכרה בחשיבות המיזם ובמטרה להעצים את היקפו, התחייבה הקרן לידידות בראשות הרב יחיאל אקשטיין, בשותפות מול משרד הרווחה לתרום סכום מקביל בהיקף של 4.5 מיליון דולר לשנה במשך שלוש שנים.

 

כמו כן הוחלט שהפרויקט ינוהל ויתוכלל ע"י ארגון הג'וינט שיפרסם לצורך כך קול קורא לתמיכות בנושא. במסגרת יישום התוכנית תינתן תמיכה לגוף אשר יבחר במיוחד לצורך מיפוי העמותות הפועלות בתחום המזון. עמותות אלו ידורגו על פי קריטריונים שייקבעו.

 

מטרת העניין היא ליצור בסיס נתונים רחב ככל הניתן של מכלול העמותות הפועלות בשוק בתחום זה. בנוסף, ייבחרו ארגוני גג אשר יאגדו תחתם עמותות העוסקות בנושא חלוקת מזון בקרב אוכלוסיות חלשות, בפריסה כלל ארצית, יצירת מנגנון שיבטיח הקצאה יעילה של המזון.

 

עפ"י ההבנות שגובשו, הסדרת תחום "הביטחון התזונתי" יוביל לייעול וארגון מידע, העברתו בין העמותות שונות וגופים בעלי עניין.


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית