הצעת שר החקלאות שמחון אושרה בממשלה: יישמר סדר העדיפויות להקצאת עובדים זרים
הממשלה אישרה הצעת שר החקלאות שמחון: יישמר סדר העדיפויות להקצאת עובדים זרים

28.12.2009

 

יישובי הערבה יקבלו תוספת של 30% עובדים בהשוואה לשאר האזורים. יישובי עוטף עזה תוספת של 15% וכך גם יישובי קו העימות בצפון

 

הממשלה אישרה הצעת שר החקלאות שלום שמחון, הקובעת כי בשנתיים הבאות (2010-2011) תיוותר על כנה שיטת הקצאת העובדים הזרים לאזורים השונים בהתאם להעדפות אזוריות שנקבעו בעבר. ובמקביל ימונה צוות מקצועי המורכב נציגי משרד הפנים, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ובהשתתפות נציג התאחדות חקלאי ישראל, שיבחן ויגיש המלצות בנוגע לשאלה האם יש מקום להמשיך ולתת, החל משנת 2012, עדיפות בהקצאת היתרים להעסקת עובדים זרים בחקלאות, מתוך מכסת העובדים הזרים הכוללת שתקבע לאותה עת, לישובים ולאזורים שנקבעו לעניין זה בעבר. במידה וימצא כי יש לתת עדיפות כאמור - לקבוע קריטריונים לעניין זה, תוך יידוע שר האוצר.

 

ההחלטה כאמור קובעת כי בשנים 2010 ו-2011 בלבד, יוקצו לחקלאים תושבי אזור עוטף עזה ולחקלאים המעבדים שטחים חקלאיים המצויים באזור עוטף עזה, תוספת של עד 15% עובדים זרים, וזאת בגין השטחים המעובדים על ידם באזור עוטף עזה. תוספת זו תבוא מתוך מכסת העובדים הכוללת בענף החקלאות, שנקבעה לאותה עת. לאזור הערבה תוקצה תוספת של 30% וליישובי קו עימות בצפון תוספת של 15%.

 

יש לציין כי הביקוש לעובדים זרים בחקלאות עומד על 41 אלף עובדים. אולם החלטת ממשלה קבעה כי הקצאת העובדים הזרים חקלאות תעמוד בפועל על 26 אלף בלבד. משמעות התוספות לאזורי העדיפות היא בפועל, ביטול הקיצוץ במספר העובדים, שהושת על שאר האזורים.

 

השר שמחון אמר כי ההחלטה משקפת את סדרי העדיפויות של משרד החקלאות להעדפת האזורים הפריפריאלים - הערבה ועוטף עזה ויישובי קו העימות בצפון, בהם מהווה החקלאות ענף תעסוקה מרכזי, וכי משרד החקלאות רואה חשיבות רבה בחיזוק ההתיישבות באזורים אלו.

 


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית