שנה לחוק עסקה קצובה, שיזמה סגנית שר התמ'ת, אורית נוקד
שנה לחוק עסקה קצובה, שנכנס לתוקפו ב-10.1.09

שלום לכם,

 

היום מצויין שנה לחוק עסקה קצובה שנכנס לתוקפו ב-10.1.09.

 

יוזמת החוק, סגנית שר התמ"ת אורית נוקד אומרת כי "החוק מהווה מהפכה של ממש ביחסים בין הצרכן לבין החברות. ארבע שנים ולאחר מאבקים לא פשוטים לקח לי להעביר את החוק בכנסת, אבל אני בטוחה שהוא מנע מצרכנים רבים לחתום על עסקאות להמשך התקשרות עם חברות ללא ידיעתם".

 

ב-10.1.09 נכנס לתוקפו תיקון לחוק הגנת הצרכן ("חוק עסקה קצובה"). לפי התיקון, אסור לבית עסק לחדש חוזה באופן אוטומטי בתום תקופת החוזה (או בתום המבצע), ללא הסכמה מראש של הצרכן. בנוסף נקבע בחוק כי חידוש אוטומטי של החוזה מקנה לצרכן זכות לתבוע פיצוי ללא הוכחת נזק של עד 10,000 ₪ ( סעיף פיצויים לדוגמא).

 

כדי לחדש את החוזה, נקבע בחוק כי על בית העסק לפנות לצרכן 30 עד 60 יום לפני תום תקופת ההתקשרות כדי לקבל את הסכמתו לחידוש לפי התנאים עליהם יסכימו הצדדים.

 

על מי חל התיקון:

שירותים מתמשכים (ספקי אינטרנט, טלוויזיה רב ערוצית, עיתון, חדר כושר, סלולארי ועוד)


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית