השר הרצוג דורש לדחות לאלתר את העלאת תעריפי המים
הרצוג דורש לדחות לאלתר את העלאת תעריפי המים

‏16/12/2009

הגיש הצעה להחלטה לעלות הנושא לדיון דחוף בישיבת הממשלה הקרובה:

מציע להשאיר תעריף בסיסי זול לנפש ותעריף יקר יותר לצריכת מים עודפת

 

שר הרווחה והשירותים החברתיים, יצחק הרצוג, פנה היום לראש הממשלה בבקשה דחופה להעלות לסדר היום של ישיבת הממשלה הקרובה (יום א' 20.12.09), הצעתו לדחות את תעריפי המים, הצפויה לחול בתחילת ינואר 2010, עד לאמצע אפריל 2010.

 

הרצוג, שדורש לדחות לאלתר את מועד העלאת תעריפי המים, פועל מזה מספר חודשים לשינוי ההחלטה אל מול שר התשתיות הלאומיות ומנהל רשות המים. לפני מספר שבועות, אף פנה לראש הממשלה בעניין וביקש לקיים דיון דחוף בנושא, בטענה כי ההחלטה על ייקור תעריפי המים התקבלה מבלי שהתקיימה כל היוועצות או דיון עם משרד הרווחה והמוסד לביטוח הלאומי כדי להבין לעומק את המשמעות וההשלכות של גזירה זו.

 

בעקבות שיחתו עם ראש הממשלה ובהנחייתו נועדו השר הרצוג ומנכ"לי משרד הרווחה והביטוח הלאומי, עם מנהל רשות המים, פרופ' אורי שני וציוותו לדיון בהשלכות הנובעות מהרפורמה על משקי הבית בישראל.

 

הרצוג הציג בפני שני מסקנות מחקר, שערך המוסד לביטוח לאומי המעלה כי התייקרות הצפויה תכביד במיוחד על העשירונים הנמוכים וביתר שאת על האוכלוסייה הענייה. מסימולציה שנערכה בביטוח הלאומי, עולה שהתייקרות המים הצפויה בשנת 2010 בכ-40%, שוות ערך לעלייה של כשליש האחוז בתחולת העוני של משפחות ונפשות.

 

בפגישה ובשיחות ההמשך, עלה כי גם פרופ' שני מכיר בצורך לשנות את תעריף המים הבסיסי כך שיהיה נמוך יותר מהמוצע ולהעלות את התעריף מהמדרגה הבאה. עם זאת, ציין שני כי במגבלת הזמנים, לרשות המים אין זמן דיו להשלים פיתחו של מודל תעריפים חלופי, והציע לשקול הפחתה של התעריף הבסיסי לאחר העלאת התעריף בתחילת ינואר.

 

הרצוג הבהיר לשני כי אין כל הצדקה להעלות קודם את תעריפי המים ולהפחיתם כעבור כמה חודשים.

 

בשל מורכבות ורגישות הנושא, ונוכח העובדה שהממשלה לא קיימה מעולם דיון מקיף וממצה בנושא, שיש לו השלכות מרחיקות לכת כל משפחות רבות בישראל, מציע השר הרצוג לדחות את מועד תחולת הרפורמה בתעריפי המים מה-1 בינואר ל- 15 באפריל 2010.

 

הרצוג מציע לשנות את התמהיל הפנימי בתעריפים כך שתעריף המים הבסיסי יהיה נמוך מהתעריף הבסיסי שמוצע על פי הרפורמה, ובתמורה יעלה תעריף המים שמעבר למכסה הבסיסית (צריכת מים עודפת), זאת במטרה לתת מענה הוגן שיותאם ליכולות של משקי בית רבים בישראל.

 

לדברי הרצוג: "המים הם מצרך חיוני, בסיסי ויומיומי. אני סבור כי העלאת תעריפי המים במועד המתוכנן, היא בבחינת גזירה שהשכבות החלשות לא יוכלו לעמוד בה. נתוני המוסד לביטוח לאומי רק מחזקים את ההערכה כי החלטה זו תעמיק את העוני ותוביל משפחות רבות, קשישים ומיעוטי יכולת למצוקה כלכלית קשה. הצעתי צודקת ונכונה יותר מבחינה חברתית שכן היא קובעת תעריף מים הוגן פר נפש, אולם במצב של צריכה עודפת יעלה המחיר, כך שכל משפחה תוכל לשקול באופן עצמאי את היקף צריכת המים שלה".


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית