השרים הרצוג ולנדאו הקימו ועדה משותפת לבחינת זכאות הפחתת תשלום חשמל לנכים הקשים

7.12.2009

 

השרים הרצוג ולנדאו הקימו ועדה משותפת לבחינת

זכאות הפחתת תשלום חשמל לנכים הקשים

 

ביוזמת השרים יצחק הרצוג, שר הרווחה והשירותים החברתיים, ועוזי לנדאו, שר התשתיות הלאומיות, הוקמה ועדה משותפת לשני המשרדים במטרה לבחון מתן זכאות להפחתת תשלום החשמל לציבור הנכים הקשים.

 

הוועדה, בראשות יורם רונדשטיין, סגן מנהל מינהל החשמל במשרד התשתיות הלאומיות, ובה חברים נציגים ממשרד התשתיות הלאומיות, משרד הרווחה והשירותים החברתיים, המוסד לביטוח לאומי ורשות החשמל.

 

חברי הוועדה: רביב סובול, סגן הממונה על התקציבים במשרד האוצר, אילנה שרייבמן, מינהל הגמלאות המוסד לביטוח לאומי, מירב יוסף, ראש אגף פניות הציבור, הרשות לשירותים ציבוריים חשמל, מיכל גולן, מנהלת השירות לשיקום קהילתי במשרד הרווחה ושבתי אלבוחר, מהמחלקה המשפטית במשרד התשתיות הלאומיות.

 

מדובר בוועדה, שנועדה לבחון את צירוף הנכים הקשים לקבוצת הזכאים לתשלום מופחת בחשמל, כפי שנקבע על פי חוק החשמל לקבלת ההנחה.

 

סעיף 31 לחוק החשמל מפרט שיקולים, שניתן להביא בחשבון בעת קביעת תשלום מופחת לאוכלוסיות נזקקות נוספות. לפי הסעיף הנ"ל קביעת אוכלוסיות נזקקות נוספות נעשתה בעבר על ידי שר התשתיות הלאומיות בהתייעצות עם שר הרווחה והשירותים החברתיים ובהסכמת שר האוצר.

 

לדברי השר הרצוג: "מדובר בצעד חברתי וצודק שיקל על נכים קשים רבים, אשר צריכת החשמל שלהם היא לרוב מעל לממוצע בשל מוגבלותם. זו חובתנו המוסרית לשים כל העת את טובתם של בעלי מוגבלויות לנגד עינינו ואני סבור כי הקמת הוועדה תקל ולו במעט על ציבור הנכים בישראל".

 

לדברי השר לנדאו: "לתפיסתי, כל ישראל ערבים זה לזה. זו מחויבות. על החברה בישראל לדאוג לחלקים החלשים בה. אני מקווה שבפעילות הוועדה נוכל להאיר במעט את חייהם של אלו שצריכים את עזרת כולנו".

 


מסמכים חדשים באתר המחלקה הפוליטית