תוכנית פואד לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה
תוכנית פואד לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה

8 דצמבר 2009

2009-0045-3579

 

 

 שר התמ"ת בן אליעזר במהלך כנס בנושא עידוד שילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה שמתקיים היום בתל-אביב:

 

בחמש השנים הבאות יסייע משרד התמ"ת להקים 180 עסקים לאנשים עם מוגבלות

 

משרד התמ"ת יקצה מיליון ₪ לקניית שירותים שיבוצעו עבור המשרד ע"י חברה שתעסיק אנשים עם מוגבלות

 

בכוונת שר התמ"ת לפעול לפיתוח ולהקמת פורום של מעסיקים לקידום תעסוקת אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה

 

משרד התמ"ת פרסם מכרז להפעלת מסלול סיוע מקיף ואיכותי להקמה, שדרוג ומניעת סגירתם של עסקים של אנשים עם מוגבלות. המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות הקצה בשלב ראשון 5 מליון ₪ לקידום המיזם, במסגרתו יוקמו ויטופלו בין 400 ל-500 עסקים

 

בני פפרמן, מנהל המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות:

"אנו פועלים להגברת השתתפותם של אנשים עם מוגבלות בכל אפיקי התעסוקה הפתוחים בפני כלל הציבור. בעזרת סיוע ותמיכה מתאימים, ניתן להתגבר על כשלים המביאים לסגירתם של עסקים בשלבים ראשונים, להצליח בביסוס העסק בקצב גידול נכון ולהימנע מתחושות של בדידות ועומס רגשי"

 

"אני שמח לקחת חלק בכנס השנתי הראשון של המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה. מיום היכנסי לתפקיד אני מקדיש משקל רב לתחום התעסוקה. נושא התעסוקה בישראל מהווה אתגר לא פשוט, על אחת כמה וכמה כשמדובר בשילוב אנשים עם מוגבלות. שיעור התעסוקה של בעלי מוגבלות בישראל הנו 40% ושל אנשים עם מוגבלות חמורה היא בין 10% ל-20%, זאת לעומת למעלה מ-70% בקרב אנשים ללא מוגבלות. נתון זה נמוך מהממוצע במדינות המפותחות וחובתנו כמדינה לשאוף ולהעלות אחוז זה "- כך פתח היום שר התמ"ת בנימין (פואד) בן אליעזר את הכנס בנושא עידוד שילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה.

 

בכוונת שר התמ"ת בן אליעזר לפעול לפיתוח ולהקמת פורום של מעסיקים לקידום תעסוקת אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה. פורום זה הוא חלק ממערך השירותים של המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות הכולל מרכז תמיכה למעסיקים והגברת המודעות בקרב מעסיקים על יתרונות עובדים עם מוגבלות.

 

הפורום יהווה פלטפורמה לשיתוף פעולה, ייעוץ, החלפת רעיונות ולמידה הדדית בין המעסיקים אשר יחרטו על דגלם את קידום מעמדם התעסוקתי והחברתי של אנשים עם מוגבלות.

 

הפורום יביא להעמקת ההכרה והמחויבות של מעסיקים בישראל, ובעקבותיהם של קבוצות נוספות בחברה, כלפי אנשים עם מוגבלויות וליתרונות של העסקתם, הן לטובתם האישית והן לטובת המשק הישראלי כולו.

 

הצטרפות החברים לפורום תחל כבר ברבעון הראשון של שנת 2010 וברבעון השני יתקיים אירוע השקה מיוחד במעמד שר התמ"ת ובהשתתפות אנשי עסקים מובילים במשק.

 

פורום המעסיקים הוא חלק ממערך שירותים חדש שמפתח המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה שבמשרד התמ"ת. מערך השירותים, הנמצא בשלבי גיבוש מתקדמים, מוכוון למתן כלים למעסיקים לשם עידוד העסקת אנשים עם מוגבלות במגוון רחב של תפקידים ועמדות במשק.

 

בין השירותים החדשים יפעל מרכז תמיכה למעסיקים, אשר ירכז את כל כלי הסיוע שמעניק משרד התמ"ת למעסיקים של עובדים עם מוגבלות ויספק למעסיקים ליווי ותמיכה ברמה פרטנית וארגונית. שירות נוסף הוא הפעלת שגרירים להגברת המודעות בקרב מעסיקים ליתרונות העסקת עובדים עם מוגבלות ולחיבור בין מעסיקים לעובדים באמצעות פורטל ייעודי.

 

כן ציין במהלך הכנס שר התמ"ת בן אליעזר כי הנחה לאחרונה את מנהל המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות במשרד התמ"ת, בני פפרמן, להקצות מיליון ₪ מתקציב המטה לשנת 2010 לקניית שירותים שיבוצעו עבור המשרד על ידי חברה שתעסיק אנשים עם מוגבלות.

 

"אני רואה חשיבות רבה בקליטת אנשים עם מוגבלות בשירות המדינה ובגופים ציבוריים נוספים כעובדים מן המניין ויש לפעול על מנת להביא להסדרת הנושא לטווח הארוך" – אמר בן אליעזר.

 

יצוין כי, באמצעות התקציב שיוקצה לכך במשרד התמ"ת, ישולבו בעבודה במשרד התמ"ת בשנה הבאה, על פי הערכת המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות, כ-25 אנשים עם מוגבלות בעלי יכולת עבודה מופחתת, אשר כיום אינם יכולים להשתלב כעובדים מן המניין בשירות המדינה.

 

עוד ציין בן אליעזר במהלך הכנס כי בחמש השנים הבאות יסייע משרד התמ"ת להקים 180 עסקים לאנשים עם מוגבלות. משרד התמ"ת יסייע ליזמים בבניית תוכנית עסקית, העצמה, הכשרה וליווי במהלך הקמת העסק ולאחריו, וזאת במטרה להבטיח את שרידותו של העסק. מיזם זה ישמש מודל לפעילותה של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים שהוקמה לאחרונה במשרד.

 

משרד התמ"ת פרסם מכרז להפעלת מסלול סיוע מקיף ואיכותי להקמה, שדרוג ומניעת סגירתם של עסקים של אנשים עם מוגבלות. המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות הקצה בשלב ראשון 5 מליון ₪ לקידום המיזם, במסגרתו יוקמו ויטופלו בין 400 ל-500 עסקים.

 

המיזם, המושתת על תפיסה כוללת של "תחת קורת גג אחת" (One Stop Center), והוא עתיד לספק שירותים למספר קבוצות:

 

1.      אנשים עם מוגבלות המעוניינים להקים עסק עצמאי: השירות מוכוון לתת הזדמנות הוגנת לאנשים עם מוגבלות לבחון את רעיונותיהם להקמת עסק, בחינה אשר תיערך בשיתוף מומחים בעלי ניסיון בתחום פיתוח יזמויות ועסקים, ולסייע בהקמת העסק על פי תוכנית מובנית.

2.      אנשים עם מוגבלות בעלי עסקים: השירות יסייע בהגדלת שרידותו של העסק בעזרת לוווי מקצועי, חונכים אנשי עסקים ומתנדבים.

3.      אנשים עם מוגבלות בעלי עסקים המעוניינים להרחיב ולשדרג את העסק.

 

שיעור העצמאים בקרב אנשים עם מוגבלות שמפריעה או מפריעה להם מאוד בתיפקודי היומיום עומד על 14%, בהשוואה לשיעור של פחות מ-12% בקרב האוכלוסייה ללא מוגבלות. לא נמצאו הבדלים משמעותיים בשיעור העצמאים בין רמות התפקוד השונות ובין מי שמוגבלותם מפריעה להם מאוד בהשוואה למי שמוגבלותם מפריעה להם.

 

ממצא זה מעיד על כך שאפיק היזמות והעבודה כעצמאים מאפשר הזדמנות נאותה להשתלבותם בשוק העבודה של אנשים עם מוגבלות ומרחיב את האפשרויות העומדות בפניהם.

 

על פי ניתוח שנערך לאחרונה במינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת, עולה כי מספר העצמאים עם מוגבלות עומד על קרוב ל-50 אלף. מתוכם, 78% הם בתפקוד מלא ו-22% הם בתפקוד בינוני ומועט. עוד עולה מהניתוח כי עצמאים הנם מעט מבוגרים יותר משכירים; ממוצע שנות הלימוד שלהם דומה לממוצע שנות הלימוד של שכירים, אולם עיון במבנה ההשכלה מלמד כי לעצמאים יש ייצוג חסר בקרב בעלי השכלה על תיכונית ואקדמית בהשוואה לשכירים, וייצוג יתר בקרב בעלי השכלה נמוכה; העסקים של רוב העצמאים מרוכזים בתחום המסחר; ממוצע שעות העבודה של עצמאים הינו גבוה יותר מממוצע שעות העבודה של שכירים; שכרם של עצמאים גבוה יותר משכרם של שכירים בכ-1500 ₪ המהווים 33% משכרם של השכירים; עצמאים הנם פחות שבעי רצון מעבודתם בהשוואה לשכירים וכמו כן הם פחות שבעי רצון מהכנסתם מעבודה, וזאת למרות שהיא גבוהה יותר משמעותית מהכנסתם של השכירים. לפירוט ראה לוחות מצ"ב.

 

בשלב הראשון של התוכנית, יוקם מרכז באזור גוש דן, שבמסגרתו תנוסה התוכנית. לאחר מכן, על פי תוצאות הניסוי, ייתכן שיוקמו מרכזים נוספים במוקדים אחרים בארץ.

 

התוכנית תחל לפעול בעוד מספר חודשים, לאחר שייבחר הספק במכרז. הספק יקרא באמצעות התקשורת למעוניינים להשתלב בתוכנית להירשם אליה. לאחר שלב הרעיונות והאפשרות ליישמם, תבנה במשותף עם המעוניין להקים עסק תוכנית אישית, באמצעותה תוצא לפועל התכנית העסקית. זאת, בין היתר, באמצעות תכניות, סדנאות, ומפגשים אישיים בנושא העצמה, הכשרה וביצוע השלבים השונים בהקמת העסק. לאחר הקמת העסק הוא ילווה על ידי חונך מקצועי במשך 18 חודשים במטרה להגדיל את שרידותו.

 

בנוסף ישמש המרכז מקום מפגש למקימי עסקים להשתלמויות מקצועיות במגוון נושאים לקידום המיזמים העסקיים המוקמים וכן המשודרגים.

 

את המיזם ילווה פורום מייעץ של אנשי עסקים עם וללא מוגבלות, בראשו יעמוד איש עסקים עם מוגבלות. במקביל, אנו פועלים להקים קבוצה של יזמים מתנדבים בכדי לאפשר לכל עסק שירצה בכך מלווה מתנדב שיסיע ויתמוך בהקמת העסק מעבר לליווי המקצועי שינתן לו.

 

במסגרת התוכנית, יצולמו ההרצאות ומפגשי ההכשרה וההשתלמויות, על מנת שיועלו לאתר האינטרנט של המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה בכדי לאפשר לראשונה לאנשים עם מוגבלות לעבור הכשרה עצמית במסלול של לימודים מרחוק.

 

"אנו פועלים להגברת השתתפותם של אנשים עם מוגבלות בכל אפיקי התעסוקה הפתוחים בפני כלל הציבור" אמר בני פפרמן, מנהל המטה. "בעזרת סיוע ותמיכה מתאימים, ניתן להתגבר על כשלים המביאים לסגירתם של עסקים בשלבים ראשונים, להצליח בביסוס העסק בקצב גידול נכון ולהימנע מתחושות של בדידות ועומס רגשי. הסיוע והתמיכה חשובים במיוחד כאשר מדובר בעסקים של יזמים עם מוגבלות, אשר פעמים רבות חוו פגיעה בביטחון העצמי ובאמונה ביכולת האישית והמקצועית כתוצאה מיחס החברה אליהם בשל מוגבלותם. בנוסף, בשל מוגבלותם הם נתקלים לא פעם בקשיים להשיג מימון, גם אם הרעיון העסקי שלהם מוצלח".


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית