השר הרצוג: נמשיך לרכז מאמץ להעביר תקציב נוסף לקרן הסיוע הממשלתית שהעבירה 66 מיליון ש"ח ל-191 ארגונים ועמותות

10.2.2010

 

קרן הסיוע הממשלתית לעמותות וארגונים תעביר כ-66 מיליון ₪ ל-191 ארגונים ועמותות הפועלים בתחומי רווחה, בריאות, חינוך, קליטה

 

191 עמותות וארגונים יקבלו מהקרן סיוע כספי בסך של 66 מיליון ₪:

17 ארגונים יקבלו בין מיליון לכ- 7 מליון ₪, 16 ארגונים יקבלו בין חצי מליון למליון ₪ ו-158 ארגונים יקבלו עד חצי מליון ₪.

 

חמשת הארגונים שקיבלו את הסכום הגבוה ביותר הם: עזר מציון, יד שרה,

אש"ל ירושלים, על"ם ואק"ים

 

הרצוג:"נמשיך לרכז המאמץ כדי לאפשר העברת תקציב נוספת, כפעימה שנייה בסכום של כ-100 מלש"ח, במהלך 2010"

 

קרן הסיוע לעמותות וארגונים הוקמה ביוזמת שר הרווחה והשירותים החברתיים יצחק הרצוג, ועוגנה בהחלטת ממשלה מס' 13 מיום 4.5.2009. בראש הצוות הבין-משרדי שהחליט על גיבוש מבחני התמיכה והקצאת הכספים, עומד מנכ"ל משרד הרווחה, נחום איצקוביץ. הקרן הוקמה במטרה לתמוך בעמותות וארגונים הפועלים בתחומי החברה והרווחה, אשר הכנסותיהם מתרומות פחתו והם נקלעו לקשיים כלכליים בעקבות המשבר הכלכלי העולמי. זאת, כדי לאפשר להם להמשיך להעניק לכל המגזרים באוכלוסיה שירותים חשובים בתחומי הרווחה, החינוך, הבריאות הקליטה. הצוות החליט כי גם עמותות סינגור, שלרוב אינן יכולות לקבל תמיכה מהמדינה, יזכו לתמיכה מהקרן מתוך ראיית הערך הציבורי לפעילותן.

 

קרן הסיוע הינה מיזם תקדימי בארץ ובעולם, שכן היא מעניקה סיוע כספי לארגונים ועמותות בגין עצם היותם פעילים בתחומי החברה והרווחה ולא על פי פעילות או משימה מיוחדת שהממשלה מבקשת לקדם.

 

577 ארגונים ועמותות ניגשו לקול הקורא שפרסם משרד הרווחה באוגוסט 2009. מתוכם 393 המשיכו בהליך והגישו את המסמכים כנדרש לצורך בחינת הסיוע על ידי הצוות הבין-משרדי.

 

הצוות הבין-משרדי דן ב-393 הבקשות לסיוע והחליט כדלקמן:

 

*       191 עמותות וארגונים יקבלו סיוע בסך כולל של 66 מליון ₪: 17 ארגונים יקבלו בין מיליון לכ- 7 מליון ₪, 16 ארגונים יקבלו בין חצי מליון למליון ₪ ו-158 ארגונים יקבלו עד חצי מליון ₪.
ארגונים אלה מספקים שירותים לאוכלוסיית מגוונות כגון: קשישים, בעלי מוגבלויות, נשים, ילדים ונוער.
בין 15 הארגונים המובילים שקיבלו את התקציב הגבוה ביותר: עזר מציון (7,075,520 ₪); יד שרה (7,000,000 ₪); אש"ל ירושלים (2,631,715 ₪); על"ם-עמותה לנוער במצבי סיכון (2,600,000 ₪); אקים ישראל (2,304,000 ₪); בית איזי שפירא (2,292,036 ₪); העמותה לקידום החינוך הרווחה והבריאות ביפו (2,229,254 ₪); יחדיו (2,066,400 ₪); עמותת גוונים (1,890,000 ₪); המרכז הישראלי איחוד בתי הכנסת האורתודוקסיים של אמריקה (1,676,543 ₪); לתת (1,417,750 ₪); בית מוריה (1,280,000 ₪); חברים לרפואה (1,208,952 ₪); אגודה לסוכרת נעורים בישראל (1,090,000 ₪).

*       203 עמותות וארגונים נפסלו בשל אי הגשת טפסים כנדרש או בשל אי עמידה במבחני התמיכה, כגון: חריגה בשכר הבכירים, חריגה בהוצאות ההנהלה ואחוז פעילות חברתית נמוך מ-80%.

 

שר הרווחה והשירותים החברתיים, ח"כ יצחק הרצוג: "הקמת קרן הסיוע להצלת הארגונים החברתיים, הובאה על ידי לאישור הממשלה בישיבתה הראשונה לפני כשנה. מהלך זה, שזכה לתמיכה וגיבוי גם מצד יו"ר ההסתדרות, עופר עיני, נולד מתוך הכרה ברורה שמדובר בצעד חיוני להצלת עמותות וארגונים רבים שנקלעו למצוקה עקב המשבר הכלכלי. העברת התקציב תאפשר לארגונים אלו להמשיך ולהעניק מגוון שירותים רחב בתחומי רווחה, חינוך, בריאות וקליטה לאלפי אזרחים בישראל. נמשיך לרכז המאמץ כדי לאפשר העברת תקציב נוספת, כפעימה שנייה בסכום של כ-100 מלש"ח, במהלך 2010".

 

מנכ"ל משרד הרווחה, נחום איצקוביץ: "הקמת הקרן על פי הצעת שר הרווחה מעידה כי משרד הרווחה קשוב לצרכי הארגונים וער להשלכות של שינויים כלכליים לאומיים וגלובליים על היקף התרומות והכנסותיהם של הארגונים. משרד הרווחה התגייס להציל מקריסה את העמותות והארגונים והחליט להעניק להם סיוע כספי לצורך המשך פעילותם החשובה".

 

על פי החלטת הממשלה, הוקם צוות בין-משרדי שכלל את נציגי משרד הרווחה, החינוך, הבריאות, הקליטה, האוצר, המשפטים ומשרד ראש הממשלה. הצוות, בראשותו של מנכ"ל משרד הרווחה נחום איצקוביץ, גיבש תכנית להקמת הקרן, קבע את הקריטריונים לקבלת תמיכה, את נוסחת החלוקה וגיבש את מבחני התמיכה. חברי הצוות פעלו תוך הפעלת אמות מידה מקצועיות, גישה שוויונית ואחידה.

 

נוסחת חלוקת התמיכה: ככלל, עמותות וארגונים יקבלו תמיכה כספית בגובה 10% מההכנסות העצמיות שלהן בממוצע בשנים 2007-2008, טרם פרוץ המשבר. נוסחת הסיוע מאפשרת תגבור תקציבי נוסף לעמותות וארגונים בפריפריה.

 

מבחני התמיכה שנקבעו, בין היתר הם: ארגון/עמותה המספקים שירות חברתי בעל חשיבות רבה לאוכלוסייה חלשה; ארגון/עמותה המממנים בעצמם לפחות 20% מהפעילות שלהם; ארגון/עמותה המספקים שירות ליותר מ-10 אנשים בחודש; ארגון/עמותה הפועלים למעלה משנתיים; האיתנות הפיננסית של הארגון/העמותה נפגעה וחלה ירידה בהכנסות שמקורם לא בתקציבי הממשלה; לפחות 80% מסעיף הפעולות של הארגון/העמותה מיועד לפעילות חברתית; הארגון/העמותה עומדים בקריטריונים של החשב הכללי בנוגע לתמיכות ובתוך כך חלוקה בין הוצאות המופנות להנהלה לבין ההוצאות המופנות לפעילות; שכר המנהלים בעמותות/ארגונים אינו עולה על שכרו של מנכ"ל במגזר הממשלתי (34,000 ש"ח);

 

במהלך השבועות הקרובים משרד הרווחה מתעתד להמשיך את פעילות קרן הסיוע לעמותות וארגונים חברתיים לצורך הקצאת תקציב 2010. התקציב עומד על כ- 100 מליון ₪ שיחולקו לארגונים ועמותות שיעמדו במבחני תמיכה ויבדקו על ידי הצוות הבין- משרדי.


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית