השר הרצוג השתתף בדיון הראשון של צוות השרים לטיפול בעבריינות מין ומרכזים לנפגעי תקיפות מיניות
דיון ראשון של צוות השרים לטיפול בעבריינות מין ובקטינים

כ' טבת תש"ע

6 ינואר 2010

 

 

צוות שרים שקבע ראש הממשלה מר בנימין נתניהו בישיבת הממשלה ביום ראשון השבוע בראשותו של שר המשפטים יעקב נאמן בהשתתפות שר הרווחה והשירותים החברתיים, יצחק הרצוג, שר בטחון הפנים יצחק אהרונוביץ', וסגן שר הבריאות יעקב ליצמן התכנס היום (ד') בהנחיית ראש הממשלה לדיון דחוף בנושא ההתמודדות של כל המערכות עם תופעת עבריינות מין כלפי קטינים.

 

צוות השרים החליט על נקיטת הצעדים הבאים לאלתר:

 

1.      הרחבת חובת דיווח של כל אדם בגין חשד לביצוע עבירות מין בקטינים - הוראות חוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין, תשס"ו-2006 בנוגע לחובת הדיווח על-פי חוק העונשין לגבי עבירות מין נגד קטינים יורחבו גם על מי שאיננו בן משפחה או אחראי לאותו קטין.

2.      בחינת האפשרות ליידוע ציבור רחב יותר בדבר המצאות עברייני מי ן- יוגש תיקון לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, שתאפשר למעסיקים פרטיים לקבל אישור מהמשטרה בדבר היעדר הרשעות בעבירות מין לגבי עיסוקים שונים.

3.      זירוז נושא שיקום עברייני מין והמשך הפיקוח עליהם לאחר שחרורם ובחינת אפשרות לטיפול תרופתי - קידום פרק השיקום בחוק הגנה על הציבור שעניינו בין היתר, מתן טיפול תרופתי מונע ושיקום עברייני מין במסגרת הליכי שחרור על תנאי ממאסר, צווי פיקוח לאחר מאסר וצווי מבחן. צוות השרים החליט על הנחתה בכנסת של הצעת החוק הממשלתית בנושאים אלה בראשית שבוע הבא.

4.      קיצור תהליכים וזמנים בהמתנה לחקירה על ידי הגדלת תקנים - הסדרת הנושאים הנוספים הנוגעים להעברת מידע לרשויות המקומיות בנוגע לעברייני מין, הוספת חוקרי ילדים וחוקרים לאנשים עם מוגבלויות במשרד הרווחה, על מנת לקצר פרקי משך זמן ההמתנה לחקירות אלה וייעולן.

5.      ריכוז פעולות הגורמים הקשורים לטיפול בתופעות של פגיעה מינית - שיתוף פעולה בין המשרדים בטחון פנים, רווחה ובריאות בדבר הקמת צוות בכל מחוז שיורכב מנציגי משרד הרווחה, הבריאות ובטחון פנים, אשר יקבעו הסדרי תיאום ושיתוף פעולה בטיפול בתופעות של פגיעה מינית בקטינים. תיבחן האפשרות שצוותים אלו ישתלבו במסגרת צווי הפעולה הקיימים של הרשויות המקומיות.

 

לבקשת צוות השרים המסקנות והצעות החוק על פי ההחלטות שנתקבלו היום תוגשנה תוך שבועיים ימים.

 

משרד הרווחה מפעיל ברחבי הארץ מוקדים לטיפול בילדים ובני נוער נפגעי תקיפה מינית ובבני משפחותיהם

 

בשנת 2009 טופלו במוקדים למעלה מ-2000 ילדים ובני נוער

ובשנת 2008 טופלו כ-1500 ילדים ובני נוער

 

הרצוג: "אירועי השבוע האחרון מחזקים את חיוניות הפעלתם של מוקדי הטיפול בילדים שעברו תקיפה מינית. נדרשת נקיטת צעדים מערכתיים ובין היתר הרחבת חובת הדיווח לצד הגברת שיתוף הפעולה בין הרשויות השונות הקשורות לטיפול בתופעות של תקיפה מינית"

 

משרד הרווחה מפעיל ברחבי הארץ מוקדים לטיפול בילדים ובני נוער נפגעי תקיפה מינית. בשנת 2009 טופלו במוקדים למעלה מ-2000 ילדים ובני נוער, ובשנת 2008 טופלו כ-1500 ילדים ובני נוער.

 

המוקדים מסייעים גם לבני משפחות הנפגעים. הטיפול ניתן על ידי אנשי מקצוע מיומנים הבונים לנפגע תכנית אישית הכוללת, בין היתר, ליווי פסיכולוגי וסוציאלי והדרכה הורית, אם באופן פרטני ואם באופן קבוצתי או משפחתי. הטיפול ניתן בחינם, ללא מבחני זכאות וללא השתתפות כספית של ההורים. כמו כן, להורים אפשרות לבחור מטפל והמדינה נושאת בעלות הכספית.

 

מדובר בעשרה מוקדים שלהם שלוחות נוספות המגבירות את נגישות ההורים וילדיהם לקבלת טיפול. המוקדים קיימים, בין היתר: בבאר שבע, קריית מלאכי, צפת, טבריה, בני ברק, לוד ורמלה. הפניה למוקדים נעשית באמצעות שירותי הרווחה או על ידי פניה ישירה של המשפחות למוקדים.

 

המיזם הנו מיזם של משרד הרווחה בשיתוף הביטוח הלאומי וקרן רש"י, ומתוקצב בסך של עשרה מיליון שקלים בשנה.

 

במוקדים פועלים אנשי מקצוע כפסיכולוגים, פסיכיאטרים עובדים סוציאליים ומומחים לילדים ובני נוער המעניקים לכל נפגע סיוע מותאם במסגרת טיפול פרטנית, משפחתית או קבוצתית.

 

לכל נפגע נבנית תכנית טיפול ספציפית בהתאם למשך הפגיעה, לחומרתה, ולהערכה קלינית של אנשי המקצוע והיא מאושרת על ידי פקידי הסעד ברשויות המקומיות.

 

לדברי שר הרווחה והשירותים החברתיים, יצחק הרצוג: "אירועי השבוע האחרון מחזקים את חיוניות הפעלתם של מוקדי הטיפול בילדים שעברו תקיפה מינית. ישראל נשטפת בגל אלימות קשה שהוא תולדה של סיבות סוציולוגיות ותרבותיות. נדרשת נקיטת צעדים מערכתיים ובין היתר הרחבת חובת הדיווח לצד הגברת שיתוף הפעולה בין הרשויות השונות הקשורות לטיפול בתופעות של תקיפה מינית. במהלך 2010 יוגש לי מחקר מלווה בתחום".

 

נחום איצקוביץ מנכ"ל המשרד: "העיקרון המנחה את המשרד הוא כי כל ילד וילדה בישראל שעברו חוויה מזעזעת וכואבת של תקיפה מינית יזכו לקבל טיפול חינם. משרד הרווחה הקים ועדה בין משרדית בשיתוף משרד הבריאות ומשרד החינוך כדי להעמיק את השותפות של כל הגורמים המעורבים בטיפול באכיפה ובענישה".

 


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית