השר שמחון הכריז על תכנית רב שנתית למיכון החקלאות הישראלית
השר שמחון הכריז על תכנית רב שנתית למיכון החקלאות הישראלית

27.12.2009

 

 

עלות התכנית 625 מלש"ח, שיושקעו בחמש שנים

 

שמחון: התכנית תאפשר להקטין התלות בידיים עובדות

 

שר החקלאות, שלום שמחון, הכריז השבוע על תוכנית רב שנתית למיכון העבודה החקלאית בישראל. ההשקעה הממשלתית והפרטית בתכנית מסתכמת ב- 625 מליון ₪. עם סיום יישומה של התכנית, תקטן התלות של החקלאים בעובדים זרים, יבוצע מעבר הדרגתי לעבודה ממוכנת במה גבוהה, וישולבו ישראלים בענפי החקלאות השונים כפעילי המיכון המתקדם.

 

שמחון אמר כי התכנית נולדה לאחר שמשרד החקלאות הצליח לסכל את כוונתו הראשונית של האוצר לצמצם את היקף העובדים הזרים, במטרה להעמידו על 3000 עובדים בלבד בשנת 2014, להכפיל את סכום האגרה השנתית ואת המס המוטל על העסקת עובדים זרים. עם זאת אמר שמחון כי התלות של חקלאות ישראל בעובדים זרים בעשור האחרון- הפכה למוחלטת ומאיימת על המשך קיומה. לנוכח מדיניותן של הממשלות האחרונות, שביקשו להקטין את תופעת העסקת הזרים, נולד הצורך הדחוף לבצע באופן הדרגתי מעבר לחקלאות ממוכנת, להסדיר הסדרת העסקת עו"ז בחקלאות בהסכם ארוך טווח ולהפסיק את אי הודאות שהיא מנת חלקם של החקלאים בכל הנוגע לידיים עובדות. בכך תבוא לקיצה הסתירה המהותית בחקלאות הישראלית- היותה מצד אחד מהמתקדמות בעולם, ומצד שני היותה עתירת עבודה ידנית, בהשוואה לחקלאות במדינות אחרות במערב.

 

"כשם שהתגברנו על המחסור במים, באמצעות התייעלות, התכנית החדשה, על היבטיה השונים, תאפשר לחקלאות ישראל גם להתגבר על החסר בידיים עובדות", אמר שמחון.

 

בהתאם להסכם שנחתם בחודש מאי השנה בין משרדי החקלאות, האוצר והחקלאים, תעמוד מכסת העובדים בחקלאות בשנת 2009 על 27,500 עובדים, השמיים יפתחו לכניסת עובדים והכפלת המיסים והאגרות לא תחול על החקלאות.

 

ההפחתה במספר העובדים הזרים תתבצע בהליך הדרגתי, על פני חמש שנים. מכסת הפתיחה לביצוע המתווה המוצע הינה 28,500 לשנת 2008 (כולל מכסת עובדים זרים לעידוד היצוא בהתאם לתנאים הרלוונטיים לה) ו-27,500 לשנת 2009 (כולל מכסת עובדים זרים לעידוד היצוא בהתאם לתנאים הרלוונטיים לה). בשנת 2015 יעמוד המספר על 18,900.

 

התכנית תתמוך בהשקעות במיכון חוסך כוח אדם בשנים 2010-2015 בתקציב של 250 מיליון ₪ וזאת במטרה להעלות את פריון העבודה. משרד החקלאות יקצה באמצעות מנהלת ההשקעות מענקים לצורך רכישה והטמעה של טכנולוגיות, מיכון ותהליכי ייצור מחליפי ידיים עובדות. המענקים יינתנו בשיעור של 40% מגובה ההשקעה. השקעה מוכרת לחקלאי = מספר ההיתרים לעו"ז לחקלאי ב-2009 כפול 200 אלש"ח להיתר. (לדוגמא: חקלאי עם 6 היתרים ב-2009 : רשאי לבצע השקעות לרכישת ציוד מיכון ושיפורים טכנולוגיים בהיקף של 1.2 מליון ₪. וזכאי למענק בסכום של 480,000 ₪).

 

מנכ"ל משרד החקלאות, יוסי ישי אמר כי הכנסת מיכון נועדה לעודד העסקת עובדים ישראלים כמפעילי המיכון.לפיכך כוללת התכנית תקציב בהיקף של 45 מלש"ח לתמרוץ חקלאים להעסיק משנת 2010- 1500 עובדים ישראלים בעבודות קבועות בענף החקלאות במקומם של עובדים זרים. התמיכה לעידוד העסקת עובד ישראלי תעמוד על 30 אלש"ח על פני 3 שנים.

 

לצד המענקים למעבר למיכון ולצד תמרוץ העסקת עובדים ישראלים, קובעת התכנית כי יוקצה תקציב של 30 מיליון ₪ למדען הראשי של משרד החקלאות, לפיתוח טכנולוגיות חלופיות לידים עובדות.


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית