דברי השר הרצוג על נתוני הגידול הניכר בבקשות לחקירת ילדים ע'י המשרד מאז פרשת 'האחים סודמי'

‏‏16.2.2010

מנתוני משרד הרווחה עולה:

גידול ניכר בבקשות לחקירת ילדים ע"י המשרד

מאז חשיפת פרשת 'האחים סודמי' בראשית ינואר 2010

 

בכל הארץ: 1,519 בקשות לחקירה בינואר 2010 לעומת 1,135 בדצמבר 2009

בשנת 2009: התקבלו 1,266 בקשות חקירה יותר משנת 2008

עד למחצית חודש פברואר 2010 התקבלו 796 בקשות לחקירה

 

הרצוג: "מדובר באתגר לאומי חברתי שהוא לא פחות חשוב מהאתגר הביטחוני. המערכת האוצרית אטומה, עוצרת יוזמות ומגלה צביעות בכל מה שקשור להתמודדות עם תופעות חברתיות. אם לא יאושרו תקנים נוספים לאיושם של חוקרי ילדים וחוקרים מיוחדים - המערכת תקרוס"

 

הרצוג: "מדובר באתגר לאומי חברתי שהוא לא פחות חשוב מהאתגר הביטחוני. המערכת האוצרית אטומה, עוצרת יוזמות ומגלה צביעות בכל מה שקשור להתמודדות עם תופעות חברתיות. אם לא יאושרו תקנים נוספים לאיושם של חוקרי ילדים וחוקרים מיוחדים - המערכת תקרוס"

 

מאז חשיפת פרשת 'האחים סודמי' בראשית ינואר השנה חל גידול ניכר בהפניות לחקירות ילדים וחקירות מיוחדות ע"י חוקרים של משרד הרווחה בכל המחוזות בארץ, כתוצאה מעליה בדיווח הציבור על עבירות מין ואלימות בקרב ילדים. בהשוואה בין חודש ינואר 2010 לחודש דצמבר 2009, עולה כי בינואר 2010 התקבלו בכל המחוזות בארץ 1,519 הפניות לחקירות ילדים וחקירות מיוחדות לעומת 1,135 בדצמבר 2009. מחוז ת"א מוביל בבקשות לחקירות ילדים וחקירות מיוחדות. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ב-16 הימים הראשונים של חודש פברואר בלבד כבר התקבלו סה"כ 796 בקשות לחקירות ילדים (חקירות של קטינים עד גיל 14 אשר היו מעורבים - כקרבנות כחשודים או כעדים - בעבירות מין ואלימות קשות) וחקירות מיוחדות (חקירות אנשים המוגבלים שכלית, בכל גיל), ע"י חוקרים של משרד הרווחה: במחוז ת"א 362 בקשות; במחוז צפון - 185; במחוז ירושלים - 142 ובמחוז דרום - 107.

 

השוואה במספר ההפניות לחקירות ילדים וחקירות מיוחדות בין ינואר 2009 לחודש ינואר 2010:

 

 

 

 

 

 

 

 

בהשוואה בין שנת 2008 לשנת 2009 עולה, כי בשנת 2008 התקבלו בכלל המחוזות בארץ 1,266 בקשות יותר מאשר בשנת 2008:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מהנתונים המתייחסים לגידול החד בבקשות לחקירות ילדים, מעריכים במשרד הרווחה כי גברה המודעות הציבורית לחשיבות הדיווח על עבירות מין ואלימות בילדים. עם זאת, לא ניתן להסתמך רק על המצפון הציבורי ויש להרחיב בחוק את חובת הדיווח. כיום, חובת הדיווח על פגיעות מין ואלימות בילדים חלה על כל אדם רק כאשר מבצע העבירה הוא בן משפחה או אחראי (כגון: מורה, מדריך וכיוצ"ב). במטרה להתמודד עם התופעה מציעים במשרד הרווחה, להרחיב את חובת הדיווח על כל אדם ללא קשר לזהות המבצע. הצעה זו נדונה במסגרת ועדת שרים מיוחדת, בראשות שר המשפטים, אשר הוקמה בעקבות פרשת "האחים סודמי". בוועדה זו חברים שר הרווחה, שר לביטחון פנים וסגן שר הבריאות. שר הרווחה, יצחק הרצוג, הדגיש בדיוני הוועדה כי החלת החוק מחייבת הגדרה ברורה של תוספת תקני פקידי סעד וחוקרי ילדים.

 

לדברי השר יצחק הרצוג: "מדובר באתגר לאומי חברתי שהוא לא פחות חשוב מהאתגר הביטחוני. המערכת האוצרית אטומה, עוצרת יוזמות ומגלה צביעות בכל מה שקשור להתמודדות עם תופעות חברתיות. אם לא יאושרו תקנים נוספים לאיושם של חוקרי ילדים וחוקרים מיוחדים - המערכת תקרוס".

 

נחום איצקוביץ: "חוקרי הילדים עושים מאמצים רבים להתמודד עם ההפניות הרבות. אולם,יש צורך דחוף במתן תוספת כוח אדם כדי שחוקרים יצליחו להתמודד עם המשימה החשובה של חקירת ילדים המעורבים- כקרבנות, כחשודים וכעדים - בעבירות מין ואלימות קשה".

 

היחידה לחקירות ילדים מתמודדת לאורך זמן עם מחסור גדול בכוח אדם. כיום, למשרד הרווחה יש 57 תקנים לחוקרי ילדים וחוקרים מיוחדים (תקן 1 לחוקר מיוחד ו-56 לחוקרי ילדים). המשרד דורש להוסיף 35 תקנים (20 תקנים לחוקרי ילדים ו-15 תקנים לחוקרים מיוחדים) כצעד הכרחי נוכח הגידול בבקשות לחקירות ילדים שנובע מהעלייה במקרים הקשים של פגיעות מין ואלימות כלפי ילדים להם אנו עדים לאחרונה.

 

הגידול הדרמטי בבקשות לחקירה מצד אחד, והמחסור המתמשך בכוח אדם, מצד שני, גורמים לשחיקה מצטברת של חוקרי הילדים עקב העומס הרב המוטל עליהם. חוקרי הילדים נאלצים לעשות הכרעה בלתי אפשרית בין טיפול במקרה הדחוף לבין טיפול במקרה הבהול. השלכה ישירה למחסור בכוח אדם היא שילדים רבים נפגעי עבירה חשופים להמשך פגיעה ואינם מקבלים את המענים הדרושים להם.

 

תהליך גיוס חוקרי ילדים והכשרתם אורך כ-12 חודשים. מתוכם, 9 חודשי גיוס בהליכי מכרז ו-3 חודשים הכשרה. במהלך ההכשרה הם עוברים קורס המשלב לימודים תיאורטיים, סדנאות, סימולציות של חקירה ותשאול ילדים ומתלווים לחקירות של חוקרים מנוסים החונכים אותם. בתום ההכשרה מוגשת מועמדותם לאישור הועדה המייעצת למינוי חוקרי ילדים בראשות כבוד נשיאת בתי המשפט לנוער, השופטת גלית מור ויגוצקי. הועדה מגישה המלצותיה לשר המשפטים אשר חותם על המינוי. יצוין, כי חוקרים מיוחדים, המתמחים בחקירת ילדים ואנשים בעלי מוגבלות שכלית, נדרשים להכשרה נוספת המאריכה עוד את תקופת גיוסם. משרד הרווחה מתכוון, בכפוף לאישור נציבות שירות המדינה, לאפשר גמישות ניהולית בכוח האדם כדי ליצור מאגר זמין של חוקרי ילדים. זאת, בכמה דרכים: פרסום מכרזי עתודה לחוקרי ילדים, פיתוח תכניות הכשרה לעובדים סוציאליים עוד בטרם קליטתם במשרד ומתן אפשרות לאייש משרות פנויות זמנית.

 


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית