השר הרצוג הנחה את הביטוח הלאומי לאפשר העסקת עובדים סיעודיים גם מעל גיל 70

‏04/01/2010

 

בהנחיית השר הרצוג:

הביטוח הלאומי יאפשר להעסיק עובדים סיעודיים גם מעל גיל 70

 

בעקבות דרישת שר הרווחה והשירותים החברתיים, יצחק הרצוג, יכנס לתוקף החל מה 1 במרץ 2010 נוהל חדש של הביטוח הלאומי שיאפשר להעסיק עובדים סיעודיים גם לאחר שחצו את גיל 70.

 

הדרישה להפעיל נוהל זה באה על רקע פניות רבות שהגיעו לשולחנו של השר הרצוג ומנכ"לית המוסד לביטוח לאומי ממטפלים, נציגיהם, זכאים ועובדים סיעודיים שפוטרו בשל העובדה שעברו את גיל 70, שלטענתם הם עדיין מסוגלים להמשיך ולסעוד את המטופלים. בנוסף פנתה לשר הסתדרות הגמלאים, בראשות גדעון בן ישראל בתמיכה ובדרישה לכך.

 

בפניות לשינוי הנוהל נטען כי מאמץ פיזי הוא עניין יחסי ופרטני של כל עובד סיעוד וראוי לבחינה לגופו של עניין ולא להכללה גורפת. עוד נטען כי לא יתכן שבזמן שהמדינה מגרשת עובדים סיעודיים וילדיהם מתוך רצון להבטיח עבודה לישראלים היא מפטרת עובדים ישראלים מסורים שכל חטאם הוא שמלאו להם 70 שנה.

 

לדברי השר הרצוג: "אנו עדים לאנשים רבים שכוחם במותנם והם עדיין מסוגלים להמשיך לפרנס ולתרום לחברה ולקהילה, גם אם חצו את גיל 70. אם הם יכולים גם ליהנות מהשתכרות בגיל זקנה ולשפר בכך גם את איכות חייהם ומצבם הכלכלי, הרי שזהו מהלך חיובי ביותר שצריך רק לברך עליו ולעודדו".

 

בהתאם לנוהל החדש על מנת שעובדים שהגיעו לגיל 70 אחרי שהחלו את עבודתם לא יפוטרו ויוכלו להמשיך לעבוד עם זכאי גמלת סיעוד שלהם יש עד 0.5 נקודה בסעיפים הבאים: ניידות, רחצה, הלבשה ועד 1 נקודה בסעיף ההפרשות.

 

כמו-כן יוכלו מטפלים בני 70 ומעלה לעבודה עם זכאים שקיבלו ניקוד על השגחה בלבד. האפשרות להעסיק עובד בן 70 ומעלה תוקלד על ידי פקיד התביעות ותוגדר כשירותי סיעוד שאינם דורשים מאמץ.

 

הזכאים יקבלו ידוע מלא על כך שזכותם לבקש החלפה של מטפל בכל עת. מי שהתחיל לעבוד אצל זקן לפני שהגיע לגיל 70 יוכל להמשיך לטפל בו ללא התנאים המוזכרים לעיל.

 

בדיון שקיים השר הרצוג אתמול (04.01.10) עם שדולת הגמלאים נדון גם נושא גביית דמי ניהול מחברי קרנות הפנסיה הוותיקות. בהקשר זה ציינה ח"כ אורית נוקד, סגנית שר התמ"ת: "לא ייתכן שימשיכו לגבות דמי ניהול מאנשים שגם כך הכנסתם היא פנסיה מצומקת" עוד הוסיפה כי תבקש לבחון האפשרות לביטול ההשתתפות העצמית של זקנים וקשישים בקניית תרופות.

 

 


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית