הודעת בן אליעזר בישיבת מועצת לה'ב: תוקם סוכנות לעסקים קטנים ובינונייסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים
השר בן אליעזר בישיבת מועצת לה"ב:

6 דצמבר 2009

2009-0045-3524

 

הסוכנות החדשה תבחן הצעות חוק חדשות והתאמתן לעסקים קטנים ובינוניים, בין השאר: מע"מ על בסיס מזומן, דמי אבטלה לעצמאים והשתתפות במכרזים ממשלתיים; נבחנת הקמה של קרן SEED ליזמות עסקית בדומה לתחום המו"פ

 

§         פגישות התנעה ראשונות לסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים: קדמי החליט - "ניהול נטול בירוקרטיה" - לסוכנות החדשה יהיה חשב, יועץ משפטי וועדת מכרזים עצמאיים לייעול השירות הניתן לעסקים קטנים ובינוניים

 

§         מנהל הסוכנות רן קויתי החל בפעילות לריכוז המהיר והטוב ביותר של כלל הסמכויות בנושא תחת כנפי הסוכנות החדשה

 

שר התעשייה, המסחר והתעסוקה, בנימין (פואד) בן אליעזר, נאם הערב (א') בישיבת מועצת לה"ב, ארגוני העצמאים והעסקים בישראל בנושא 'עסקים קטנים ובינוניים עם הקמת הסוכנות החדשה'. להלן עיקרי דבריו:

 

"בתקופה האחרונה הולכת וגוברת המודעות שבחשיבות העסקים הקטנים והבינוניים למשק ולצמיחה הכלכלית. כולנו שמענו את ההצהרות של מנהיגי המדינות המפותחות על תרומתם של עסקים אלו לכלכלה העולמית, ובייחוד על רקע המשבר שפקד אותנו, ועל המחויבות הנדרשת בפיתוח וסיוע לאותם עסקים.

 

אני סבור כי גם בישראל אין כיום עוררין על חשיבותם ומשקלם של העסקים הקטנים והבינוניים במשק. חלקם של העסקים הזעירים והקטנים, עד חמישים משרות, עמד אשתקד על 98.5% מכלל העסקים בישראל. מספר המועסקים בסקטור זה עמד בשנה שעברה על כ-55 אחוז מכלל המועסקים. רק לשם השוואה מספרם של העסקים הגדולים בישראל, להם 100 משרות ויותר, עמד בשנת 2008 על 3,300 עסקים ומשקלם מסך העסקים הגיע ל-0.7% בלבד.

 

ואכן, נדמה כי במהלך השנים הוזנח הטיפול בעסקים אלו, בוודאי בהשוואה להשקעה שניתנה לחברות הגדולות במשק. אנו במשרד התמ"ת זיהנו בעיה זו ואנו נכונים להתמודד עימה באופן ממוקד ורציני. המשרד הכפיל את תקציב הטיפול בעסקים הקטנים בשנת 2010 לכ-100 מליון ₪ (לעומת 50 מלש"ח ב-2009 ו-30 מלש"ח ב-2008) והכניס את נושא העסקים הקטנים והבינוניים כחלק מתוכנית העבודה השנתית שלו. אולם גולת הכותרת הינה הקמתה של סוכנות ביצוע פנים ממשלתית לעסקים קטנים אשר תיתן מענה לבעיות הקיימות כיום.

 

הסוכנות, בראשותו של מר רן קויתי, תרכז את הטיפול בעסקים הקטנים תוך קביעת יעדים ומטרות רב שנתיות. בין היתר תטפל הסוכנות בכשלי השוק הקיימים כיום בנושא המימון, חוסר ידע, וכשלים הנובעים ממעורבות ממשלתית המתעלמת מצרכי העסקים הקטנים והבינוניים.

 

במסגרת זו, משרד התמ"ת יבצע באמצעות הסוכנות בחינה של הצעות חוק חדשות והתאמתם לעסקים הקטנים והבינוניים כגון: מע"מ על בסיס מזומן, דמי אבטלה לעצמאים, השתתפות עסקים קטנים ובינוניים במכרזים ממשלתיים ועוד.

 

בנוסף, אנו נבחן להקים במסגרת הסוכנות קרן SEED ליזמות עסקית, בדומה לזו שקיימת בתחום המו"פ. קרן כזו יכולה לדחוף יזמים לפתוח עסקים חדשים בסיוע המדינה והסקטור הפיננסי ולייצר בכך אלפי מקומות עבודה חדשים במשק המשווע לכך.

 

משרד התמ"ת בראשותי שם דגש מיוחד על שיתוף הפעולה מול הסקטור העסקי. משום כך, חשוב לנו להיפגש איתכם על מנת ליצור דיאלוג אמיתי ופורה מולכם. אני מזמין אתכם להציע למשרד, באמצעות הסוכנות, רעיונות לתוכניות ופרויקטים משותפים ומבטיח שהמשרד ייעשה כל שניתן על מנת לסייע לכם לשגשג ולצמוח".

n ישיבות התנעה לסוכנות החדשה

 

בתוך כך, ערך מנכ"ל משרד התמ"ת, שרון קדמי בשבוע שעבר ישיבת התנעה לסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, זאת לאחר מינויו של מנהל הסוכנות, רן קויתי.

 

בישיבה נדונו הדרכים לריכוז המהיר ביותר והטוב ביותר של כלל הסמכויות בנושא לידי הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, ולפי החלטת הממשלה בנושא. בין היתר הסוכנות תרכז את הפעילות המבוצעת באמצעות המט"ים, פעילויות אשר נמצאות כיום ברשות לעסקים קטנים, הלוואות לעסקים קטנים, חונכויות, ניהול איכותי, תוכנית ניצוץ ועוד.

 

קדמי החליט בדיון כי הסוכנות תכלול יועץ משפטי בכיר הכפוף ניהולית למנהל הסוכנות וכן חשב הכפוף ישירות לחשב הכללי, זאת על מנת לאפשר לסוכנות גמישות תפעולית וניהול "נטול בירוקרטיה". בנוסף, תהיה לסוכנות וועדת מכרזים עצמאית אשר באמצעותה תבצע הסוכנות התקשרויות עם גורמי הביצוע השונים.

 

מנכ"ל התמ"ת קבע בישיבה כי אחת לשבוע יתקיים דיון בראשותו על מנת שיוכל ללוות מקרוב את הסוכנות החדשה עם הקמתה.

 

כבר בימים הקרובים יחל מנהל הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, רן קויתי, באיחוד כל הפעילויות הקיימות תחת הסוכנות ובנוסף יבחן הכללת נושאים נוספים אשר לא טופלו ע"י גורמים מתוך המשרד ואשר משפיעים על העסקים הקטנים והבינוניים, כנושאים שיוכללו תחת סוכנות הביצוע החדשה. בנוסף עתידה לקום ועדת היגוי מלווה לפעילות הסוכנות.

 

קויתי אמר כי בכוונת הסוכנות לצאת בסקר מקיף של מצב העסקים הקטנים והבינוניים בישראל וכן הצרכים שלהם וזאת על מנת שנוכל לייצר עבור עסקים אלו סט כלים הטוב ביותר.


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית